POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravne internet stranice - odluka ustavnoga suda ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (" Narodne novine ", br. 26/83, 5/86, 42/87; 34l89, 57/89, 40/90, 9/91 i 26/93) te članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguraja samostalnih privrednika Hrvatske (" Narodne novine ", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika, na sjednici održanoj 20. rujna 1993. donosi
ODLUKU
o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1993.

  1. Na temelju članka 4. Pravilriika o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (" Narodne novine ", broj 35/93) naknade plače u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plače u svezi s pravom na zaposlenje (koje osigurava i isplačuje republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske) ostvarene do 31. prosinča 1992. i povečane od 1. siječnja 1993: za 20,2% i naknade plače u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plače u svezi s pravom na zaposlenje ostaarene 1. siječnja 1993. ili poslije toga dana i povečane od 1. siječnja 1993. za 123,2%, prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plače u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1993 (" Narodne novine ", broj 23/93) i koje su povečane od 1. veljače 1993: za 26,l% prema Odluci o usklađivanju nakanda plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1: veljađe 1993. (" Narodne novine ", broj 35/93), od 1. ožujka 1993. za 22,7% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikačiju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1993. (" Narodne novine ", broj 47/93) od 1. travnja 1993. za 44,3% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1993. (" Narodne novine "; broj 54/93) od 1. svibnja 1993. za 27,8% prema Odluči o usklađivanju naknada plača u svezi s pravqm na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u sveži s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1983. (" Narodne novine ", broj 67/93) od 1. lipnja 1993; za 37,8% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1993. (" Narodne novine "; broj 72/93) od 1. srpnja 1993. za 32,8% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1993. (" Narodne novine ", broj 80/93) povečavaju se od 1. kolovoza 1993. za 34%.
  2. Naknade plača iz točke 1. ove odluke ostvarene 1. kolovoza 1993. ili poslije toga dana, a koje nisu povečane za 123,2%, za 26,1% za 22,7%, za 44,3%, za 27,8% za 37,8% i za 32,8% povečavaju se od dana ostvarivanja prava za 1.461,719%.
  3. Kao osnovica za povečanje naknade prema točki 1. ove odluke služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala na,dan 1: kolovoza,1993 a kao osnovica za povečanje naknade prema točki 2. odluke, služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala, odnosno pripada na dan.ostverivanja prava na naknadu. ,
  4. Povečanje naknade iz toč.1- i 2. ovg odluke obavit če se po službenoj dužnosti; bez donošenja rješenja.
  5. Ova odluka stupa na snagu idučeg dana od dana objave u " Narodnim novinama ", a primjenjuje se od 1. kolovoza 1993.

Klasa: 1 42-13/93-0 1/3350
Urbroj : 342-99-01 /83-3
Zagreb, 20. rujna 1993. .
Predsjednik Upravnog ocibora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti