POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravna glasila - pravila o licenciranju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 41 /90, 47/90 i 53A/91 ), a za provedbu članka 32. Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 53/91) ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
o obliku i sadržaju putnog lista za domaćeg prijevoznika
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj putnog lista, kojeg upotrebljava domaći prijevoznik kada obavlje slobodan prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu, način njegova vođenja i postupanja s njim.
Članak 2.
Obrazac putnog lista sastoji se od jednog lista papira bijele boje formata A4. Obrazac putnog lista s odgovarajućim sadržajem na hrvatskom i engleskom jeziku tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.
Obrazac putnog lista mora biti popunjen kemijskom olovkom štampanim slovima ili pisaćim strojem; pravilno i točno, jer će se u protivnom putni list smatrati nevažećim Podaci upisani u putni list ne smiju se brisati ni križati Naknadne izmjene unose se u rubriku 8. putnog lista uz potpis domaćeg prijevoznika.
Članak 4.
U rubrici 6. putnog lista u popis putnika upisuje se ime, prezime i broj putovnice svakog putnika i člana posade vozila, osim vozača.
Članak 5.
Domaći prijevoznik vodi knjigu evidencije izdatih putnih listova. Izdat putni list obilježava se brojem pod kojim je uveden u knjigu evidencije.
Članak 6.
Prije početka svakog prijevoza, domaći prijevoznik dužan je popuniti putni list u dva primjerka.
Članak 7.
Prvi primjerak putnog lista mora se nalaziti u vozilu za sve vrijeme putovanja, a drugi se primjerak priključuje uz knjigu evidenćije iz članka 5. ovog pravilnika.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o obrascu putnog lista ze domaćeg prijevoznika i načinu njegova vođenja te o postupanju s njim ("Narodne novine", br. 53/91).
Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim-novinama"
Klasa: 011-01/93-02/24
Urbroj:530-01-93-1
Zagreb, 29. ožujka 1993.
Ministar pomorstva, prometa i veza
dipl. ing. Ivica Mudrinić,v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti