POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravna regulacija - pravilnik o vinogradima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 134. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 53/90, 9/91 i 61/91) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 1993., donijela
ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknade za korištenje voda
I.
U Odluci o visini nahnade za korištenje voda ("Narodne novine", broj 15/91, 19/92, 79/82 i 84/92) u točki IV. stavku 1., riječi "30 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "100 hrvatskih dinara".
II.
U točki V. podtočki 1a., riječi "41 hrvatski dinar" zamjenjuju se riječima "200 hrvatskih dinara", a u podtočki 1b., riječi "50 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "300 hrvatskih dinara". U podtočki 2., riječi "34 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "125 hrvatskih dinara". Podtočka 3. se briše. U podtočki 4a. koja postaje podtočka 3e, riječi "44 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "140 hrvatskih dinara", a u podtočki 4b_ koja postaje podtočka 3b., riječi "46 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "180 hrvatskih dinara".
III.
Iza točke VIII. dodaje se nova točka IX koja glasi: "Visina naknade iz točke IV. i V. ove Odluke revalorizira se početkom svakog tromjesečja u tekućoj godini; indeksom promjene hrvatskog dinara prema njemaćkoj marki (DEM), po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske. Revalorizaciju iz stavka 1. ove točke obavljat će Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda".
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 325-118/93-01/3
Urbroj: 5030114-93-2
Zagreb. 9. travnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti