POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravna pomoć za građane - plan praćenja kvalitete ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi Uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 1993., donijela
UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
Članak 1.
U Zakonu o vodama ("Narodne novine". broj 53/90, 9/91 i 61/91) članak 123. mijenja se i glasi: "Vodoprivredni doprinos plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost. Osnovicu za obračun i plaćanje čini iznos isplaćenih bruto-plaća. Vodoprivredni doprinos plaća se po stopi od 0,8%, do 10. u tekućem mjesecu, za isplaćene plaće u prethodnom mjesecu. Izimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, fizičke osobe koje porez na dobit plaćaju u paušalnom iznosu, plaćaju vodoprivredni doprinos na osnovicu od koje se obračunava porez na dobit u paušalnom iznosu. Obračun i naplatu vodoprivrednoga doprinosa, za obveznike iz stavka 4. ovoga članka obavlja porezna uprava, prema propisima o neposrednim porezima Sredstva vodoprivrednoga doprinosa uplaćuju se na poseban račun "Hrvatske vodoprivrede".
Članak 2.
Članak 125. i članak 137. ne primjenjuju se.
Članak 3.
U članku 141. stavak 1. mijenja se i glasi: "Naknadu za korištenje voda iz članka 134. kao i naknadu za zaštitu voda iz članka 135. ovoga Zakona, za vodu koja se isporućuje potrošačima putem javnoga vodoopskrbnoga sustava, obračunavaju i plaćaju zajedno sa cijenom vode, putem prijelaznoga računa za zajedničku naplatu prihoda pravnih osoba, komunalna poduzeća, odnosno druge pravne osobe koje isporučuju vodu, prema ukupnoj količini vode isporučene potrošaćima."
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Uredbe neće se primjenjivati Odluka o visini vodoprivrednog doprinosa ("Narodne novine", broj t4/91).
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 325-08/93-01/8
Urbroj: 5030114-93-3
Zagreb, 9. travnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti