POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - dopune propisa - pravilnik o smanjenoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, odlučujući o ustavnoj tužbi M. K. iz V. G., na sjednici 27. listopada 1993. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

1. Odbacuje se ustavna tužba.

2. Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-2175/1992-3 od 15. listopada 1992. godine, povodom koje je podnesena ustavna tužba. poništeno je rješenje Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji Republike Hrvatske, Klasa: UP/II-551-06/92-01/512, Ur.broj: 524-04/2-92-1 od 25. svibnja 1992. godine i poništen je zaključak Republičkog fonda socijalne zaštite, Podružnica V. G., Centar za socijalni rad, Klasa: UP/I-551-06/92-05/72, Ur.broj: 2187-09-02-92-3 od 11. ožujka 1992. godine.
M. K. u ustavnoj tužbi predlaže da se navedena presuda Upravnog suda Republike Hrvatske ukine, budući da su njome povrijeđena njegova ustavna prava zajamčena odredbama članka 14. stavak 1. i 2., članka 18. stavak 1., članka 26., članka 57. i članka 21. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske.
Ustavna tužba nije dopuštena.
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) u odredbi članka 28. stavak 2. određuje da se ustavna tužba može podnijeti tek nakon što je iscrpljen dopušten pravni put.
U konkretnom slučaju nije iscrpljen dopušten pravni put, jer predmet nije okončan. Upravni sud Republike Hrvatske je, naime, poništio oba upravna rješenja i uputio Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji da donese novo rješenje.
Iz navedenih razloga, primjenom članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, odlučeno je kao u točki 1. izreke, a točka 2. izreke ovog rješenja temelji se na članku 20. stavak 1. istog Ustavnog zakona.

Broj : U-III-26/ 1993
Zagreb, 27. listopada 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti