POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravna pomoć - nacionalna klasifikacija prostornih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 3. Uredbe o mogućnosti korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeća i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno državnom vlasništvu ("Narodne novine", br. 83/93), ministar financija donosi

NAPUTAK
o načinu odobravanja i korištenja financijskih kredita odnosno zajmova od strane javnih poduzeća i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno, državnom vlasništvu i društvenih fondova

I.
Javna poduzeća i druge pravne osobe u državnom ili u pretežno državnom vlasništvu (u daljnjem tekstu: pravne osobe u državnom vlasništvu) i drušlveni fondovi mogu plasirati slobodna novčana sredstva u vidu financijskih kredita odnosno zajmova i uzimati financijske kredite i zajmove, na način i pod uvjetima propisanim Uredbom o mogućnosti korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeća i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno državnom vlasništvu i ovim naputkom.
Pravnom osobom u državnom vlasništvu razumijeva se i poduzeće ili druga pravna osoba kod koje nije izvršena pretvorba društvenog kapitala ili je Hrvatski fond za privatizaciju, Fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske i Fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske većinski vlasnik u tom poduzeću odnosno pravnoj osobi.

II.
Pravna osoba u državnom vlasništvu i društveni fond smiju davati financijske kredite i zajmove pravnoj osobi u državnom vlasništvu, društvenom foikdu i drugim pravnim osobama preko banaka kao kredite iIi zajmove koje odobravaju banke u svoje ime i za njihov račun ili u ime i za račun tih pravnih osoba i društvenih fondova.
Pravna osoba u državnom vlasništvu i društveni fond smiju uzimati financijske kredite ili zajmove od pravne osobe u državnom vlasništvu ili društvenog fonda i drugih pravnih osoba preko banaka koje ta sredstva plasiraju u svoje ime, a za račurn druge pravne osobe ili u ime i za račun druge pravne osobe.
Pod bankama iz stavka 1. i 2 ove točke razumijevaju se banke u kojima pravne osobe u državnom vlasništvu i društveni fondovi imaju preko 50%, vlasničkih udjeta.

III.
Ako pravna osoba u državnom vlasništvu i društveni fond izravno odobrava zajmove drugoj pravnoj osobi u državnom vlasništvu iIi drustvenom fondu to može činiti sanko posredstvom banke u kojoj pravne osobe u državnom vlasništvu imaju preko 50% vlasničkih udjela.
Ako druga pravna osoba odobrava zajam izravno pravnoj osobi u državnom vlasništvu ili društvenom fondu, može ga odobriti samo posredstvom banaka iz stavka I. ove točke.

IV.
Barkka pkrtem koje se odobrava zajam ili obavlja druga bankovna usluga može na ime provizije zaračkrnati najviše do 1% od iznosa odobrenog kredita iIi zajma.
Zabranjuje se plaćanje bilo kakve druge provizije drugim pravnim i fizičkim osobama, za usluge Iz prethodnog stavka.

V.
Radi provođenja kontrole korištenja zajmova, banka iz točke II. i III. ovog naputka dužna je voditi evidenciju o odobrenim odnosno zaključenim kreditima i zajmovima

VI.
Financijski krediti odnosno zajmovi čije je korištenje u tijeku, a odobreni su prije stupanja na snagu Uredbe, u slučaju njihova prolongiranja nakon dospijeća roka vračanja moraju se regulirati sukladno odredbama ovog naputka.

VII.
Odredbe ovog naputka ne primjenjuju se na zajmove koje odobravaju pžavne osobe u državnom vlasništvu izravno ili putem sindikalnih podružnica svojim djelatnicima, te na Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ako koriste ili odobravaju zajmove putem Tržišta novca i kratkoročnih vrijednosnica dd Zagreb, kao i na društva za osiguranje i društva za reosiguranje u pretežno državnom vlasništvu koja, sukladno Zakonu o osiguranju imovine i osoba, mogu odobravati zajmove i uIagati slobodna novčana sredstva.

VIII.
Ovaj naputak stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/93-01/21
Urbroj: 513-11 /93-3
Zagreb, 17. rujna 1993.

Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti