POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - eu pravo - dopune sporazuma pravosuđe ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
o proglašenju Zakona o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku

Proglašavam Zakon o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda koji nisu
plaćeni u propisanom roku, koji je donio Zastupnički dom Sebora Republike Hrvatske na sjednici dne l0.
studenoga 1993. godine.

Broj : PA4-124/ 1-93.
Zagreb, 18. studenoga 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda koji nisu
plaćeni u propisanom roku

Članak 1.
Ovim Zakonom uređuje se plaćanje kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda (u daljnjem tekstu: javni prihodi), koji nisu plaćeni u propisanom roku, kao i plaćanje kamata pri povratu više plaćenih iznosa javnih prihoda.

Članak 2.
Na iznose proračunskih javnih prihoda Republike i jedinica lokalne samouprave i uprave, koji nisu plaćeni upropisanom roku, plaćaju se kamate u visini utvrđene eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvečane za osam postotnih poena, koja je važila u vremenu kada nije plaćen javni prihod.
Na iznose ostalih javnih prihoda, koji nisu plaćeni u propisanom roku, plaćaju se kamate iz stavka 1. ovoga članka, ako posebnim propisom nije odredeno drugačije.

Članak 3.
Porezni obveznik ili druga osoba, koja je prema rješenju ili drugom aktu koji je postao pravomoćan na ime javnih prihoda platila više nego što je trebala, ima pravo zatražiti obračun kamata pri povratu više plaćenog iznosa.
Na više plaćeni iznos javnih prihoda, koji se vraća poreznom obvezniku ili drugoj osobi obračunava se
kamata u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske od dana kada je pravomoćnim rješenjem,
propisanim obračunom ili drugim aktom utvrđen više plaćeni iznos javnih prihoda
Više plaćeni iznos vraća se u roku 30 dana od dana kada je pravomoćnim rješenjem ili drugim aktom
utvrđeno da je uplaćen viši iznos javnih prihoda.

Članak 4.
Kamate iz članka 2. ovoga Zakona pripisuju se dugu javnih prihoda mjesečno, a za razdoblje kraće od
mjesec dana kamate se obračunavaju po konformnoj metodi.

Članak 5.
Odredbe u kamatama iz propisa, kojima je utvrđena obveza plaćanja proračunskih javnih prihoda, ne
primjenjuju se.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku ("Narodne novine", br. 58/93.) i stavlja se van snage točka 16. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93.).

Članak 6.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/93-01/09
Zagreb, l0. studenoga 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti