POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravna uputstva - odluka o osiguranju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 46. Zakbna o doplatku za·djecu " Narodne novine ", br. 44/77, 52/85, 8/90 i 40/90) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog forida niirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodnre novine" br 58/90 i 21/92 Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatške, na sjednici održanoj 20. rujna 1993. donosi

ODLUKU
o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. rujna 1993.

1. Zbog osjetnog povečanja cijena osnovnih proizvoda osobne potrošnje tijekom godine 1993. svote doplatka za djecu utvrđene Odlukom o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od i srpnja 1993. (" Narodne novine "; broj 54/93 - u daljnjem tekstu: Odluka iz 1993.), povečavaju se od 1.
rujna 1993. za 50%.
2. Svote doplatka za djeeu iz točke 2. Odluke iz 1993. novečane u smislu točke 1. ove odluke iznose:
a) 38.071.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 9.461.- HRD po članu kučanstva mjesečno;
b) 23.145.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po,osnovi zaposlenja iznosi preko 9.461.= HRD do 11.989:=, HRD po članu kučanstva mješečno;
c) 20.651.- HRD po djetetu, ako prihod ostvareri po osnovi zapošlenja iznosi preko 11.989.- HRD do 14.968.HRD po članu kučanstva mjesečno.
Ako korisnik osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja ostvaruje i druge prihode (članak 39: stavak 2: Zakona o doplatku za djecu - u daljnjem tekstu: Zakon), usklađena puna svota doplatka za djecu; od koje se određuje doplatak u smanjenoj, svoti,(članak 43. Zakona), iznosi20.661.- HRD po djetetu.
3. Svote doplatka za djecu iz točke 3. Odluke iz 1993. povečane u smislu točke 1. ove odluke iznose:
a) 55.533.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 12.308:- HRDpo članu kučanstva mjesečno;
b) 32.375 HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 12.308.- HRD do 15.424.HRD po članu kučanstva mjesečno;.
c) 28:471- HRD po djetetu, aka prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 15.424.-HRD do 19.439-HRD po članu kačanstva mjesečno.
Ako korisnik; osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja, ostvaruje i druge prihode,(članak 42. stavak2. Zakona), usklađena puna svota doplatka za djecu, od. koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 28.471- HRD po djetetu. .
4: Iznimno usklađivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavit če, prema ovoj od1uci, područne·službe Republičkog fonda mirovinskog. i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja u skladu sa Zakonom.
5. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. rujna 1993.
Klasa 140-13/93-01/3348
Urbroj 341/99-01 /93-10 ·
Zagreb, 20.rujna 1993,

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske .
dr. Stjepan Blažinkov, v r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti