POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - glasilo - pravilnik o programu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Na temelju članka 21. točka 1. alineja 2. Statuta Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine", br. 56/91), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 3. sjednici 27. siječnja 1993. godine donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske gospodarske komore
Članak 1.
U članku 7. Statuta Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine", br. 56/91), dodaju se, na kraju stavka 2., riječi: "U gornjem dijelu Merkurovog šešira upisana je godina "1852" (crvenom bojom) a iznad toga, između Merkurovih krila "HGK" (crvenom bojom)." Na kraju stavka 3. iza riječi "Komore" dolazi točka, a riječ "HGK" briše se.
Članak 2.
U članku 9. točka 16. mijenja se i glasi: "16. vodi evidenciju registriranih poduzeća i radnji".
Članak 3.
Članak 11.mijenja se i glasi: "Komora obavlja određena javna ovlaštenja koja su utvrđena zakonom."
Članak 4.
U članku 41. iza riječ "grupama" dodaju se zarez i riječi "gospodarskim zajednicama".
Članak 5.
Iza članka 47. dodaje se podnaslov "Gospodarska zajednica" i novi članci 47a. do 47c. koji glase:
Članak 47a.
Gospodarska zajednica je oblik povezivanja članica Komore iz jednog grada ili jedne ili više općina u istoj županiji radi uspostavljanja razvijanja i usklađivanja međusobnih odnosa i djelotvornijeg iskazivanja i zastupanja zajedničkih interesa o razvojnim i drugim pitanjima od značaja za obavljanje gospodarske djelatnosti na području za koje je osnovana. Gospodarsku zajednicu čine sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost a imaju sjedište na njenom području. Gospodarska zajednica sastavni je dio regionalne komore na čijem području djeluje.
Članak 47b.
Gospodarska zajednica surađuje neposredno s gradskim odnosno općinskim organima, a ako se radi o pitanjima iz nadležnosti županijskih ili državnih organa obraća se svojoj regionalnoj komori.
Članak 47c.
Osnivačku sjednicu gospodarske zajednice pripremaju i sazivaju regionalna komora i nadležni gradski odnosno općinski organi. Na osnivačkoj sjednici biraju se, iz reda predstavnika članica Komore, predsjednik, zamjenik predsjednika i izvršni odbor gospodarske zajednice. Način rada gospodarske zajednice uređuje se poslovnikom."
Članak 6.
U članku 48. stavku 1. iza riječi "grupa" dodaju se zarez i riječi "predsjednici gospodarskih zajednica".
Članak 7.
Iza članka 49. briše se podnaslov "Odbor gospodarskog vijeća".
Članak 8.
U članku 51. stavak 3. iza riječi "komora" dodaje se zarez i riječi "inicijativu članica Komore".
Članak 9.
U članku 54. stavak 2. mijenja se i glasi: "Predstavništvo Komore u inozemstvu osniva se uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske".
Članak 10.
Riječ "Uredba" u preambuli Statuta i člancima 2, 6, 9. i 12. zamjenjuje se riječju "Zakon" u odgovarajućem padežu.
Članak 11.
Riječi "samostalni privrednici" u članku 3, 20, 25, 44. i 51. zamjenjuju se riječju "obrtnici" u odgovarajućem padežu.
Članak 12.
va odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj : I-55-28/6-1993.
Zagreb, 27. siječnja 1993.
Predsjednik
Ivica Gaži, dipl.ing., v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti