POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravna pitanja - dopuna popisa ovlaštenih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 1993. godine, donijela

UREDBU
o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

Članak 1.
U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", broj 73/91, 18/92,80/92, 54/92 i 87/92) članak 7. mijenja se i glasi:
Članak 2.
Porez iz ukupnoga prihođa građana plaća se po ovim stopama: hrvatskih dinara


_ ______________________________
Na poreznu osnovicu Plaća se porez Na osnovicu
preko do hrvats. dinara preko do
hrvats. dinara + % hrvats. dinara
_ ______________________________

300.000 3
300.000 600.000 9.000+ 5 300.000 600.000
600.000 1,200.000 24.000+ 8 600.000 1,200.000
1,200.000 1,800.000 72.000+ 12 1,200.000 1,800.000
1,800.000 2,400.000 144.000+ 15 1,800.000 2,400.000
2,400.000 3,600.000 234.000+ 20 2,400.000 3,600.000
3,600.000 5,000.000 474.000+ 30 3,600.000 5,000.000
5,000.000 894.000+ 40 5,000.000"
_ ______________________________

Članak 2.
Članak 14. mijenja se i glasi:
Iz neto plaća, koje su tijekom mjeseca primljene u iznosu većem od iznosa 200.000 hrvatskih dinara, plaća se porez iz neto-plaća po sljedećim stopama:

_ ______________________________

Na poreznu osnovicu Plaća se porez Na osnovicu
preko do hrvats. dinara preko do
hrvats. dinara + % hrvats. dinara
_ ______________________________

300.000 2
300.000 400.000 6.000+ 4 300.000 400.000
400.000 500.000 10.000+ 6 400.000 500.000
500.000 600.000 16.000+ 10 500.000 600.000
600.000 700.000 26.000+ 15 600.000 700.000
700.000 800.000 41.000+ 20 700.000 800.000
800.000 1,000.000 61.000+ 30 800.000 1,000.000
1,000.000 121.000+ 40 1,000.000
_ ______________________________


Prema odredbi stavka 1. ovoga članka plaća se i porez iz mirovina, osim mirovina ostvarenih u inozemstvu i drugih neto-prihoda ostvarenih u zemlji i inozemstvu, ako pojedinaćni prihodi prelaze iznos 200.000 hrvatskih dinara
Porez iz naknada troškova, koji se odnose na dnevnice za službena putovanja, naknade prijevoza na rad i s rada, naknade a smještaj i prehrane na terenu, izdatke za topli obrok, regres za godišnji odmor, naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe i jubilarne nagrade isplaćene iznad najnižih osnovica utvrdenih općim kolektivnim ugovorom, odnosno granskim ugovorima do 30%, plaća se po stopi od 60%.
Ako su tzdaci iz stavke 3. ovoga članka isplaćeni u iznosima preko 30% iznad najnižih osnovice utvrđenih općim kolektivnim, odnosno granskim ugovorima, plaća se porez po stopi u visini zbirne stope poreza i doprinosa iz i na plaće, uvećanoj za pet postotnih poena. Po ovoj stopi plaća se i porez i na druge naknade koje se mogu utvrditi posebnim kolektivnim ugovorom ili općim aktom organizacije, odnosno poslodavca, osim na novćane pomoći obiteljima poginulih sudionika u domovinskom ratu i otpremnina koje se daju djelatnicima prilikom odlaska u mirovinu.
Vlada Republike Hrvatske može mijenjati raspone poreznih osnovica i iznose poreza odnosno poreznih slopa iz stavka 1. ovoga članka, prema porastu najniže osnovne plaće.

Članak 3.
Ministar financija donosi obvezne naputke za provedbu ove Uredbe.

Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 431-02/93-01/01
Urbroj: 5030105-93-8
Zagreb, 9. travnja 1993

Predsjednik
Nikica Valentić. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti