POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - evropsko - pravilnik o zapaljivim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE
Na temelju članka 3. stavka 2. Uredbe o plaćama generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske objavljuje

PODATAK
o prosječno isplaćenoj neto plaći po djelatniku u Republici Hrvatskoj za mjesec studeni 1992. godine za grane djelatnosti

Prosječna isplaćena neto plaća po djelatniku u Republici Hrvatskoj za mjesec studeni 1992. godine za grane djelatnosti iznosi:
_ ______________________________
Red. Šifra Grana djelatnosti Prosječno isplaćena neto
broj djelanosti plaća po djelatniku
(Iznos u HRD)
_ ______________________________
0 1 2 3
_ ______________________________

 1. 0101 Elektroprivreda 65.919
 2. 0103 Prerada ugljena 65.449
 3. 0105 Proizvodnja naftnih derivata 65.981
 4. 0107 Crna metalurgija 62.815
 5. 0109 Proizvodnja obojenih metala 47.567
 6. 0110 Preradba obojenih metala 56.745
 7. 0111 Proizvodnja metala 88.719
 8. 0112 Preradba metala 68.814
 9. 0113 Metaloprerađivačka djelatnost 59.833
 10. 0114 Strojogradnja 53.349
 11. 0115 Proizvodnja prometnih sredstava 52.172
 12. 0116 Brodogradnja 55.430
 13. 0117 Proizvodnja el. strojeva i aparata 65.135
 14. 0118 Proizvodnja kemijskih proizvoda 61.965
 15. 0119 Preradba kemijskih proizvoda 71.294
 16. 0120 Proizvodnja kamena i pijeska 63.727
 17. 0121 Proizvodnja građevinskog materijala 58.608
 18. 0122 Proizvodnja rez. građe i ploča 59.122
 19. 0123 Proizvodnja fin. proizv. od drveta 52.957
 20. 0124 Proizvodnja i preradba papira 62.602
 21. 0125 Proizvodnja prediva i tkanina 48.372
 22. 0126 Proizvodnja gotovih tekst. proizvoda 60.991
 23. 0127 Proizvodnja kože i krzna 45.781
 24. 0128 Proizvodnja kož. obuće i galanterije 57.568
 25. 0129 Preradba kaučuka 53.013
 26. 0130 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 64.688
 27. 0131 Proizvodnja pića 63.126
 28. 0132 Proizvodnja stočne hrane 68.657
 29. 0133 Proizvodnja i preradba duhana 73.292
 30. 0134 Grafička djelatnost 57.186
 31. 0135 Proizvodnja sirovina iz otpada 63.135
 32. 0139 Proizvodnja raznovrsnih proizvoda 58.838
 33. 0201 Poljoprivredna proizvodnja 55.765
 34. 0202 Poljoprivredne usluge 79.437
 35. 0203 Ribarstvo 77.211
 36. 0300 Šumarstvo 69.204
 37. 0400 Vodoprivreda 54.650
 38. 0501 Visokogradnja 44.761
 39. 0502 Niskogradnja i hidrogradnja 42.157
 40. 0503 Instalacijski završni radovi 49.320
 41. 0601 Željeznički promet 72.505
 42. 0602 Pomorski promet 76.312
 43. 0603 Riječni i jezerski promet 43.792
 44. 0604 Zračni promet 71.381
 45. 0605 Cestovni promet 55.236
 46. 0606 Gradski promet 67.088
 47. 0607 Cjevovodni prijevoz 111.087
 48. 0608 Pretovarne usluge 66.526
 49. 0609 PTT usluge 61.097
 50. 0701 Trgovina na malo 51.079
 51. 0702 Trgovina na veliko 59.605
 52. 0703 Vanjska trgovina 70.706
 53. 0801 Ugostiteljstvo 49.045
 54. 0802 Turističko posredovanje 47.177
 55. 0901 Obrtničke usluge i popravci 58.221
 56. 0902 Osobne usluge 33.973
 57. 1001 Uređenje naselja i prostora 48.708
 58. 1002 Stambena djelatnost 71.490
 59. 1003 Komunalne djelatnosti 54.805
 60. 1101 Bankarstvo 74.498
 61. 1102 Osiguranje imovine i osoba 66.810
 62. 1103 Usluge na području prometa 77.970
 63. 1104 Projektiranje i srodne usluge 55.870
 64. 1105 Geološka istraživanja 42.194
 65. 1106 Istraživačko razvojni rad 64.119
 66. 1109 Poslovne usluge 55.725
 67. 110612 Istr. razvojne usluge u društvenim djelatnostima 97.907
 68. 110904 Odvjetničke i druge usluge 35.712
 69. 1201 Obrazovanje 65.169
 70. 1202 Znanstveno istraživačka djelatnost 72.078
 71. 1203 Kultura, umjetnost i informatika 62.209
 72. 1204 Tjelesna kultura i šport 50.789
 73. 1301 Zdravstvena zaštita 59.156
 74. 1302 Socijalna zaštita 52.804
 75. 1401 Tijela državne uprave i lokalne samouprave i uprave 67.779
 76. 1402 Fondovi 61.547
 77. 1403 Udruženja 84.021
 78. 1404 Društvene i političke organizacije 54.845

_ ______________________________


Klasa:120-02/93-01/06
Urbroj: 321-01/93-1
Zagreb, 28. siječnja 1993.

Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva
mr. Bogomil Cota, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti