POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravne katedre - ispravak uredbe dopune ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbi članaka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 11. sjednici održanoj 31. ožujka 1993. godine donijela je

ODLUKU
o dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi

I.
Dopunjuje se Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi ("Narodne novine", broj 15/92) poglavljem 7. "Ljekarnički postupci":

Šifra Opis postupaka
70010 Izdavanje lijeka za uručenje lijeka (gotovi lijekovi i lijekovi koji se izrađuju u ljekarni, sanitetski materijal, ortopedska i sanitarna pomagala) na recept i bez recepta a uključuje pripremu za uručenje lijeka (naručivanje, preuzimanje analize, stručnu evidenciju, kontrolu serije i roka valjanosti, skladištenje) pregled ispravnosti recepta, pregled propisanog lijeka (kontrola doza) te izdavanje lijeka uz uputu za upotrebu
71010 Obrada recepta (taksiranje i retaksiranje recepata, razvrstavanje recepata prema odluci Rep.
fonda, fakturiranje, upisivanje privatnih recepata u knjigu recepata) i potvrde o potrebi pomagala
71011 Obrada recepta za lijekove, koji podliježu zakonu o opojnim drogama (poseban propis o njihovom izdavanju) obuhvaća pregled glave recepata, pregled propisanog lijeka, izdavanje lijeka uz upute za upotrebu, taksiranje i upisivanje u knjigu evidencije opojnih droga
71012 Obrada recepta za neregistrirane lijekove u bolničkoj ljekarni obuhvaća provjeru glave recepta i ordinacije neregistriranog lijeka, taksiranje, šifriranje, vođenje evidencija te uputu za upotrebu lijeka
71013 Obrada narudžbenice - osnova je isti lijek neovisno o količini
71o14 Obrada narudžbenice za neregistrirane lijekove u bolničkoj ljekarni - osnova je isti neregistrirani lijek neovisno o količini
7200(0) Izrada magistralnih lijekova za usluge od šifre 72010 do 72220 za svaku se slijedeću količinu ili njezin dio, ali ne manji od 25% predviđene količine, bodovna vrijednost povećava se za 50%
72010 Vaganje ili mjerenje jednog sastojka (do 1000 g)
72020 Miješanje dvije ili više tekućina (do 1000 g)
72030 Otapanje ljekovitih supstancija zajedno s dekantiranjem i filtriranjem (do 1000 g)
72040 Izrada kapi za oči (izotoničnost i sterilizacija)
72050 Otapanje antibiotičkih pripravaka za oralnu upotrebu
72080 Miješanje čajeva (do 500 g)
72070 Miješanje praška (do 300 g)
72080 Podjela praška do 5 g (1 kom)
72090 Podjela praška u kapsule od škroba, u želatinozne i ostale (1 kom)
72100 Razvrstavanje lijekova i zdravstvenih pomagala iz originalnih omota (1 kom)
72110 Izrada decocta i infusa (do 300 g)
72120 Izrada linimenata, masti, pasta, krema i tekućih pudera (do 300 g)
72130 Maceracija (trajanje do 24 sata)
72140 Izrada masti za oči
72150 Izrada smjese za bacile, bole, globule, stile i supozitorije (do 100 g)
72160 Oblikovanje bacila, bola, stila, globula i supozitorija (za 1 kom)
72170 Izrada emulzije (do 300 g)
72180 Izrada želatine (do 300 g)
72190 Izrada smjese za pilule
72200 Oblikovanje pilula (10 kom)
72210 Sterilizacija (do 100 g)
72220 Izrada (svih) lijekova aseptičkim postupkom 7300(0) Izrada galehsklh pripravaka za
usluge od šifre 73010 do 73311 za svako prekoračenje ili smanjenje određene količine povećava se, odnosno smanjuje bodovna vrijednost za razmjeran postotak. Ako je pripravak potrebno izraditi aseptičkim postupkom ili sterilizirati, koriste se šifre 72210 i 72220
7300(0) Aqua purtificata (1 kg)
73020 Aqua purificata sterilisata (1 Kg)
73030 Aqua pro injectione (1 kg)
73040 Aqua aromatica (10 kg)
73041 Aqua aromatica - punjenje (11 kg)

BACILI MEDICATI
73050 Priprema smjese (1 kg)
73051 Oblikovanje (100 kom)
73052 Punjenje (l.sc)

CAPSULAE MEDICINALES.
73060 Priprema smjese s granuliranjem (1 kg)
73061 Priprema smjese s pulveriziranjem (1 kg)
73062 Oblikovanje (100 kom)
73063 Punjenje (1 sc)

COLLYRIA
73070 Priprema otopine (10 kg)
73071 Punjenje (1 lag)
73072 Sterilizacija (30 lag)

DOSI PULVERES
73080 Priprema smjese (1 kg)
73081 Doziranje (100 kom)
73082 Punjenje po 5 kom

EMULSIONES
73090 Priprema smjese (1 kg)
73091 Punjenje (1 lag)

EXTRACTA
73100 EX. fluida (1 kg)
73101 EX. sicca (1 kg)

EMPLASTRA
73110 Priprema smjese (10 kg)

GELATINAE MEDICINALES
73120 Priprema smjese (1 kg)
73121 Punjenje (1 kom)

GRANULATA
73130 Priprema smjese (1 kg)
73131 Punjenje (1 sc)

GUTTAE
73140 Priprema otopine (1 kg)
73141 Punjenje (1 lag)

INFUNDIBILIA
73150 Priprema otopine (10 L)
Priprema otopine (200 L)
73152 Punjenje (1 lag)
73153 Sterilizacija (100 lag)

LINIMENTA
73160 Priprema smjese za liniment, liquida (10 kg)
73161 Priprema smjese za liniment, solida (10 kg) ' 73182 Priprema smjese za liniment, emulzije (10 kg) 73183 Punjenje (1 lag)

OCULENTA ET OCULOGUTTAE
73170 Priprema smjese aseptičkim postupkom
73171 Punjenje (1 sc).

OTOGUlTAE ET RHINOGUTTAE
73180 Priprema otopine (100 g)
73181 Punjenje (1 lag)

PASTAE
73I90 Priprema smjese (10 kg)
73191 Punjenje (1 kom)

PULVERES
73200 Pulv. mixti et conspergentia (10 kg)
73201 Pulv. Glycyrrhizae comp. (10 kg)
73202 Pulv. standardisati (1 kg)
73203 Pulv. stabilisati (1 kg).
73204 Punjenje (1 kom)

SAPONEA MEDICINALIS ET
SAPONIMENTA
73210 Priprema smjese (1 kg)
73211 Punjenje (1 kom)

SIRUPI
73220 Priprema maceracijom i kuhanjem (10 kg)
73221 Priprema miješanjem i otapanjem (10 kg)
73222 Punjenje (1 lag)

SOLUTIONES MEDICINALES
73230 Priprema miješanjem (10 kg)
73231 Priprema otapanjem (10 kg)
73232 Priprema s kemijskim reakcijama u otopini (1 kg)
73233 Punjenje (1 lag)

SPECIES
73240 Priprema s miješanjem droga (10 kg)
73241 Priprema s miješanjem droga i dodavanjem drugih supstancija (10 kg)
73242 Punjenje (1 sc)

SUPOSITORIA ET VAGITORIA
73250 Priprema smjese (1 kg)
73251 Oblikovanje (100 kom)
73252 Punjenje (1 sc)

TABLETTAE
73260 Priprema smjese (1 kg)
73261 Oblikovanje (100 tabl)
73262 Punjenje (1 sc)

TINCTURAE
73270 Priprema 1:4 (10 kg)
73271 Priprema 1:10 (1 kg)
73272 Punjenje (1 lag)

UNGUENTA
73280 Ung. emulzije, otopine, tekući puderi (10 kg)
73281 Ung. suspenzije (10 kg)
73282 Punjenje (1 kom)

VINA MEDICATA
73290 Priprema medicinskog vina (10 kg)
73291 Punjenje (1 lag)

REAGENTIA
73300 Priprema otapanjem ili miješanjem (1 kg)
73301 Priprema kao gore i odredivanje (pH) (100 g).
73302 Punjenje (1 lag)

TITRIMETRIJSKE OTOPINE
73310 Priprema otopine (1 L)
73311 Punjenje (1 lag)

II.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. svibnja 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01 /26
Urbroj : 338-24-93-1
Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti