POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravna država - nacionalni program protuminskog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavaka 2. i 3. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 1993. godine donijela
ODLUKU
o neposrednim porezima Općine Zadar
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Neposredni porezi na području Općine Zadar, plaćaju se prema Zakonu o neposrednim porezima, ovoj Odluci i prema propisima donesenim na temelju zakona i ove Odluke.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.
Na području Općine Zadar plaćaju se sljedeći porezi:

 1. porez na dobit,
 2. porez iz plaća radnika,
 3. porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti,
 4. porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja,
 5. porez na prihod od imovine,
 6. porez na nasljedstva i darove,
 7. porez iz ukupnoga prihoda građana.


III. POREZ NA DOBIT

Članak 3.
Fizičke osobe koje povremeno obavljaju djelatnost pružanja određenih usluga pravnim osobama i fizičkim osobama koje su dužne voditi poslovne knjige i koje porez na dobit plaćaju prema stvarnoj dobiti, plaćaju porez na dobit u postotku od svakoga pojedinačno ostvarenoga bruto-prihoda, po stopi od 30%.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, porez po stopi od 20% plaćaju:

 1. obalni transportni radnici, sezonski poljoprivredni radnici i druge osobe koje povremeno i pretežno upotrebom tjelesne radne snage utovaraju, istovaraju i prenose robu te obavljaju druge poslove, kao što su čišćenje prostorija, pranje radnih odijela, opreme i slično, pravnim osobama i fizičkim osobama koje su dužne voditi poslovne knjige i koje porez na dobit plaćaju prema stvarnoj dobiti i ako nisu s njima u radnom odnosu;
 2. prodavači novina, ako se bave prodajom novina za pravne i fizičke osobe koje su dužne voditi poslovne knjige i koje porez na dobit plaćaju prema stvarnoj dobiti i ako nisu s njima u radnom odnosu;
 3. osobe kojima je poljoprivreda osnovni izvor prihoda, na prihode ostvarene od obavljanja prijevozničke djelatnosti, prijenosa drva i obavljanja usluga tovarnom stokom, poljoprivrednim strojevima i oruđima te motornim vozilima, pravnim osobama i fizičkim osobama koje su dužne voditi poslovne knjige i koje porez na dobit plaćaju prema stvarnoj dobiti;
 4. konferansjei, sudionici kviz-emisija i drugih priredbi, slobodni filmski radnici, športaši i športski radnici, na prihode od usluga pravnim osobama i fizičkim osobama koje su dužne voditi poslovne knjige i koje porez na dobit plaćaju prema stvarnoj dobiti, ukoliko se na te prihode ne plaća druga vrsta poreza;
 5. članovi komisija i vještaci za usluge obavljene pravnim osobama i fizičkim osobama koje su dužne voditi poslovne knjige i koje porez na dobit plaćaju prema stvarnoj dobiti.

Osobama koje plaćaju doprinos za mirovinsko-invalidsko osiguranje, stopa poreza po odbitku iz stavaka 1. i 2. ovoga članka umanjuje se za 50 posto.
Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, porez po stopi od 10 posto plaćaju:

 1. osobe koje iznajmljuju sobe pravnim osobama za smještaj radnika koji obavljaju poslove na terenu i slično;
 2. osobe koje turistima i putnicima pružaju usluge izdavanja soba, apartmana, pansiona u domaćinstvu, zemljišta za kampiranje, neposredno ili preko ovlaštenih tvrtki iz područja turizma i ugostiteljstva.

Porez prema ovom članku ne plaćaju osobe koje prodaju otpatke pravnim osobama ili fizičkim osobama koje su dužne voditi poslovne knjige i koje porez na dobit plaćaju prema ostvarenoj dobiti

Članak 4.

Porez na dobit u paušalnom iznosu utvrđuje se kako slijedi:
Iznos
Djelatnosti poreza u
HRD
1 2
I. Prerada nemetala

 1. loračarska (grnčarska) 103.820.-
 2. staklobrusačka, staklograverska, stakloslikarska 415.280.-
 3. proizvodnja predmeta od gline, kaolina i drugih sličnih materijala 415.280.-
 4. proizvodnja ukrasnih predmeta od keramike i porculana 571.010.-
 5. svjećarska 571.010.-
 6. ostale djelatnosti iz ove grupe 467.190.-


II. Metaloprerađivačka djelatnost
7. metalostrugarska, metaloglodačka, metalobrusačka, metaloblanjačka,
metalobušačka 622.920.-
8. graverska 363.370.-
9. bravarska 830.560.-
10. limarska 830.560.-
11. kovačka 155.730.-
12. elektrozavarivačka 311.460.-
13. kotlarska 155.730.-
14. alatničarska 622.920.-
15. strojobravarska 830.560.-
16. galvanizerska 519.100.-
17. ostale djelatnosti iz ove grupe 622.920.-

III. Brodogradnja
18. izgradnja i popravljanje plovnih objekata 726.740.-
19. ostale djelatnosti iz ove grupe 622.920.-
IV. Prerada kemijskih proizvoda
20. proizvodnja sapuna i drugih kozmetičkih proizvoda 415.280.-
21. proizvodnja boja i lakova 726.740.-
22. prerada plastičnih masa 830.560.-
23. ostale djelatnosti iz ove grupe 622.920.-
V. Proizvodnja kamena i pijeska
24. proizvodnja kamena 830.560.-
25. proizvodnja pijeska i šljunka 830.560.-
26. ostale djelatnosti iz ove grupe 622.920.-
VI. Proizvodnja građevinskoga materijala
27. proizvodnja vapna i gipsa 519.100.-
28. proizvodnja betonskih blokova, cigle i crijepa 830.560.-
29. proizvodnja azbesta, bitumena i sl. proizvoda 830.560.-
30. ostale djelatnosti iz ove grupe 622.920.-
VII. Proizvodnja rezane građe i ploča
31. proizvodnja rezane građe i ploča 726.740.-
32. ostale djelatnosti iz ove grupe 622.920.-
VIII. Proizvodnja finalnih proizvoda od drva
33. proizvodnja namještaja 830.560.-
34. bačvarska i kacarska 207.640.-
35. kolarska 259.550.-
36 proizvodnja predmeta od pruća 207.640.-
37. proizvodnja ostalih finalnih proizvoda od drva 726.740.-
IX. Proizvodnja i prerada papira
38. proizvodnja papirne ambalaže i konfekcije 830.560.-
39. ostale djelatnosti iz ove grupe 622.920.-
X. Proizvodnja prediva i tkanina
40. proizvodnja vlakna i prediva 415.280.-
41. proizvodnja tkanina (pamučnih, vunenih, kudjeljnih, svilenih) 519.100.-
42. ostale djelatnosti iz ove grupe 519.100.-
XI. Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
43. proizvodnja trikotažnih predmeta, tkanina, rublja i odjeće 726.740.-
44. proizvodnja tekstiIne konfekcije 830.560.-
45. proizvodnja podnih prekrivala 726.740.-
46. izrada tekstiInih predmeta po mjeri od naručiočevoga materijala 519.100.-
47. proizvodnja ostalih nespomenutih tekstilnih proizvoda (šeširi, tuljci,
berete, kišobrani, suncobrani, čarape i sanitetski materijal) 627.920.-
XII. Proizvodnja i prerada kože i krzna
48. proizvodnja i prerada kože i krzna 830.560.-
49. ostale djelatnosti iz ove grupe 622.920.-
XIII. Proizvodnja kože, obuće i galanterije
50. proizvodnja kožne i druge obuće 830.560.-
51. proizvodnja kožne galanterije (kovčezi, torbe, novčanici, remeni, tabakere
i slično) 830.560.-
52. proizvodnja kožne i krznene konfekcije (kaputi, kabanice, jakne i ostala
odjeća, presvlake za automobile i kožni nadomjesci) 830.560.-
53. proizvodnja gumenih i sličnih proizvoda 622.920.-
54. proizvodnja ortopedskih pomagala 415.280.-
55. ostale djelatnosti iz ove grupe 622.920.-
XIV. Proizvodnja prehrambenih proizvoda
56. mljevenje žitarica 207.640.-
57. proizvodnja kruha, peciva, bureka, krafna, pita i sl. 830.560.-
58. proizvodnja tjestenine, oblatni i slično 726.740.-
59. prerada voća i povrća 415.280.-
60. prerada i prodaja mesa 830.560.-
61. klanje stoke 519.100.-
62. prerada mlijeka 259.550.-
63. proizvodnja kolača i keksa 622.920.-
64. proizvodnja biljnih ulja 415.280.-
65. proizvodnja meda 415.280.-
66. uzgoj peradi 519.100.-
67. sakupljanje Ijekovitoga bilja i šumskih plodova 207.640.-
68. proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda 622.920.
XV. Proizvodnja pića
69. proizvodnja alkoholnih pića 207.640.-
70. proizvodnja bezalkolonih i osvježavajućih pića 726.740.-
71. ostale djelatnosti iz ove grupe 622.920.-
XVI. Grafička djelatnost
72. knjigovezačka i kartonažerska 519.100.-
73. tiskarske usluge (lijevanje slova, graviranje ploča, izrada klišea) 622.920.-
74. sitotisak i svilotisak 622.920.-
75. ostale djelatnosti iz ove grupe 622.920.-
XVII. Proizvodnja raznovrsnih proizvoda
76. proizvodnja nakita od plemenitih kovina, dragog i poludragog kamenja 830.560.-
77. proizvodnja nakita od drugoga materijala 726.740.-
78. proizvodnja umjetnoga cvijeća i ukrasnoga bilja 622.920.-
79. proizvodnja ostalih nespomenutih proizvoda 622.920.-
XVIII. Ribarstvo
80. ulov morske ribe:
- kočama do 50 KS snage brodskoga motora 415.280.-
- kočama preko 50 do 100 KS snage brodskoga motora 519.100.-
- kočama preko 100 do 150 KS snage brodskoga motora 622.920.-
- kočama preko 150 do 200 KS snage brodskoga motora 726.740.-
- kočama preko 200 KS snage brodskoga motora 830.560.-
- mrežom plivaricom (po ribolovnom sredstvu) 415.280.-
- ludrom (po ribolovnom sredstvu) 207.640.-
- mrežom fružatom i migavicom (po ribolovnom sredstvu) 155.730.-
- mrežom potegačom i tartanom (po ribolovnom sredstvu) 103.820.-
- vršama za škampe, pruge i jastoge (po ribolovnom sredstvu) 3.000.-
- ostalim ribarskim sredstvima po ukupnom iznosu 83.050.-
81. uzgoj riba i mlađi 311.460.-
82. uzgoj školjki i slično 311.460.-
83. ostale djelatnosti iz ove grupe 311.460.-
XIX. Građevinarstvo
84. izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i popravak građevinskih objekata 830.560.-
85. postavljanje i popravak instalacija za centralno grijanje 830.560.-
86. postavljanje i popravak instalacija za vodovod 726.740.-
87. postavljanje i popravak drugih građevinskih instalacija 726.740.-
88. izvođenje završnih građevinskih radova u građevinarstvu (fasaderska,
taracerska, ličilačko-bojadisarska, parketarska, gipsarska, tesarsko
-krovopokrivačka, klesarska, pećarska, keramičarska, građevinsko-
bravarsko-limarska i druge) 830.560.-
89. obavljanje usluga građevinskim strojevima 830.560.-
90. ostale djelatnosti iz ove grupe 726.740.-
XX. Promet i veze
91. cestovni promet:
- prijevoz osoba taksijem (do 5 osoba) 311.460.-
- prijevoz osoba taksijem (preko 5 osoba) 519.100.-
- prijevoz osoba autobusom 830.560.-
- prijevoz stvari motornim vozilom do 1 tone nosivosti 207.640.-
- prijevoz stvari motornim vozilom od 1 do 2 tone nosivosti 307.460.-
- prijevoz stvari motornim vozilom od 2 do 3 tone nosivosti 415.280.-
- prijevoz stvari molornim vozilom od 3 do 5 tona nosivosti 519.100.-
- prijevoz stvari motornim vozilom od 5 do 7 tona nosivosti 622.920.-
- prijevoz stvari motornim vozilom od 7 do 10 tona nosivosti 726.740.-
- prijevoz stvari motornim vozilom preko 10 tona nosivosti 830.560.-
- ostali iz ove grupacije 622.920.-
92. pomorski promet:
- prijevoz robe teretnim brodom po BRT 20.764.-
- linijski prijevoz putnika plovnim objektom 830.560.-
- ostale djelatnosti iz ove grupe 622.920.-

XXI. Trgovina
93. trgovina na malo na otvorenom prostoru 622.920.-
94. trgovina na malo u zatvorenom prostoru 830.560.-
95. prodaja dnevnog i povremenog tiska, školskoga pribora, duhanskih
prerađevina i slično koja se pretežno obavlja u kioscima i sličnim
zatvorenim prostorijama 519.100.-
96. prigodna prodaja lučica, svijeća i čestitki na otvorenom prostoru 103.820.-
XXII. Ugostiteljstvo i turizam
97. pružanje usluga prehrane u domaćinstvu:
a) na području Grada Zadra, turističkim mjestima na području
bivše Općine Zadar i mjestima uz magistralne pravce:
- za mjesece: lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, ukupno 726.740.-
- za ostale mjesece, ukupno 103.820.-
b) u ostalim mjestima:
- za mjesece: lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, ukupno 207.640.-
- za ostale mjesece, ukupno 83.055.-
98. pružanje ugostiteljskih usluga u pokretnim radnjama:
- za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, ukupno 726.740.-
- za ostale mjesece, ukupno 103.820.-
99. pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga (jela u konfekcioniranom
obliku, pića i napitaka, sladoleda i slično) u čvrstim objektima i
kioscima:
a) na području Grada Zadra 830.560.-
b) u ostalim mjestima:
- za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, ukupno 726.740.-
- za ostale mjesece, ukupno 103.820.-
c) proizvodnja i prodaja sladoleda iz automata, po automatu mjesečno 72.675.-
100. ugostiteljske radnje (osim slastičarskih):
a) koje pružaju uslugu ishrane i točenja pića i napitaka 830.560.-
b) ugostiteljske radnje koje posluju sezonski:
- za mjesece: lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, ukupno 726.740.-
- za ostale mjesece, ukupno 103.820.-
101. slastičarske ugostiteljske radnje:
a) na području Grada Zadra 830.560.-
b) u ostalim mjestima 622.920.-
102. slastičarske ugostiteljske radnje koje posluju sezonski
- za mjesece: lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, ukupno 622.920.-
- za ostale mjesece, ukupno 207.640.-
103. pružanje usluga plovnim objektima turistima i izletnicima:
a) pružanje usluga prijevoza plovnim objektima do 6 m dužine, po
dužnom metru 20.764.-
b) pružanje usluga plovnim objektima od 6 do 8 m dužine:
- za usluge prijevoza, po dužnom metru plovila 31.146.-
- za usluge prijevoza i točenja pića i napitaka, po dužnom
metru plovila 41.528.-
c) pružanje usluga plovnim objektima od 8 do 10 m dužine:
- za usluge prijevoza, po dužnom metru plovila 51.910.-
- za usluge prijevoza i točenja pića i napitaka, po dužnom
metru plovila 62.292.-
d) pružanje usluga plovnim objektima preko 10 m dužine:
- za usluge prijevoza, po dužnom metru plovila 72.674.-
- za usluge prijevoza, prodaje i točenja pića i napitaka, po
dužnom metru plovila 83.056.-
Paušalni iznos poreza za usluge iz ove točke koje se obavljaju na
temelju odobrenja za sezonsko poslovanje, plaćaju se po mjesecu u
visini 25 posto od propisanih iznosa po dužnom metru plovila.
104. iznajmljivanje plovnih objekata, po objektu mjesečno 83.056.-
105. iznajmljivanje skutera, dasaka za jedrenje, čamaca na vesla, sandolina,
vodenih bicikla i slično, po sredstvu mjesečno 20.764.-
106. iznajmljivanje ostalih rekvizita za odmor, šport i rekreaciju, mjesečno 103.820.-

XXIII. Obrtničke usluge i popravci
107. popravak i održavanje cestovnih motornih vozila (auto-električari,
auto-mehaničari, auto-lakireri, popravak amortizera, pranje i
podmazivanje vozila) 830.560.-
108. auto-limari 830.560.-
109. vulkanizeri 726.740.-
110. popravak i održavanje proizvoda precizne mehanike (precizni
mehaničari, brodomehaničari) 830.560.-
111. urari 519.100.-
112. popravak i kontrola mjernih instrumenata 415.280.-
113. popravak i održavanje električnih aparata i pribora (elektroinstalateri,
elektromehaničari za popravak i održavanje radioaparata i uređaja,
TV i telefonskih aparata, video i drugih uređaja) 622.920.-
114. održavanje i popravak pokućstva i drugih drvenih proizvoda (stolari) 622.920.-
115. popravak predmeta od kože (obućari) 415.280.-
116. izrada pečata i žigova 519.100.-
117. popravci i krpanje tekstilnih predmeta, odjeće, jedara i slično 311.460.-
118. tiskanje tekstila 415.280.-
119. ostale djelatnosti iz ove grupe 622.920.-

XXIV. Osobne usluge i usluge kućanstva
120. usluge kemijskog čišćenja, pranja, glačanja, bojenja rublja i odjeće 830.560.-
121. usluge čišćenja tepiha 519.100.-
122. fizerske usluge za muškarce 622.920.-
123. frizerske usluge za žene 830.560.-
124. pedikerske usluge 726.740.-
125. kozmetičarske usluge 726.740.-
126. optičari 830.560.-
127. fotografske usluge 726.740.-
128. usluge snimanja video-materijala i rentiranja video-kazeta 726.740.-
129. usluge preslikavanja (fotokopiranje materijala) 726.740.-
130. pismoslikarske usluge 622.920.-
131. usluge aparatima za zabavne igre, po sredstvu:
- vrtuljci, karuseli i slično 103.820.-
- dječji autodromi i slično 311.460.-
132. pogrebne usluge (prijevoz i slično) 519.100.-
133. usluge vučne službe 726.740.-
134. dimnjačarske usluge 622.920.-
135. ostale nespomenute osobne usluge 622.920.-
136. usluge piljenja ogrjevnog drva 259.550.-
137. usluge oštrenja alata i slično 415.280.-
138. usluge pražnjenja septičkih jama i odvoz fekalija 519.100.-
139. usluge domaćinstvima poljoprivrednom mehanizacijom (kombajnima,
traktorima i slično) 103.820.-
140. ostale nespomenute usluge u kućanstvima 622.920.-

XXV. Financijske, tehničke i poslovne usluge
141. usluge ispitivanja tržišta i posredništva (marketing) kreiranje
ekonomske propagande i reklame 830.560.-
142. usluge pripreme i prezentiranja plakata, reklamnih panoa, aranžiranje
izloga i sajamskih štandova 622.920.-
143. projektiranje i srodne tehničke usluge 830.560.-
144. geodetske usluge 830.560.-
145. poslovne usluge (knjigovodstvene i usluge obrade podataka strojevima
za strojnu ili automatsku obradu 726.740.-
146. odvjetničke usluge 830.560.-
147. daktilografske, stenodaktilografske i stenografske usluge, te usluge
sudskih vještaka, tumača i prevoditelja 311.460.-
148. ostale djelatnosti ove grupe 519.100.-

XXVI. Obrazovanje, šport i kultura
149. usluge podučavanja stranih jezika, glazbe i drugih predmeta 415.280.-
150. usluge iz područja športa i rekreacije 519.100.-
151. ostale nespomenute usluge u ovoj grupi 415.280.-

XXVlI. Zdravstvo i socijalna zaštita
152. zdravstvene usluge koje pružaju:
- liječnici i stomatolozi 830.560.-
- zubotehničari 622.920.-
153. pružanje usluga dnevnoga boravka djece (jaslice, obdaništa, vrtići,
zabavišta) 207.640.-
154. ostale djelatnosti iz ove grupe 519.100.-
Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu ne plaćaju lučki vozari (barkarijoli) i čistači cipela na javnim površinama.
U slučaju značajnijih promjena cijena, a radi otklanjanja poremećaja na tržištu i usklađivanja poreznih obveza, paušalni iznosi poreza utvrđeni ovim člankom uskladit će se tromjesečno s koeficijentima promjena cijena na malo, prema pokazateljima Državnoga zavoda za statistiku.

Članak 5.
Paušalni iznosi poreza propisani u prethodnom članku mogu se umanjiti u sljedećim slučajevima:

 1. zbog nepovoljnoga položaja (lokacije) radnje, do 50 posto;
 2. zbog osjetnoga smanjenja opsega rada, do 50 posto;
 3. zbog smanjenja radne sposobnosti obveznika, do 50 posto.

Ukupno smanjenje paušalnoga poreza, prama stavku 1. ovoga članka, ne može biti veće od 60 posto.
Obvezniku koji obavlja djelatnost kao sporedno zanimanje, paušalni iznos poreza na dobit može se smanjiti do 50 posto.
Smanjenje paušalnih iznosa poreza iz ovoga članka obavljat će tročlana komisija Službe društvenih prihoda, koju imenuje direktor.

Članak 6.
Osnovica za obračun drugih obveza za obveznike iz članka 4. ove Odluke, utvrđuje se primjenom stope poreza na dobit za obveznike koji porez plaćaju prema ostvarenoj dobiti.

Članak 7.
Porez na dobit u paušalnom iznosu ne može biti manji od poreza utvrđenoga primjenom stope propisane za obveznike koji porez plaćaju prema ostvarenoj dobiti, na dobit što je sam obveznik predviđa ostvariti za godinu u kojoj se razrezuje porez.
Obveznicima poreza na dobit u paušalnom iznosu, za koje se utvrdi da su ostvarili dobit veću od dobiti izvedene iz paušalnoga poreza, ali manju od iznosa iz članka 22. Zakona o neposrednim porezima, razrezat će se dodatni porez na razliku između utvrđene dobiti i oporezivane dobiti iz paušalnoga poreza.

Članak 8.
Poreznom obvezniku koji obavlja više djelatnosti, godišnji paušalni iznos poreza na dobit utvrdit će se razmjerno udjelu ostvarene dobiti za svaku pojedinu djelatnost prema podacima iz knjige prometa, ali tako da ukupan godišnji paušalni iznos poreza ne prelazi najveći paušalni iznos poreza utvrđen ovom Odlukom.

IV. POREZ NA PRIHOD OD POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

Članak 9.
Porez na prihod od obavljanja poljoprivredne djelatnosti prema ostvarenoj dobiti, plaća obveznik koji tijekom godine ostvari prihod od te djelatnosti veći od dvostruke godišnje neto-plaće u privredi Republike Hrvatske, u godini koja prethodi razrezu poreza.

Članak 10.
Glede priznavanja olakšica i troškova poslovanja obveznicima poreza na ostvarenu dobit od poljoprivredne djelatnosti, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o neposrednim porezima.

Članak 11.
Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti prema katastarskom prihodu plaća se po stopi od 15 posto.
Porez na dobit od obavljanja poljoprivredne djelatnosti prema ostvarenoj dobiti plaća se po stopi od 20 posto.
Iznimno za 1993. godinu, oslobađaju se od plaćanja poreza svi obveznici poreza na prihod od poljoprivredne djelatnosti.

V. POREZ NA PRIHOD OD IMOVINE

Članak 12.
Iznos zakupnine, odnosno najamnine ostvarene davanjem u zakup, odnosno u najam, zgrada, dijelova zgrada i drugih građevinskih objekata, umanjuje se za troškove održavanja i upravljanja:

 1. za zgrade, odnosno stanove - 20 posto iznosa najamnine
 2. za poslovne prostorije - 15 posto iznosa zakupnine.

Jednogodišnja amortizacija za zgrade, stanove i poslovne prostorije određuje se postotkom od 5 posto zakupnine, odnosno najamnine.

Članak 13.
Ako su troškovi održavanja zgrade, stana, odnosno poslovnoga prostora veći od propisanih u prethodnom članku, priznat će se u stvarno isplaćenom iznosu, pod uvjetom da su bili potrebni i da su dokazani odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 14.
Porez na prihod od imovine prema ostvarenom prihodu, plaća se:
- po stopi od 20 posto na prihod ostvaren davanjem u zakup zemljišta, i
- po stopi od 35 posto na prihod ostvaren davanjem u najam, odnosno zakup zgrada, dijelova zgrada, stanova i poslovnoga proslora,
- po stopi od 30 posto na prihod ostvaren davanjem u zakup, odnosno najam pokretnih stvari.

Članak 15.
Na prihod ostvaren izdavanjem namještenih soba ili dijela stana podstanarima, porez na prihod plaća se u paušalnom iznosu i to kako slijedi:

Na mjesečni do HRD godišnje HRD
bruto-prihod viši od
10.000.- 24.000.-
10.000.- 20.000.- 48.000.-
20.000.- 30.000.- 72.000.-
30.000.- 40.000.- 96.000.-
40.000.- 50.000.- 120.000.-
50.000.- 60.000.- 144.000.-

Na mjesečni bruto-prihod viši od 50.000.- HRD plaća se porez u godišnjem paušalnom iznosu od 144.000.- HRD plus 15 posto na godišnji prihod koji prelazi 720.000.- HRD.

Članak 16.
Porez na prihod od imovine ostvaren preprodajom nekretnina i pokretnih stvari veće i trajnije upotrebne vrijednosti, plaća se po stopi od 25 posto.

Članak 17.
Porez na prihod od imovine ne plaćaju:
- obveznici toga poreza - fizičke osobe koje nemaju članova uže obitelji sposobnih za privređivanje, ako im mjesečni prihod iz svih izvora po članu uže obitelji ne prelazi iznose minimalnih plaća u tromjesečju što prethodi razrezu ovoga poreza,
- obveznici toga poreza - fizičke osobe kad u zakup, odnosno najam daju nekretnine i pokretne stvari za službene potrebe policije, Hrvatske vojske, Glavnoga stožera saniteta Republike Hrvatske, humanitarnih organizacija (Crveni križ, Caritas i druge), državnim organima i jedinicama lokalne samouprave i uprave.

VI. POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE

Članak 18.
Porez na nasljedstva i darove plaćaju obveznici toga poreza i to:
1. na nasljedstva:
- nasljednici drugoga nasljednoga reda, u visini od 50 posto stope utvrđene propisima o porezu na promet nekretnina,
- ostali nasljednici po stopi utvrđenoj propisima o porezu na promet nekretnina,
2. na darove i po odlukama organa uprave i suda, po stopi utvrđenoj propisima o porezu na promet nekretnina.

VII. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA

Članak 19.
Porez na nasljedstva i darove i porez iz ukupnoga prihoda građana, plaća se u roku od 30 dana od primitka rješenja o razrezu poreza.
Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti plaća se u dvije jednake rate i to prva rata do 30. lipnja, a druga rata do 15. studenoga godine za koju je porezna obveza utvrđena.
Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu i porez na prihod od imovine plaća se u jednakim mjesečnim ratama do posljednjega dana u mjesecu za tekući mjesec.
Izuzetno od prethodnoga stavka, porez na prihod od imovine, ostvaren preprodajom nekretnina i pokretnih stvari veće i trajnije upotrebne vrijednosti, plaća se u roku od 15 dana od primitka rješenja o razrezu poreza.
Porezni obveznici kojima Služba društvenih prihoda rješenjem u smislu članaka 101. i 108. Zakona o neposrednim porezima, utvrdi poreznu obvezu, dužni su razliku između plaćenoga poreza, odnosno akontacije i razrezanoga poreza platiti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o neposrednim porezima (Službeni vjesnik općina Benkovac, Biograd na Moru, Obrovac i Zadar, broj 1/92 i 7/92).

Članak 21.
Ova Odluka objavljuje se u Glasniku Grada Zadra.

Članak 22.
Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/93-01/05
Urbroj: 5030105-93-54
Zagreb, 14. rujna 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti