POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - važni propisi - uredba o djelokrugu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", broj 19/90, 28/90, 14/91, 73/91 i 25/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 1993. godine donijela
UREDBU
o otpisu dugotrajne imovine koji se kao amortizacija priznaje u porezni rashod

Članak 1.
Ovom se Uredbom propisuje način otpisa dugotrajne imovine (stalnih sredstava), koji se kao amortizacija priznaje u porezni rashod.
U pogledu ostalih pitanja u svezi s amortizacijom, koja nisu uređena ovom Uredbom, primjenjuju se računovodstveni propisi.

Članak 2.
Odredbe ove Uredbe odnose se na sve poduzetnike koji su prema Zakonu o neposrednim porezima obveznici plaćanja poreza na dobit.
Odredbe ove Uredbe odnose se i na neprofitne pravne osobe, sukladno s člankom 1. stavkom 5. Zakona o računovodstvu, ako je porezni organ za dio te pravne osobe odredio obvezu plaćanja poreza na dobit.

Članak 3.
Utvrđivanje amortizacije kao poreznoga priznatoga rashoda obavlja se linearnom metodom otpisa dugotrajne novine primjenom godišnjih amortizacijskih stopa iz priložene tablice koja je sastavni dio ove Uredbe.
Amortizacijske stope iz stavka 1. ovoga članka jesu gornje porezno dopuštene stope.
Utvrđivanje amortizacije kao poreznoga priznatoga rashoda, kod novonabavljene imovine i imovine izgrađene u vlastitoj izvedbi, može se obavljati od sljedećeg mjeseca stavljanja imovine (sredstva) u uporabu.
Utvrđivanje amortizacije kao porezno priznatoga rashoda kod prodane, rashodovane, uništene ili na drugi način otuđene imovine može se obavljati do kraja mjeseca u kojem je odnosna imovina (sredstvo) prestala biti u funkciji.

Članak 4.
Ako se pojedino sredstvo (imovina) ne može nedvojbeno svrstati prema opisu dugotrajne imovine iz priložene tablice, razvrstava se u sličnu poziciju.

Članak 5.
Poduzetnik možg odlučiti da koristi uvečane amortizacijske stope radi višesmjenskoga rada.
Uvećane amortizacijske stope se mogu koristiti tako da se utvrđene stope:
a) za rad u dvije smjene povećaju za 25%
b) za rad u tri smjene povećaju za 50%.

Članak 6.
Poduzetnik može jednokratno otpisati sredstvo čiji je korisni vijek trajanja duži od jedne godine, a čija je pojedinačna vrijednost u trenutku nabave ispod 200 DEM protuvrijednosti hrvatskih dinara.

Članak 7.
Ovlašćuje se ministar financija da donosi upute za primjenu ove Uredbe.

Članak 8.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa:431-01/93-01/01
Urbroj : 5030114-93-2
Zagreb,11. lipnja 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti