POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - važni zakoni - zakon o hidrografskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85, 47/89, 53/91 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 1993. godine donijela
ODLUKU
o zaštitnim cijenama stoke u 1993. godini
I.
Proizvođačima stoke osiguravaju se zaštitne cijene za stoku za klanje u 1993. godini za:
A. Svinje HRD/kg topla polovica
- svinje plemenitih mesnatih pasmina i njihove križance s prinosom mesa od 37% u toplim polovicama, utvrđenima na temelju Pravilnika o kvaliteti zaklanih svinje i kategorizaciji svinjskoga mesa (u nastavku "Pravilnik") 4.204.
-svinje masnih pasmina i njihove križance s prinosom mesa od 28% u toplim polovicama,utvrđenima na temelju Pravilnika 3.179. Na temelju zaštitnih cijena i prosječnih prinosa mesa, cijena jedne mesne jedinice iznosi: 114.-
- lake i teške svinje svih pasmina, ocijenjene na temelju Pravilnika 3.910.
- Prinos mesa u postocima utvrđuje se na liniji klanja, na temelju Pravilnika.
B. Goveda
1) Junad - juneće meso Juneće meso mora potjecati od muških nekastriranih grla, koja u trenutku klanja nisu mlađa od 6 mjeseci niti starija od 18 mjeseci,odnosno koja nisu izgubila više od jednog para mliječnih sjekutića, ili od ženskih grla i kastriranih muških, koja u trenutku klanja nisu mlađa od 6 niti starija od 30 mjeseci i mora udovoljavati ovim uvjetima: HRD/kg tople polovice
a) ekstra klasa 6.922.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi najmanje 180 kg.
b) I. klasa 6.721.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi najmanje 150 kg.
c) II. klasa 6.586.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi najmanje 120 kg.
d) izvan klase 6.384.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi manje od 120 kg.
2) Goveda starija od 30 mjeseci - goveđe meso
a) I.klasa 5.040.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi najmanje 200kg.
b) II.klasa 4.939.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi najmanje 150kg.
c) III.klasa 4.784.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi najmanje 100kg.
d) izvan klase 3.780.- Masa obrađenog trupa prije hlađenja mora iznositi najmanje 100kg.
II.
Proizvođačima stoke iz točke I. ove Odluke, osiguravaju se zaštitne cijene za živu stoku i to za:
- tovnu junad 3.763.- HRD/kg
. - tovljene svinje 3.322.- HRD/kg.
Zaštitne cijene iz stavka 1. ove točke mogu biti veće ili manje, ovisno o kvaliteti stoke, odnosno mesa, propisanoj aktima iz točke 3. ove Odluke.
III.
Cijene iz točke I. i II. ove Odluke odnose se na kvalitetu stoke propisanu:

  1. Pravilnikom o kvaliteti zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa ("Narodne novine", broj 53/91);
  2. Standardima za goveđe meso u trupovima i polovicama za industrijsku preradu ("Narodne novine", broj 53/91 ) ;
  3. Rješenjem o propisima o kvaliteti goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2 ("Narodne novine", broj 53/91).

IV.
Cijena iz točke I. i II. ove Odluke revalorizira se indeksom promjene vrijednosti hrvatskogs dinara, prema njemačkoj marki (DEM), po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, na dan obračuna.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."
Klasa:320-08/93-01/03
Urbroj : 5030112-93-1
Zagreb, 11. lipnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti