POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravna rubrika - pravilnik o minimalno tehničkim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI. FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i inva lidskom osiguranju Š" Narodne novine ", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91 i 26/93) te članka 6. toke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (" Narodne novine ", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. rujna 1993, donosi
ODLUKU
o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1993.

  1. Na temelju članka 4. Pravilnika o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (" Narodne novine ", broj 35/93) naknade plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plača u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52. stavak 1. točka.1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplačuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, koje su ostvarene do 31. prosinca 1992. i povečane od 1. siječnja 1993. za 20,2% i naknade plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plača u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52. stavak 1. točka. 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplačuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, koje su ostvarene 1: siječnja 1991 ili poslije toga dana i povečane od l. siječnja 1993 za 123,2% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokva lifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1993. (" Narodne novine ", broj 23/93) i koje su povečane od 1. veljače 1993. za 26,1 % prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1 veljače 1993. (" Narodne novine ", broj 35/93), od 1. ožujka 1993. za 22,7% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1993. (" Narodne novine ", broj 47/93) od 1. travnja 1993. za 44,3% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1993. (" Narodne novine ", broj 54/93) od 1. svibnja 1993. za 27,8% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1993. (" Narodne novine ", broj 67/93) od 1. lipnja 1993. za 37,8% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1993. (" Narodne novine ", broj 72/93) od 1. srpnja 1993. za 32,8% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1993. ("Narodne novine", broj 80/93) povečavaju se od 1. kolovoza 1993. za 34%.
  2. Naknade plača iz točke 1. ove odluke ostvarene 1. kolovoza 1993. ili poslije toga dana, a koje nisu povečane za 123,2% za 26,1%, za 22,7%, za 44,3%, za 27,8%, za 37,8% i za 32,8% povečavaju se od dana ostvarivanja prva za 1.461,719%.
  3. Kao osnovica za povečanje naknade prema točki 1. ove odluke služi svota naknade koja invalidu rada pripada na dan 1. kolovoza 1993, a kao osnovica za povečanje naknade prema točki 2. uzima se svota naknade koja je invalidu rada pripadala, odnosno pripada, na dan ostvarivanja prava na naknadu.
  4. Povečanje naknade iz toč. 1 i 2. ove odluke obavit če se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja. 5. Ova odluka stupa na snagu idučeg dana od dana objave u " Narodnim novinama ", a primjenjuje se od 1. kolovoza 1993.

Klasa:140-13/93-01/3348
Urbroj · 341-99-01 /93-4
Zagreb, 20. rujna 1993.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osigurtenja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti