POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravna istraživanja - plan intervencije propisano ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 1. travnja 1993. godine, donio je
ODLUKU
o visini opće kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u II. tromjesečju 1993. godine
I.
U skladu s Projekcijom monetarne politike Narodne banke Hrvatske za II. tromjesečje 1993. godine, utvrđuje se opća kvota za korištenje kredita iz primarne emisije od strane banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u iznosu od 156.108.688.000.- hrvatskih dinara.
II.
Opća kvota iz točke I. ove odluke obuhvaća:

  1. visinu opće kvote koja je utvrđena za I. tromjesečje 1993. godine u ukupnom iznosu od 96.108.688.000.- hrvatskih dinara; i
  2. povećanje kvota svih banaka za II. tromjesečje 1993. godine u ukupnom iznosu od 60.000.000.000.- hrvatskih dinara.

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove odluke.
III.
Iznosi dodatnog povećanja opće kvote iz točke II. stavak I. pod 2) ove odluke utvr8eni su za svaku banku na temelju Odluke o načinu utvrđivanja opće kvote za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije u II. tromjesečju 1993. godine ("Narodne novine", broj 26/93.).
IV.
Banke mogu koristiti kratkoročne kredite iz primarne emisije, kod Narodne banke Hrvatske do iznosa utvrđenog u točki II. ove odluke, a na način i uz uvjete koji su utvrđeni Odlukom o odobravanju reeskontnih i lombardnih kredita ("Narodne novine", broj 26/93.).
Banke su dužne uskladiti korištenje kredita iz točke II. stavka 1. pod i) ove odluke za proizvodnju ratarskih kultura i sezonskih zaliha i rezervi poljoprivrednih proizvoda, koje su koristile iz primarne emisije u I. tromjesečju 1993. godine, ugovorenim rokovima dospijeća.
Banke mogu koristiti kredite za obnovu stanova, stambenih i gospodarskih objekata razrušenih ili oštećenih ratnim razaranjima i na temelju unapređenja stočarstva i povećane proizvodnje stočne hrane, koje su koristile iz primarne emisije u I. tromjesečju 1993. godine, do 30. lipnja 1993. godine.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1993. godine.
O. br. 116/93.
Zagreb,1. travnja 1993.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.OPĆE KVOTE PO BANKAMA ZA II. TROMJESEČJE 1993. GODINE
- u tisućama hrvatskih din-
DODATNA OPĆA KVOTA
BANKA Moguće stanje Opće
kvote na dan 31. 3. 93.
travanj svibanj lipanj
UKUPNO
dodatna
kvota(2 + 3 + 4)
SVEUKUPNO
OPĆA KVOTA
(1 + 5)
_ ______________________________
_ _____________________________
1 2 3 4 5 6
_ ______________________________
1.Bjelovarska
banka d.d.
Bjelovar 1.501.390 427.420 341.936 256.452 1.025.808 2.527.198
2. Međimurska
banka d.d.
Čakovec 1.172.040 206.727 165.382 124.036 496.145 1.668,185
3. Dubrovačka
banka d.d.
Dubrovnik 2.073.806 250.523 200.418 150.314 601.255 2.675.061
4.Karlovačka
banka d.d.
Karlovac 1.665.497 248.462 198.770 149.077 596.309 2.261.806
5.Podravska
banka d.d.
Koprivnica 1.124.664 246.714 197.372 148.029 592.115 1.716.779
6.Slavonska
banka d.d.
Osijek 10.575.865 2.756.822 2.205.457 1.654.093 6.616.372 17.192.237
7.Istarska
banka d.d.
Pula 2.068.652 580.017 464.014 348.010 1.392.041 3.460.693
8.Riječka
banka d.d.
Rijeka 5.438.960 1.803.759 1.443.007 1.082.255 4.329.021 9.767.981
9.Samoborska
banka d.d.
Samobor 112.866 52.826 42.260 31.695 126.781 239.647
10.Sisačka
banka d.d.
Sisak 1.002.269 191.925 153.540 115.155 460.620 1.462.889
11.Požeška
banka d.d.
Požega 824.759 180.318 144.255 108.191 432.764 1.257.523
12.Splitska
banka d.d.
Split 5.829.638 1.370.304 1.096.243 822.183 3.288.730 9.118.368
13.Jadranska
banka d.d.
Šibenik 731.148 146.744 117.396 88.047 352.187 1.083.335
14.Varaždinska
banka d.d.
Varaždin 1.384.595 430.052 344.042 258.031 1.032.125 2.416.720
15.Vinkovačka
banka d.d.
Vinkovci 2.311.560 380.016 304.013 228.010 912.039 3.223.599
16.Vukovarska
banka d.d.
Vukovar 443.649 1.952 1.562 1.171 4.685 448.334
17.Istarska
kreditna
banka d.d.
Umag 542.669 152.669 122.136 91.602 366.407 909.076
18.Dalmatinska
banka d.d.
Zadar 1.842.745 254.882 203.905 152.929 611.716 2.454.461
19.Zagrebačka
banka d.d.
Zagreb 25.634.529 6.133.262 4.906.610 3.679.957 14.719.829 40.354.351
20.Privredna
banka d.d.
Zagreb 22.010.605 6.471.764 5.177.411 3.883.058 15.532.233 37.542.838
21.Komercijalna
banka d.d.
Zagreb 228.714 60.861 48.688 36.516 146.065 374.779
22.Županjska
banka d.d.
Županja 4.279.665 1.365.926 1.092.740 819.555 3.278.221 7.557.886
23.Ilirija
banka d.d.
Zagreb 17.279 16.436 13.149 9.862 39.447 56.726
24.Croatia
banka d.d.
Zagreb 1.419.637 329.712 263.769 197.827 791.308 2.210.945
25.Trgovačka
banka d.d.
Zagreb 65.233 51.390 41.112 30.834 123.336 188.56
26.Čakovečka
banka d.d.
Čakovec 102.161 16.175 12.940 9.705 38.820 140.981
27.Trgovačko-
turistička
banka d.d.
Split 187.172 38.637 30.910 23.182 92.729 279.901
28.Partner
banka d.d.
Zagreb 123.665 33.598 26.878 20.159 80.635 204.300
29.Promdei
banka d.d.
Zagreb 140.204 18.950 15.180 11.370 45.480 185.684
30.Hrvatska
poštanska
banka d.d.
Zagreb 100.715 135.746 108.597 81.447 325.790 426.505
31.Pomorska
banka d.d.
Split 259.052 63.532 50.826 38.119 152.477 411.529
32.Adria
banka d.d.
Rijeka 310.418 83.046 66.437 49.827 199.310 509.728
33.Hrvatska
gospodarska
banka d.d.
Zagreb 192.617 74.846 59.877 44.908 179.631 372.248
34.Hypobanka
d.o.o. Zagreb 158.634 34.140 27.312 20.484 81.936 240.570
35.Gospodarsko
kreditna
banka d.d.
Zagreb 75.534 8.412 7.530 5.647 22.589 98.123
36.Neretvansko
gospodarska
banka d.d.
Ploče 156.082 32.214 25.771 19.328 77.313 233.395
37.Alpe Jadran
banka d.d.
Split 0 27.437 21.948 16.462 65.847 65.847
38.Centar
banka d.d.
Zagreb 0 8.959 7.167 5.376 21.502 21.502
39.Slatinska
banka d.d.
Slatina 0 311.825 249.460 187.097 748.382 748.382
_ ______________________________
UKUPNO 96.108.688 25.000.000 20.000.000 15.000.000 60.000.000 156.108.688


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti