POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - domaća regulativa - pročišćeni tekst pravilnika ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 190. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92 i 5/93), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donosi
NAREDBU
o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima

I.
Pod zimskim uvjetima na cesti smatra se vrijeme kada je kolnik pokriven snijegom najmanje pet centimetara ili kada je na kolniku poledica.

II.
Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet:

  1. vozilima na motorni pogon koja nemaju propisanu zimsku opremu.
  2. priključnim vozilima


III.
Kada je kolnik pokriven snijegom najmanje pet centimetara, autobusi, teretni automobili, specijalna i radna vozila, tegIjači i traktori moraju na pogonskim kotačima imati lance za snijeg.
U uvjetima iz stavka 1. ove točke, lance za snijeg na pogonskim kotačima moraju imati osobni i kombinirani automobili koji su opremljeni gumama s ljetnim profilom.

IV.
Novčanom kaznom od 120.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj poduzeće, druga pravna osoba ili samostalni privrednik:

  1. ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama u zimskim uvjetima sudjeluje priključno vozilo ili vozilo na motorni pogon koje nema propisanu zimsku opremu;
  2. ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje, prema točki II. ove naredbe, nema lance za snijeg na pogonskim kotačima.

Za prekršaje iz stavka 1. ove točke kaznit će se novčanom kaznom od 20.000 hrvatskih dinara i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi.
Novčanom kaznom od 5.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj vozač vozila na motorni pogon koji u zimskim uvjetima vuče priključno vozilo, te vozač vozila koje, prema točki III. ove naredbe, nema lance za snijeg na pogonskim kotačima.

V.
Novčanu kaznu iz stavka 3. točke IV. ove naredbe naplaćujuovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.

VI.
Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima ("Narodne novine", broj 6/77, 4/85, 53/89 i 50/90).

VII.
Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-25-891/1-1993.
Zagreb, 21. prosinca 1993.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti