POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - europa - odluka o kupnji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dne 10. studenoga 1993. godine.

Broj : PA4-119/ 1-93.
Zagreb, 18. studenoga 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v r.
ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske

Članak 1.
U Zakonu o carinskoj službi Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 53/91.) u članku 5. riječi: "prvostepenog prekršajnog postupka" zamjenjuju se riječima "prvostupanjskog i drugostupanjskog prekršajnog postupka".

Članak 2.
U članku 6. iza točke 3. dodaje se točka 3a. koja glasi: "3a) odlučuje o žalbama na rješenja carinarnice donesena u prekršajnom postupku".

Članak 3.
U članku 15. stavku 4. riječi: "Republičko vijeće za prekršaje" zamjenjuju se riječima: "Komisija za carinski prekršaj u drugom stupnju Carinske uprave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija u drugom stupnju), koju čine predsjednik i dva člana, koji imaju svoje zamjenike".

Članak 4.
Iza članka 15. dodaju se članci 15a. i 15b. koji glase:
"Članak l5a.
Predsjednika i članove Komisije u drugom stupnju na četiri godine imenuje ministar financija na prijedlog direktora iz reda stručnih djelatnika Carinske uprave Republike Hrvatske.
Članak 15b.
U pogledu prekršajnog postupka primjenjuju se opći propisi o prekršajima, ako Carinskim zakonon, nije drugačije određeno."

Članak 5.
O žalbama protiv rješenja komisije za carinske prekršaje u prvom stupnju podnijetim do stupanja na snagu ovoga Zakona odlućit će Republičko vijeće za prekršaje.

Članak 6.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/93-01/08
Zagreb. 10. studenoga 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti