POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - donešeni propisi - rješenje o privremenoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske rješavajući o ustavnoj tužbi D. V. iz S., na sjednici održanoj dana 9. lipnja 1993. godine, donio je
RJEŠENJE
1. Odbacuje se ustavna tužba. 2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama", službenom glasilu Republike Hrvatske.
Obrazloženje
D. V. je podnijela Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu uz navod da se tužba podnosi "protiv rješenja U-II-39/1992 od 1. 04.1992. Ustavnog suda Republike Hrvatske, a u vezi s prijedlogom zs ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke Vlade Republike Hrvatske o izuzimanju nekretnina od zabrane raspolaganja u k. o. Split br.1194. (NN 47/91)". Predložila je ujedno da se privremeno obustavi izvršenje te odluke.
Tužba nije dopuštena.
Uvidom u predmet koji je vođen pod brojem U-II- 39/1992 utvrđeno je da je tužiteljica podnijela prijedlog Ustavnom sudu Republike Hrvatske za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke Vlade Republike Hrvatske o izuzimanju nekretnine od zabrane raspolaganja u k. o. Split donijete na temelju odredbe članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90). Postupajući po tom prijedlogu Ustavni sud Republike Hrvatske donio je dana 1. travnja 1992. godine rješenje kojim je prijedlog odbačen, a to na temelju stajališta da Odluka Vlade Republike Hrvatske nema značaj propisa u smislu odredbe članka 125. stavka 1. alineje 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91 - dalje: Ustavni zekon) te da ne podliježe ustavnosudskoj ocjeni. Na temelju odredbe članka 28. Ustavnog zakona ustavnu tužbu može podnijeti svatko ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina - ustavno pravo. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske donijeta u povodu prijedloga da se ocijeni suglasnost nekog propisa s Ustavom i zakonom nije, međutim, odluka koju ima u vidu navedena odredba Ustavnog zakona. Iz navedenoga slijedi, dakle, da protiv uvodno citiranog rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske ustavna tužba nije dopuštena. S obzirom da je riješeno o ustavnoj tužbi, to nije bilo osnove za odlučivanje o prijedlogu za privremeno obustavljanje izvršenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o izuzimanju nekretnine od zabrane raspolaganja u k.o. Split ("Narodne novine", broj 47/91). Na temelju izloženoga riješeno je kao u izreci pod 1. Rješenje o objavljivanju pod 2. ove odluke zasniva se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-III-123/1992.
Zagreb, 9. lipnja 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti