POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravne internet stranice - pravilnik o zdravstvenim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbe članka 77. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br 12/91- proćiščeni tekst,19/91, 53A/91,18/92 i 69/92) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 11. sjednici održanoj dana 31. ožujka 1993. godine donijela je
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvaravanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 55/90, 5/91, 14/91 i 70/91), članak 42. mijenja se i glasi:
"Članak 42. Osiguranik ostvaruje pravo na ortopedska i druga pomagala i sanitarne sprave pod uvjetima i na način propisan općim aktom Republičkog fonda".
Članak 2.
Članak 43. briše se.
Članak 3.
Članak 44. mijenja se i glasi: "Članak 44. Osiguranik koji je nabavio pomagalo u inozemstvu uz odobrenje Komisije za ortopedska i druga pomagala Republičkog fonda ima pravo na povrat troškova tog pomagala prema originalnom računu u dinarskoj protuvrijednosti, a prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan povrata troškova".
Članak 4.
U stavci 1. članka 47. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: "ako posebnim općim aktom Republičkog fonda nije drukčije propisano". Stavke 2. i 3. članka 47. brišu se, a stavka 4. postaje stavka 2.
Članak 5.
Članak 49. mijenja se i glasi: "Članak 49. Kontrolu kvalitete protetskog rada ili pomagala kao i ortodontskog sredstva, na osnovi vlastite inicijative ili na zahtjev osiguranika obavlja ovlašteni djelatnik Republičkog fonda" :
Članak 6.
U članku 50. riječi: "na teret sredstava Republičkog fonda" brišu se.
Članak 7.
U članku 53. točka 2. briše se, a točke 3. i 4. postaju točke 2. i 3.
Članak 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 025-04/93-01/34
Urbroj : 338-24-93-1
Zagreb, 31. ožujka 1993.
Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubićić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti