POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - važniji zakoni - pravilnik o biosigurnosnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 1993. godine donijela
UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
Članak 1.
U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine" broj 36/91. 73/91, 18/92 i 25/93) u članku 8. u stavku 1. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi: "6. uvoz sirove kave radi prodaje pravnoj i fizičkoj osobi u svrhu reprodukcije, uz uvjete iz članka 9. ovoga zakona".
Članak 2.
U članku 19. stavku 1. točka 12. mijenja se i glasi: " 12. promet specijalnih osobnih automobila za invalidne osobe koje na osnovi pismenog nalaza i mišljenja ovlaštene invalidske, nabavljaju neposredno od proizvođačkog ili trgovačkog poduzeća ili same uvoze, najviše jednom u razdoblju od pet godina, invalidne osobe koje imaju vozačku dozvolu ili im je potrebna njega i pomoć drugih osoba koje imaja vozačku dozvolu i to:
- osobe kod kojih je zbog gubitka, oštećenja ili oduzetosti donjih udova ili zdjelice nastupilo tjelesno oštećenje od najmanje 80%, prema listi tjelesnih oštećenja; - osobe koje su paralizirane ili teže mentalno retardirane;
- osobe koje su potpuno izgubile vid na oba oka. Specijalni osobni automobili iz stavka 1. ove točke moraju biti posebno označeni. a u prometnu dozvolu tih automobila unosi se podatak da vozilo služi isključivo za prijevoz invalidne osobe. Ako invalidna osoba, odnosno njezin roditelj ili staratelj specijalni osobni automobil proda, dade bez naknade, na drugi način otudi ili dade na uporabu drugoj osobi, prije isteka roka od pet godina od dana nabave, naplatit će se porez na promet proizvoda u visini poreza od kojega je ta osoba bila oslobodena u času nabave automobila i kamata iz članka 41. ovoga zakona. od dana nabave do dana plaćanja poreza. Ako invalidna osoba umre prije isteka roka od pet godina od dana nabave automobila, zakonski nasljednici mogu prodati automobil koji su naslijedili bez plaćanja poreza na promet proizvoda. Nalaz i mišljenje iz stavka 1. ove točke izdaje ovlaštena invalidska komisija Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske prema prebivalištu invalidne osobe, a za vojne invalide, ovlaštena vojna invalidska komisija. Ako invalidna osoba ne može imati vozačku dozvolu, potrebu za tuđom pomoći i njegom invalidska komisija potvrđuje na nalazu i mišljenju o invalidnosti. Vlada Republike Hrvatske propisat će što se smatra specijalnim osobnim automobilom za invalidne osobe."
Članak 3.
U Tarifi poreza na promet u glavi Porez na promet proizvoda u Tar. broju 7. u stavku 2. stopa od "45%" zamjenjuje se stopom od "20%".
Članak 4.
U Tarifi poreza na promet u glavi Porez na promet proizvoda u Tar. broju 8. u stavku 1. u točki 2. u alineji 5. iza riječi "stranih jezika" briše se točka i stavlja zarez te dodaju riječi "priče i pjesme zabavne i narodne glazbe"
Članak 5.
Odredba stavka 1. članka 1. Uredbe o privremenom ukidanju carinskih i poreznih povlastica kod uvoza osobnih automobila ("Narodne novine", broj 41/93 i 52/93) ne primjenjuje se na specijalne osobne automobile za invalidne osobe.
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", osim odredbi članka 1. i 3. koje će se početi primjenjivati danom stupanja na snagu Zakona o posebnom porezu na kavu.
Klasa: 410-19/93-01/03
Urbroj: 5030112-93-57
Zagreb, 15. lipnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti