POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - vijesti - odluka o izdavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
Na osnovi članka 75. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine"; br. 59/90), ministar kulture i prosvjete donosi
PRAVILNIK
o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuje vrsta stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Članak 2.
Učitelji i stručni suradnici u razrednoj i predmetnoj nastavi moraju imati slijedeću vrstu stručne spreme: 1. Razredna nastava - učitelj razredne nastave
- diplomirani defektolog-učitelj razredne nastave
2. Hrvatski jezik - profesor hrvatskog jezika i književnosti
3. Engleski jezik - profesor engleskog jezika i književnosti
4. Francuski jezik - profesor francuskog jezika i književnosti
5. Njemački jezik - profesor njemačkog jezika i književnosti
6. Ruski jezik - profesor ruskog jezika i književnosti
7. Latinski jezik - profesor latinskog jezika i književnosti
- profesor klasične filologije
8. Grčki jezik - profesor grčkog jezika i književnosti
- profesor klasične filologije
3. Ostali jezici - profesor odgovarajućeg jezika i
književnosti
10. Matematika - profesor matematike
- dipl. inž. matematike s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
11. Fizika - prof. fizike
- dipl. inž. fizike s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
12. Priroda i biologija - profesor biologije
- dipl. inž. biologije s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- dipl. inž. molekularne biologije s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- dipl. inž. ekologije s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
13. Kemija - profesor kemije
- dipl. inž: kemije s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
14. Povijest - profesor povijesti
15. Zemljopis - profesor geografije
- diplomirani geograf
- dipl. inž. geografije s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
16. Tehnička kultura - prof. tehničkog obrazovarkja
- prof proizvodno tehničkog obrazovanja
- prof. politehnike i fizike
- dipl. inž. tehničke struke s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
17. Tjelesna i zdrav- - profesor tjelesne i zdravstvene
stvena kultura kulture
18. Glazbena kultura - profesor glazbene kulture
- profesor teorijskih glazbenih predmeta
- dipl. glazbenik-muzikolog s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
19. Likovna kultura - profesor likovne kulture
- diplomirani ili akademski slikar s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- diplomirani ili akademski slikar grafičar s položenom pedagoško-psihološkom i rlketodićkom sku pinom predmeta
- diplomirani iIi akademski kipar s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
20. Školski vjeronauk - vjeroučitelj s visokom a najmanje srednjom religiozno-pedagoškom (katehetskom) spremom uz pismenu suglasnost vjerske zajednice (za I.-IV. razred)
- vjeroučitelj s visokom a najmanje višom religiozno pedagoškom (katehetskom) spremom uz pismenu suglasnost vjerske zajednice (za V.-VIII.)
21. Stručni suradnik - profesor pedagogije
- pedagog - diplomirani pedagog
22. Stručni suradnik - profesor psihologije
- psiholog - diplomirani psiholog
23. Stručni suradnik - profesor defektologije
- defektolog - diplomirani defektolog
- diplomirani defektolog-učitelj razredne nastave
24. Stručni suradnik - diplomirani defektolog-logoped
- logoped - profesor defektolog - smjer oštećenje govora
25. Stručni suradnik socijalni pedagog - dipl. defektolog socijalni pedagog
- prof. defektolog, smjer poremećaji u ponašanju
26. Stručni suradnik- dipl bibliotekar
- knjižničar-- prof. hrvatskog jezika i književnosti
- prof. komparativne književnosti
- učitelji ostalih struka po posebnom odobrenju Ministarstva kulture i prosvjete
27. Stručni suradnik- prof.informatike
- informator- prof. informatologije
- učitelji i stručni suradnici osposobljeni za rad s kompjutorom

Članak 3.
Učitelji i stručni suradnici u posebnim ustanovama
odgoja, obrazovanja i rehabilitacije učenika s većim teškoćama u razvoju moraju imati slijedeću vrstu stručne spreme:
1. Učitelj za mentalno retardirane učenike i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju (u nastavi i produženom stručnom postupku) -diplomiranidefektolog-učitelj
razredne nastave - prof-defektolog, smjer mentalna
retardacija
2. Učitelj za učenike s oštećenjima vida i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju (u nastavi i produženom stručnom
postupku)
- dipl.defektolog-učitelj razredne
nastave
- prof.defektolog, smjer oštećenje vida
3 Učitelj za učenike s oštećenjima sluha i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju (u nastavi i produženom stručnom postupku)
dipl. defektolog-učiteljrazredne
nastave
prof. defektolog, smjer oštećenje
sluha
4. Učitelj za tjelesno invalidne učenike i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju (u nastavi i produženom stručnom postupku)
- dipl.defektolog-učitelj razredne
nastave
- prof.defektolog,smjer tjelesna
invalidnost
5. Učitelj za autističnu djecu i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju (u nastavi produženom stručnom postupku)
- dipl.defektolog-učitelj razredne
nastave
- prof.defektolog,smjer mentalna
retardacija
6. Učitelj za učenike s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju nastave
(u produženom stručnom postupku i rehabilitacijskim programima) - dipl.defektolog-socijalni pedagog
- prof. defektolog, smjer poremećaji u ponašanju
- dipl. defektolog-učitelj razredne nastave
7. Rehabilitator glasovno-govorne komunikacije - dipl.defektolog-logoped
- prof.defektolog,smjer oštećenjasluha i govora
8. Učitelj stručnih predmeta u funkciji razvoja glasovnog govora (glasovne stimulacije i stimulacije pokretom) za učenike s oštećenjima sluha i drugim utjecajnim
teškoćama u razvoju - visoka,viša ili srednja odgovarajuća stručna sprema i potrebito defektološko obrazovanje
9. Učitelji predmetne - odgovarajuća stručna sprema iz
nastavečlanka 2. ovog pravilnika uz dodatno defektološko obrazovanje
10. Učitelj za učenike s većim teškoćama u razvoju s produženim stručnim postupcima i rehabilitacijskim programima
- dipl.defektolog-učiteljrazredne
nastave
- prof. defektolog-odgovarajuće
specijalnosti
- prof.defektolog
11. Stručni suradnik-defektolog u funkciji pedagoga - u funkciji rehabilitatorau učenika - prof. defektolog
- dipl defektolog-učitelj razrednenastave
- prof. defektolog-odgovarajućespecijalnosti prema vrsti teškoće

12.Voditelj odgojne grupe odgajatelj - dipl.defektolog-učiteljrazrednenastave
- prof. defektolog odgovarajućeg smjera, ovisno o vrsti teškoće u učenika
13. Stručni suradnik- psiholog - prof.psihologije
diplomirani psiholog
14 Kineziterapeut- prof. tjelesne i zdravstvene kulture
15. Socijalni djelatnik - dipl.socijalni djelatnik
- dipl.inž.socijalnog rada
16. Liječnik- liječnik specijalist školske medicine
- liječnik sa završenim postdipl.studijem školske medicine

Članak 4.
Učitelji u osnovnim glazbenim školama moraju imati
slijedeću vrstu stručne spreme:
1. Solfeggio- prof.teorijskih glazbenih predmeta
- prof.glazbene kulture
- dipl.glazbenik-kompozitor (skladatelj) s položenom pedagoško-
-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- dipl.glazbenik-dirigent s položenom pedagoško-psihološkom imetodičkom skupinom predmeta- dipl.glazbenik-muzikolog s položenom pedagoško-psihološkom i
metodičkom skupinom predmeta
2. Teorija glazbe - prof. teorijskih glazbenih predmeta
- dipl. glazbenik-kompozitor (skladatelj) s položenom pedagoško-
-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- prof.glazbene kulture
- dipl. glazbenik-dirigent s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- dipl glazbenik-muzikolog s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
3. Glasovir - prof.glasovira (prof. klavira)
- dipl. glazbenik-glasovirač s položenom pedagoško psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- dipl.glazbenik-orguljaš s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
4. Harfa - prof. harfe
- dipl.glazbenik-harfist s položenom pedagoško-psihološkom i
metodičkom skupinom predmeta
5. Violina - prof. violine
- dipl.glazbenik-violinist s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
6. Violončelo - prof. violončela
- dipl.glazbenik-violončelist s položenom pedagoško-psihološkom
i metodičkom skupinom predmeta
7. Kontrabas - prof. kontrabasa
- dipl.glazbenik-kontrabasist s položenom pedagoško-psihološkom
i metodičkom skupinom predmeta
8. Gitara - prof. gitare
- prof. glazbe neovisno o smjeru uz uvjet da je završio gitaru na
razini srednje stručne spreme
- dipl. glazbenik-gitarist s položenom pedagoško-psihološkom i
metodičkom skupinom predmeta
- dipl. glazbenik uz uvjet da je završio gitaru na razini srednje
stručne spreme s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
9. Oboa - prof. oboe
- dipl. glazbenik-oboist s položenom pedagoško-psihološkom i
metodičkom skupinom predmeta
10. Flauta i blokflauta - prof.flaute
- dipl. glazbenik-flautist s položenom pedagoško-psihološkom i
metodičkom skupinom predmeta
11. Klarinet - prof. klarineta
- dipl. glazbenik-klarinetist s položenom pedagoško-psihološkom i
metodičkom skupinom predmeta
12. Saksofon - prof. saksofona
- dipl. glazbenik saksofonist s po
loženom pedagoško-psihološkom
i metodičkom skupinom predmeta
13. Fagot - prof. fagota
- dipl. glazbenik-fagotist s položenom pedagoško-psihološkorni
metodičkom skupinom predmeta
14. Korno (rog) - prof. korna (roga)
- dipl glazbenik-kornist s položenom pedagošku-psihološkom i
metodičkom skupinom predmeta
15. Trublja - prof.trublje
- dipl. glazbenik-trubač s polože
nom pedagoško-psihološkum i metodičkom skupinom predmeta
16. Trombon - prof. trombona (pozaune)
- dipl. glazbenik-trombonist s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
17. Tuba - prof. tube
(bariton,helikon) - dipl. glazbenik-tubist s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- dipl. glazbenik,(limeni puhači instrument) uz uvjet da svira i tubu s položenom pedagoško psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
18. Udaraljke - prof. udaraljki
- prof. glazbenik bilo koje glazbene struke uz uvjet da je završio udaraljke na razini srednje stručne spreme
- dipl. glazbenik-udaraljkaš s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- dipl. glazbenik bilo koje glazbene struke uz uvjet da je završio udaraljke na razini srednje stručne
spreme s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom sku-
pinom predmeta
19. Harmonika - prof. glazbe neovisno o smjeru
koji je imao harmoniku kao predmet u okviru studija
- dipl. glazbenlk koji je imao harmoniku kao predmet u okviru
studija s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- prof glazbe koji je harmoniku završio na razini srednje stručne
spreme
- dipl. glazbenik neovisno o smjeru koji je harmoniku završio na razini srednje stručne spreme s položenom pedagoško-psihološkommetodičkom skupinom predmeta
20. Tambure - prof. glazbe koji je imao tambure kao predmet u okviru studija
- dipl. glazbenik koji je imao tambure kao predmet u okviru studija
- prof. glazbene kulture koji se praksom istiće na tom podrućju
21. Skupno muziciranje - prof. teorijskih glazbenih predmeta
- Zbor - prof. glazbene kulture,
- dipl. glazbenik-kompozitor (skladatelj) s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- dipl. glazbenik-dirigent s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- prof. pjevanja
- Orkestar - prof. glazbe (gudač, duhač ili (gudački, duhački, harmonikaš, zavisno od vrste orkestra)
- dipl. glazbenik (gudać, duhač ili harmonikaš, zavisno od vrste orkestra) s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
dipl. glazbenik-dirigent s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
22. Komorna glazba - prof. glazbe (struka zavisno od vrste komornog sastava)
- dipl. glazbenik (struka zavisno od vrste komornog sastava) s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
23. Stručni suradnik, - prof. glasovira
korepetitor - dipl. glazbenik-glasovirač s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- dipl. glazbenik-orguljaš s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- dipl. glazbenik-dirigent s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
24. Stručni suradnik, knjižničar voditelj zbirke, glazbala - dipl. glazbenik-muzikolog s položenim ispitom za bibliotekara
- prof. teorijskih glazbenih pred meta ili prof. glazbene kulture s položenim ispitom za bibliotekara
- prof. glazbe ili dipl. glazbenik neovisno o smjeru s položenim ispitom na bibliotekara
25. Stručni suradnik - prof. psihologije ili dipl. psiholog psiholog uz uvjet da ima završen neki odjel srednje glazbene škole
26. Stručni suradnik, - prof. pedagogije ili dipl. pedagog
pedagog uz uvjet da ima završen neki odjel srednje glazbene škole

Članak 5.
Pored uvjeta utvrđenih u članku 4. ovog pravilnika nastavnim se programom mogu utvrditi i dodatni uvjeti ako to zahtijeva posebnost odredenog programa (waldorfske škole, glazbene škole koje rade po funkcionalnoj metodi i sl.).

Članak 6.
Učitelji u osnovnim plesnim školama (balet, ritmika i ples) moraju imati slijedeću vrstu stručne spreme:

  1. Klasični balet (osnove klasičnog baleta) - plesač klasičnog baleta s umjetničkom plesačkom scenskom praksom
  2. Povijesni plesovi - plesač klasičnog baleta s umjetničkom plesačkom scenskom praksom
  3. Karakterni plesovi - plesač klasičnog baleta s umjetničkom plesačkom scenskom praksom
  4. Suvremeni balet - plesač klasičnog baleta s umjetničkom plesačkom scenskom praksom
  5. Ritmika - plesač suvremenog plesa
  6. Ples - plesač suvremenog plesa
  7. Funkcionalna - plesač suvremenog plesa

tjelesna tehnlka
8. Scenska postava - plesač klasičnog baleta s umjetničkom plesačkom scenskom praksom
9. Glazbena kultura (solfeggio) - prof. teorijskih glazbenih predmeta
- prof. glazbene kulture
- dipl. glazbenik-dirigent s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta dipl. glazbenik-kompozitor (skladatelj) s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
10. Glasovir - prof. glasovira (prof. klavira)
- dipl. glazbenik-glasovirač s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predme- dipl. glazbenik-orguljaš s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta.
11. Stručni suradnik, - prof. glasovira
korepetitor - dipl. glazbenik, glasovirač s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- dipl. glazbenik-orguljaš s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
12. Stručni suradnik, knjižničar i voditelj fonoteke - dipl. glazbenih-muzikolog s položenim ispitom za bibliotekara) - prof. teorijskih glazbenih predmeta ili prof. glazbene kulture (s položenim ispitom za bibliotekara)
- prof. glazbe ili dipl. glazbenik neovisno o smjeru s položenim ispitom za bibliotekara
13. Stručni suradnik - prof. psihologije ili dipl. psiholog psiholog uz uvjet da ima završen neki odjel srednje glazbene škole
14. Stručni suradnik, - prof. pedagogije ili dipl. pedagog pedagog uz uvjet da ima završen neki odjel srednje glazbene škole

Članak 7.
Za učitelje i stručne suradnike pod propisanom stručnom spremom iz članka 2. i 3. ovog pravilnika razumijeva se završen jednopredmetni i dvopredmetni studij kao prvi glavni (A) ili kao drugi (B) odnosno kao prvi glavni (A) i kao drugi glavni (A) predmet ili smjer studija.

Članak 8.
Učitelji i stručni suradnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu bez potrebnog pedagoškog, psihološkog i metodičkog obrazovanja, dužni su ga steći u roku od godine dana nakon zasnivanja radnog odnosa.
Učitelji predmetne nastave u posebnim ustanovama, koji nemaju defektološku spremu, dužni su je steći u roku od godine dana nakon zasnivanja radnog odnosa.
Nastavu školskog vjeronauka mogu iznimno do kraja 1995/96 školske godine izvoditi i vjeroučitelji koji nemaju stručnu spremu propisanu točkom 20., članka 2. ovog pravilnika, ako od nadležnih vlasti vjerske zajednice imaju verifikaciju dostatne osposobljenosti za izvođenje nastave školskog vjeronauka.

Članak 9.
U osnovnoj školi s nastavom na jeziku etničke i nacionalne zajednice ili manjine, osim stručne spreme iz članka 2. i 3. ovog pravilnika, učitelji i stručni suradnici moraju udovoljiti posebnim zakonskim odredbama kojima se uređuje odgoj i obrazovanje na jeziku etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

Članak 10.
Učitelji i stručni suradnici koji su stekli odgovarajući stupanj stručne spreme na području SFRJ prije 8. listopada 1991. godine, a čija vrsta nije utvrđena ovim pravilnikom, mogu obavljati poslove učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi pod uvjetom da je vrsta njihove stručne spreme utvrđena Pravilnikom o vrsti stručne spreme koju moraju imati odgajatelj, nastavnik, stručni suradnik i suradnik u odgojno-obrazovnom radu ("Narodne novine", broj 1 /84.).

Članak 11.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrsti stručne spreme koju mora imati odgajatelj, nastavnik, stručni suradnik i suradnik u odgojno-obrazovnom radu ("Narodne novine", broj 1/84).

Članak 12.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/93-01-143
Urbroj: 532-02-1/5-93-01
Zagreb, 7. svibnja 1993.

Ministar kulture i prosvjete
Vesna Girardi-Jurluć, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti