POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravna praksa - uredba o oslobođenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 25. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je ria sjednici održanoj 9. travnja 1993, donijela
UREDBU
o Uredu za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća
Članak 1.
Ured za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća (u daljnjem tekstu: Ured) osniva se kao stručna slučba Vlade Republike Hrvatske koja obavlja stručne poslove za Vladu Republike Hrvatske u obnašanju vlasničkih ovlasti nad javnim poduzećima u vlasništvu Republike Hrvatske, a naročito u svezi s:
- ocjenjivanjem ekonomičnosti poslovanja (ustroj, djelatnost. racionalnost, profitabilnost);
- davanjem smjernica organima javnoga poduzeća;
- ocjenom planova razvoja javnoga poduzeća koje donosi ili na koje daju suglasnost Sabor Republike Hrvatske ili Vlada Republike Hrvatske;
- davanjem suglasnosti, odnosno mišljenja, kad je to propisano zakonom ili aktom poduzeća na odluke o raspolaganju kapitalom, odluke o osnivanju drugih poduzeća, statusne promjene poduzeća;
- utvrdivanjem kriterija za rasporedivanje dobiti i donošenjem odluka o raspoređivanju dobiti;
- utvrdivanjem kriterija za rasporedivanje sredstava za plaće i druge naknade;
- nadzornim funkcijama nad poslovanjem poduzeća Ured neposredno provodi i druge poslove u svezi s radom javnih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske koje mu ndredi Vlada Republike Hrvatske, te koordinira poslove ministarstava i drugih organa drevne uprave u poslovima iz svoga djelokruga, u odnosu na javna poduzeća Poslove iz stavka 1. i 2. ovoga članka Ured obavlja po nalogu Vlade Republike Hrvatske i za ostala poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske:
Članak 2.
Ured prati i analizira ustroj, djelatnost i učinkovitost javnih poduzeča u vlasništvu Republike Hrvatske i poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske i predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere za njihovo restrukturiranje i privatizaciju.
Članak 3.
Djelokrug, ustroj i način rada Ureda te druga pitanja značajna za rad Ureda uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda koji donosi predstojnik Ureda, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Članak 4.
Radom Ureda upravlja predstojnik kojega imenuje i razrješuje od dužnosti Vlada Republike Hrvatske. Predstojnik je za svoj rad i rad Ureda odgovoran Vladi Republike Hrvatske. Predstojnik Ureda ima u odnosu na Ured, prava i dužnosti dužnosnika organa državne uprave.
Članak 5.
Sredstva za rad osiguravaju se u driavnom proračunu.
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 022-03/95-02/05
Urbroj: 5030105-93-1
Zagreb, 9. travnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti