POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravna tražilica - zaključak za prestanak ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 3c. stavka 3. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 18/92. 71/92 i 26/93), članka 3. stavka 5: Uredbe o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991. (" Narodne novine ", br. 46/92 i 71/92) te članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 1 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osigurahja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. rujna 1983, donosi
ODLUKU
o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1993.

  1. Na temelju članka 1. stavka 2:Pravilnika o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz miroviriskog i invalidskog osiguranja (" Narodne novine ", broj 35/93) mirovine i druga novčana primanja korisnika iz članka 1. Uredbe o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je·prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31,prosinca 199l. (" Narodne novine ", br. 46/92 i 71/92) mirovine i druga novčana primanja korisnika iz članka 30. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskoga i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (" Narodne novine ", br. 53/91, 73/91, 18/92; 71/92 i 26/93), koje su od 1. siječnja 1993. povečane za 20,2%, prema Odluei o usklađivanju mirovina; doplatka za pomoč i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. siječnja 1993. (" Narodne novine ". broj 23/92), od l..veljače 1993. za 25,l% prema Odluci o usklađivanju mirovina, dodatka za pomoč i njegu i novčanih naknada za tjejesnu oštečenje od 1. veljače 1993. (" Narodne novine ", broj 35/93), od 1. ožujka 1993. za 22,7% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoč i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. ožujka 1993. ("Narodne novine", broj 47/93), od 1. travnja 1993. za 44,3% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoč i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. travnja 1993. (" Narodne novine ", broj 54/93), od 1. svibnja 1993. za 27,8%; prema Odluci o,usklađivanju mirovina, doplatiša za pomoč i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. svibnja 1993. (" Narodne novine ", broj 87/93), od 1: lipnja 1993. za 37,8% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoč i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. lipnja 1993. (" Narodne novine ", broj 72/93), od 1. srpnja 1993: za 32,8% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoč i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. srpnja 1993: (" Narodne novine ", broj 80/93) povečavaju se od 1. kolovoza 1993. za 34%. ;
  2. Mirovine usklađene prema točki 1, ove odluke ne mogu ; iznositi više od 1.770,309.- HRD, niti manje od 286.41 - HRD mjesečno. 3. doplatak za pomoč i njegu i novedane naknade za tjelesno oštečenje, usklađene po ovoj Odluci, isplačivat če se od 1. kolovoza 1993. najviše u svoti koje od 1. kolovoza 1993. pripada u korisnicima tih prava u Republičkom fondu mirovinskoga i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.
  3. Kao osnovica za povečanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj Odluci, uzima se svota koja je korisnicinta pripadala na dan 1. kolovoza 1993.
  4. Usklađivanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj Odluci, obavit če se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.
  5. Ova odluka stupa na snagu idučeg dana od dana objave u ( " Narodnim novinama " ; a primjenjuje se od 1. kolovoza 1993:

Klasa:140-13/93-01/3348
Urbroj : 341-99-01 /93-7
Zagreb;·20. rujna 1993.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda ,
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti