POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - važeće pravo - zakon o spomen području ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 32. stavak 1. Zakoona o zdravstvenoj ispravnostii zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodnenovine" br. 60/92), članka 60. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstvaod zaraznih bolesti ("Narodne novine" br 60/92), članka 60. stavak2. Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja i o posebnim mjerama sigurnostipri upotrebi nuklearne energije i članka 40. stavak 1. Zakona o prometuotrova ("Narodne novine" br 53/91 ), ministar zdravstva donosi
NAREDBU
o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja obvezni zdravstveno-sanitarni nadzor nad prometom preko granice pošiljki koje podliježu ovom nadzoru te sanitarni nadzor nad državljanima Republike Hrvatske, njihovim stvarima i sredstvima
I.
Za obavljanje obveznog zdravstvenog nadzora nad uvozom namirnica i predmeta opće uporabe te sirovina za proizvodnju namirnica i predmeta opće uporabe,začina, aditiva i tvari koje služe za obogaćivanje namirnica, kao i sanitarni nadzor nad državljanima Republike Hrvatske, njihovim stvarima i sredstvima,određuju se slijedeći granični prijelazi i mjesta pregleda:

 1. Zagreb (Uvoz), Zagreb (Aerodrom), sa sjedištem u Zagrebu,
 2. Varaždin, Goričan, Kotoriba-Mura Kerestur, sa sjedištem u Varaždinu,
 3. Koprivnica-?ekenješ, Gola, sa sjedištem u Koprivnici,
 4. Osijek (Uvoz), Osijek (Aerodrom), Beli Manastir, Vukovar, sa sjedištemu Osijeku,
 5. Rijeka (Uvoz), Rijeka (Aerodrom), Mali Lošinj (Uvoz), Mali Lošinj(Aerodrom), sa sjedištem u Rijeci,
 6. Pula (Uvoz), Pula (Aerodrom), sa sjedištem u Puli,
 7. Umag-Buje, Buzet -Lupoglav, sa sjedištem u Umagu,
 8. Zadar (Uvoz), Zadar (Aerodrom) i Šibenik, sa sjedištem u Zadru,
 9. Split (Uvoz), Split (Aerodrom), Ploče, sa sjedištem u Splitu,
 10. Dubrovnik (Uvoz), Dubrovnik (Aerodrom), sa sjedištem u Dubrovniku,
 11. Korčula (Luka), sa sjedištem u Korčuli.

II.
Za obavljanje obveznog sanitarnog nadzora nad prometom preko graniceotrova i izvora ionizirajućih zračenja određuju se slijedeći granični prijelazi:a) Cestovni granični prijelazi:

 1. Bregana
 2. Macelj
 3. Rupa
 4. Pasjak
 5. Kamensko
 6. Lipovac
 7. Slavonski Brod
 8. Goričan

b) Željeznički granični prijelazi:
l. Savski Marof
2. Rogatec
3. Kotoriba
4. Šapjane
5. Tovarnik
c) Pomorski granični prijelazi:

 1. Rijeka
 2. Ploče
 3. Split
 4. Zadar
 5. Šibenik

d) Zračni granični prijelazi:

 1. Zagreb
 2. Rijeka
 3. Split
 4. Zadar
 5. Dubrovnik
 6. Osijek.

III.
Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o graničnimprijelazima i mjestima u kojima se obavlja sanitarno-zdravstveni nadzornad putnicima i uvozom, izvozom i provozom pošiljki koje prilikom uvozapodliježu ovom nadzoru ("Narodne novine" br. 9/92).
IV.
Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnimnovinama"
Klasa:300-01/92-01/03
Urbroj : 534-04-11-92
Zagreb, 31. svibnja 1993.
Ministar zdravstva
Juraj Njavro, dr. med., v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti