POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - važniji propisi - pravilnik o mjeranla ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske. na sjednici 26. svibnja 1993. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Obustavlja se postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba članaka 7,11, 14. i 15. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 59/92).
  2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Ustavni sud Republike Hrvatske je svojim rješenjem od 19. listopada 1992. godine pokrenuo, po vlastitoj inicijativi, postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba navedenih u izreci, a 14. prosinca 1992. godine prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti tih odredaba podnio je i Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - Zagreb. U toku postupka u ovom predmetu, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.1/93) koji je stupio na snagu danom objave u "Narodnim novinama" 6. siječnja 1993.). Navedenim izmjenama i dopunama, među ostalim, izmijenjene su i dopunjene odredbe članka 6. st. 2. i 3. i članka 8. st. 1. toč. 4. toga zakona ("Narodne novine", br. 22/92) koje su ovom Sudu - prilikom donošenja spomenutog rješenja o pokretanju postupka - bile uporište za sumnju u zakonitost osporenih odredaba članaka 7, 11, 14. i 15. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora. Spomenute izmjene i dopune odnose se na uređenje instituta mirovanja zastupničkog mandata i na položaj zamjenika zastupnika. Naime, prema članku 6. st. 2. i 4. i članku 8. st. 1. toč. 4. zakona zastupnik ne može istodobno biti sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, sudac, javni tužitelj, zamjenik javnog tužitelja, javni pravobranitelj itd. Ako prihvati izbor ili imenovanje na neku od tih dužnosti prestaje mu mandat prije isteka vremena na koje je izabran i zamjenjuje ga njegov zamjenik. Odredba pak članka 6. st. 6. Zakona predviđa institut mirovanja zastupničkog mandata. Prema toj odredbi, zastupnik ne može biti istodobno predsjednik, potpredsjednik, ministar ili drugi član Vlade Republike Hrvatske ili zamjenik ministra. Za vrijeme dok obavlja jednu od tih dužnosti, zastupnički mu mandat miruje, a zastupničku dužnost umjesto njega obavlja zamjenik zastupnika pod pretpostavkom iz članka 6. st. 4. i 5. toga zakona. Izmjenama i dopunama o kojima je riječ, osporene su odredbe navedenog Poslovnika postale zakonite. Naime, institut mirovanja zastupničkog mandata i institut zamjenika zastupnika za slučaj mirovanja zastupničkog mandata sada su uređeni zakonom ("Narodne novine", br. 1/93). Otpada stoga sumnja u zakonitost osporenih odredaba izražena u spomenutom rješenju ovoga Suda o pokretanju postupka, odnosno nema mjesta tvrdnji iz prijedloga Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke - Zagreb o njihovoj nezakonitosti. Nadalje, nema razloga ni za sumnju u ustavnost osporenih određaba navedenog Poslovnika, odnosno nema opravdanja za tvrdnju da su te odredbe nesuglasne Ustavu. Nema, naime, zapreke u Ustavu da se odredbe navedenog Poslovnika bave mirovanjem zastupničkog mandata i zamjenikom zastupnika. Ovo razumljivo u granicama načina rada Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, kako je to i predviđeno u odredbi članka 79. st .1. Ustava. Osporene odredbe - očito je to iz njihova sadržaja -odnose se zaista na način rada, odnosno postupak i radnje koji se provode u Zastupničkom domu u slučajevima kad su ispunjene pretpostavke za mirovanje zastupničkog mandata i uvođenje zamjenika zastupnika. Iz navedenih razloga, valjalo je daljnji postupak u ovom predmetu obustaviti temeljem članka 27. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91). Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. st.1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91).
Broj : U-II-308/ 1992.
Zagreb, 26. svibnja 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti