POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - glasilo - objava upisa naslovi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 14. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine", br.76/93) ravnatelj Držvnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK
o tehničkim uvjetima, kojima s obzirom na izradbu moraju udovoljavati predmeti od plemenitih kovina

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se tehnički uvjeti kojima glede izradbe moraju udovoljavati predmeti od plemenitih kovina (u daljnjem tekstu: predmeti).

Članak 2.
Ovaj se pravilnik odnosi na predmete izradene ručno ili strojno.

Članak 3.
Ako se predmet sastoji od više dijelova izrsdenih od plemenitih kovina, moraju dijelovi biti čvrsto povezani da bi se smatrali istim predmetom.
Čvrsto povezanim dijelovima predmeta, smatraju se oni dijelovi, koji se ne mogu odvojiti bez oštećenja predmeta.

Članak 4.
Predmeti izrađeni od dijelova neplemenitih kovina, koji su čvrsto povezani s dijelovima izrađenim od plemenitih kovina i to tako da se ne mogu odvojiti bez oštećenja predmeta, smatraju se predmetima od neplemenitih kovina.

Članak 5.
Predmeti mogu biti izrađeni od više čvrsto spojenih dijelova različitih plemenitih kovina ili od više čvrsto spojenih dijelova iste plemenite kovine različitog stupnja čistoće.

Članak 6.
Ukrasi od plemenitih kovina, koji se nalaze na predmetima od neplemenitih kovina, smatraju se posebnim dijelovima predmeta, ako se ti ukrasi mogu lako odvojiti bez oštećenja.

Članak 7.
Pri ručnoj ili strojnoj izradbi predmeta, dužan je proizvođač osigurati mjesto na predmetu za utiskivanje žiga.

Članak 8.
Slitinama za izradbu predmeta mogu se dodavati i druge kovine, kao npr. cink, kadmij itd. radi postizavanja odgovarajućih mehaničkih, fizikalnih i kemijskih svojstva same slitine. Predmeti mogu sadržavati također i leum. Leum je slitina plemenitih kovina s dodatkam vezivnih tvari.
Predmeti, koji sadrže gips, smolu i druge slične dodatke, moraju biti izradeni tako da su dodaci vidljivi.

Članak 9.
Predmeti od srebra prevučeni zlatom i predmeti od zlata prevučeni odgovarajućom platinskom kovinom, smatraju se predmetima od srebra, odnosno predmetima od zlata.
Prevučeni sloj plemenite kovine ne smije biti takve debljine da se predmet ne može ispitati.

Članak 10.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o tehničkim uvjetima koje u pogledu izrade moraju ispunjavati predmeti od dragocjenih kovina ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/93-04/6
Urbroj:558-03/ 1-93-1
Zagreb. 25. listopada 1993.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
Aleksandar Čaklović, dipl. inž., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti