POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravna služba - ispravak dopuna sudskog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (" Narodne novine ", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91 i 26/93) te članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (" Narodne novine ", br. 58%90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. rujna 1993, donosi
ODLUKU
o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1993.

  1. Na temelju članka 4. Pravilnika o visini, načinu i rokovima uskladivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (" Narodne novine "., broj 35/93) novčane naknade za tjelesno oštečenje ostvarene do 1. kolovoza 1993. koje su odredene od osnovice koja iznosi 8.495.- HRD i povečane su od l. siječnja 1993. za 123,2% prema Odluci o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštečenje i uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. siječnja 1993. (" Narodne novine ", broj 23/93), od 1. veljače 1993. za 26,1% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. veljače 1993. (" Narodne novine ", broj 35/93), od 1. ožujka 1993. za 22,7% prema Odluci o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. ožujka 1993. (" Narodne novine ", broj 47/93), od 1. travnja 1993. za 44,3% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. travnja 1993. ("Narodrre novine", broj 54/93), od 1 svibnja 1993. za 27,8% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. svibnja 1993. (" Narodne novine ", broj 67/93), od 1. lipnja 1993. za 37,8% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. lipnja 1993. (" Narodne novine ", broj 72/93), od 1. srpnja 1993. za 32,8% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. srpnja 1993. (" Narodne novine ", broj 80/93) povečavaju se od 1. kolovoza 1993. za 34'%.
  2. Novčane naknade za tjelesno oštečenje ostvarene 1. kolovoza 1993. ili nakon toga dana, a koje nisu povečane za 123,2%, za 26,l%, za 22,7%, za 44,3%, za 27,8%, za 37,8% i za 32,8% povečavaju se od dana ostvarivanja prava za 1.461,719%.
  3. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštečenje prema točki i ove Odluke služi svota novčane naknade koja je korisniku pripadala na dan i. kolovoza 1993, a kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštečenje, prema točki 2. ove Odluke, slikži svota novčane naknade određena od osnovice za određivanje novčanih naknada koja je na dan 1. siječnja 1993. iznosila 8.495.- HRD.
  4. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštečenje, prema točka. 1. i 2. ove Odluke, obavit če se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.
  5. Ova odluka stupa na snagu idučeg dana od dana objave u " Narodnim novinama ", a primjenjuje se od 1. kolovoza 1993.

Klasa:140-13/93-01/3348
Urbroj : 341-99-01 /93-5
Zagreb, 20. rujna 1993.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti