POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - važna pravila - zakon o istražnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 1993. donijela
UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o cestama
Članak 1.
U Zakonu o cestama ("Narodne novine", broj 56/91-pročišćeni tekst, 61/91 i 26/93) u članku 7. stavku 2., iza riječi "nadzora" dodaju se riječi "i obavljanja javnih ovlaštenja".
Članak 2.
U članku 14. stavku 1. pod b), točak 2, se briše, a pod c) iza točke 1., dodaje se nova točka 2. koja glasi: "2. odluku o raspoređivanju dobiti uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske." Dosadašnje točke 2. do 10. postaju točke 3. do 11
Članak 3.
U članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi: "Sredstva iz točke 2. članka 44. ovoga Zakona, općine, odnosno Grad Zagreb, koriste na temelju godišnjeg programa, kojega potvrđuje Poduzeće "Hrvatske ceste". Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase: "Godišnji program iz stavka 2. ovoga članka, općine, odnosno Grad Zagreb, obvezne su dostaviti Poduzeću "Hrvatske ceste" najkasnije do 31. ožujka tekuće godine. U slučaju da općine, odnosno Grad Zagreb, ne dostave godišnji program na potvrdu Poduzeću "Hrvatske ceste" do 31. ožujka tekuće godine, sredstva iz točke 2. članka 44. ovoga Zakona, prenose se na žiro-račun Poduzeća "Hrvatske ceste" i koriste za održavanje i zaštitu javnih cesta, do potvrđivanja godišnjega programa." Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5. Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: "U slučaju utvrđenoga nenamjenskoga korištenja sredstava iz točke 2. članka 44. ovoga Zakona, ista se prenose na žiro-račun Poduzeća "Hrvatske ceste" i koriste se za održavanje i zaštitu javnih cesta."
Članak 4.
U članku 47. stavku 1., riječi "i sredstva iz točke 1. članka 44. ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima "i sredstva iz članka 44. ovoga Zakona".
Članak 5.
U članku 54. stavku 2., riječi "za saobraćaj" zamjenjuju se riječima "za promet".
Članak 6.
U članku 55. stavku 1., brišu se riječi "poduzeća i druge", iza riječi "pravne" dodaju se riječi "i fizičke", a iza riječi "zrakoplova" dodaju se riječi "za obavljanje svoje gospodarske djelatnosti".
Članak 7.
Na dan stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 49/92).
Članak 8.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 017-01/92-01/07
Urbroj : 5030112-93-1
Zagreb, 11. lipnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti