POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - domaća regulativa - dopuna popisa zakonodavstvo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Na temelju članka 2. Zakona o posebnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih prozvoda ("Narodne novine", br. 53/91), u sporazumu s ministrom poljoprivrede i šumarstva, ministar gospodarstva izdaje

NAREDBU
o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

I.
Posebna pristojba predstavlja razliku između uvozne cijene uvećane za iznos carine i drugih uvoznih pristojbi i prosječne cijene na domaćem tržištu.

II.
Prosječne cijene na domaćem tržištu, u smislu točke I. ove naredbe, jesu:

_ ________________________________
Tar. broj Tar. Prosječna cijena
Carinske oznaka Imenovanje robe na domaćem tržiš.
tarife u HRD (u DEM)
_ ________________________________
1 2 3 4 5
_ ________________________________
01.02 Žive životinje, vrsta goveda:
0102.90 -Ostalo:
0102.904 ---junad za tov (od 200 do 280 kg) 4.443 (2,42)
0102.905 ---junad utovljena više od 280 do 450 kg 4.223 (2,30)
0102.906 ---junad, ostala 3.929 (2, 14)
0102.907 ---telad 4.682 (2,55)
0102.909 --ostalo 3.837 (2,09)

01.03 Svinje, žive :
0103.9 -Ostalo:
0103.91 --mase manje od 50 kg
0103.912 ---mesnate za klanje
-do 30 kg 4.333 (2,36)
-od 30 do 50 kg 4.002 (2,18)
0103.913 ---masne za klanje 3.672 (2,00)
0103.919 ---ostalo 3.672 (2,00)
0103.92 --mase 50 kg ili više:
0103.922 ---mesnate za klanje 3.727 (2,03)
0103.923 ---masne za klanje 3.507 (1,91)
0103.929 ---ostalo 3.507 (1,91 )

01.05 Domaća perad živa (kokoši, patke, guske,
pure i biserke):
0105.1 Mase do 185 g:
0105.11 --pilići:
0105.119 ---ostali (teške linije za tov) 826 (0,45)
(lake linije za uzgoj) 2.332 (1,27)
0105.9 -Ostalo:
0105.91 ---kokoši:
0105.919 ---ostale - pilenke 18-tj.(LL) 16.102 (8,77)
-brojleri (TL) 3.268 (1,78)
-izlučene kokoši (TL) 2.625 (1,43)
-izlučene kokoši (LL) 3.213 (1,75)
0105.993 ---Pure:
0105.9939 ----pure tovne 7.564 (4,12)


02.01 Goveđe meso, svježe ili rashladeno:
0201.10 ----Trupovi i polovice:
0201.101 ----teleći 8.446 (4,60)
0201.102 ----juneći 7.858 (4,28)
0201.103 ----goveđi 6.334 (3,45)
0201.109 ----ostali 6.334 (3,45)
0201.20 -Ostali komadi s kostima:
0201.201 ----teleći 8.446 (4,60)
0201.202 ---juneći :
0201.2021 ----kompenzirane četvrtine 7.858 (4,28)
0201.2022 ----prednje četvrtine 6.830 (3,72)
0201.2023 ----stražnje četvrtine 9.529 (5,19)
0201.2029 ----ostalo 6.683 (3,64)
0201.203 ---govedi:
0201.2031 ----kompenzirane četvrtine 6.297 (3,43)
0201.2032 ----prednje četvrtine 5.453 (2,97)
0201.2033 ----stražnje četvrtine 7.601 (4,14)
0201.2039 ----ostalo 5.012 (2,73)
0201.209 ---ostalo 5.012 (2,73)
0201.30 -Bez kostiju
0201.301 ---teleće 9.712 (5,29)
0201.302 ---juneće:
0201.3021 ----kompenzirane četvrtine 9.272 (5,05)
0201.3022 ----prednje četvrtine 8.189 (4,46)
0201.3032 ----stražnje četvrtine 10.869 (5,92)
0201.3029 ----ostalo 7.509 (4,09)
0201.303 ---goveđe:
0201.3031 ----kompenzirane četvrtine 7.417 (4,04)
0201.3032 ----prednje četvrtine 6.444 (3,51 )
0201.3033 ----stražnje četvrtine 8.684 (4,73)
0201.3039 ----ostalo 5.838 (3,18)
0201.309 ---ostali 5.838 (3,18)
_ ________________________________
1 2 3 4 5
_ ________________________________
02.02 Govede meso, smrznuto:
0202.10 -Trupovi i polovice:
0202.101 ---teleći 6.756 (3,68)
0202.102 ---juneći 6.279 (3,42)
0202.103 ---goveđi 5.067 (2,76)
0202.109 ---ostalo 5.067 (2,76)
0202.20 -Ostali komadi s kostima:
0202.201 ---teleći 6.756 (3,68)
0202.202 ---juneći:
0202.2021 ----kompenzirane četvrtine 6.279 (3,42)
0202.2022 ----prednje četvrtine 5.471 (2,98)
0202.2023 ----stražnje četvrtine 7.619 (4, 15)
0202.2029 ----ostalo 5.343 (2,91 )
0202.203 ---goveđi:
0202.2031 ----kompenzirane četvrtine 5.031 (2,74)
0202.2032 ----prednje četvrtine 4.370 (2,38)
0202.2033 ----stražnje četvrtine 6.077 (3,31 )
0202.2039 ----ostalo 5.159 (2,81 )
0202.209 ---ostali 5.159 (2,81 )
0202.30 -Bez kostiju:
0202.301 ---teleće 7.766 (4,23)
0202.302 ---juneće:
0202.3021 ----kompenzirane četvrtine 7.417 (4,04)
0202.3022 ----prednje četvrtine 6.555 (3,57)
0202.3023 ----stražnje četvrtine 8.703 (4,74)
0202.3029 ----ostalo 6.004 (3,27)
0202.303 ---goveđe:
0202.3031 ----kompenzirane četvrtine 5.930 (3,23)
0202.3032 ----prednje četvrtine 5.159 (2,81)
0202.3033 ----stražnje četvrtine 6.940 (3,78)
0202.3039 ----ostalo 4.663 (2,54)
0202.309 ---ostali 4.663 (2,54)

02.03 Svinjsko meso, svježe rashlađeno ili smrznuto:
0203.1 -Svježe ili rashlađeno:
0203.11 ----trupovi i polovice 8.317 (4,53)
0203.12 ----butovi, lopatice i komadi od
njih, s kostima 11.769 (6,41)
0203.19 ----ostalo 8.005 (4,36)
0203.2 -Smnnuto:
0203.21 ----trupovi i polovice 6.646 (3,62)
0203.22 ----butovi, lopatice i komadi od
njih, s kostima 9.419 (5,13)
0203.29 -ostalo 6.408 (3,49)

02.07 Meso peradi i jestivi otpaci peradi iz tar. br.
01.05, svježi, rashlađeni ili smrznuti:
0207.10 -Perad neisječena u komade,
svježa ili rashlađena
-brojleri 5.563 (3,03)
-kokoši 3.121 (1,70)
-pure 12.375 (6,74)
0207.2 -Perad, neisječena u komade,
smrznuta:
0207.21 -kokoši, domaće 3.121 (1,70)
0207.3 -Perad isječena u komade i otpaci,
uključujući jetru, svježi ili
rashlađeni:

0207.39 ---Ostalo -brojleri 6.481 (3,53)
-pure 8.996 (4,90)
-brojleri file 11.567 (6,30)
-pure file 18.948 (10,32)

_ ________________________________
1 2 3 4 5
_ ________________________________
02.10 Meso i jestivi mesni drugi klaonični
proizvodi,soljeni,u salamuri,sušeni ili
dimljeni,jestivo brašno i prah od mesa
ili od drugih klaoničnih proizvoda:
0210.1 -Svinjsko meso:
--butovi,lopatice i drugi komadi
od njih s kostima 13.531 (7,37)
0210.12 --potrbušine i komadi od njih 9.217 (5,02)
0210.19 --ostalo 9.217 (5,02)

04.01 Mlijeko i vrhnje,nekoncentrirani i bez
dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje:
0401.309 ---ostalo
-pasterizirano mlijeko 3,2m/m 1.450 (0,79)
-sterilizirano mlijeko 1.928 (1,05)

04.02 Mlijeko i vrhnje,koncentrirani
ili s udjelom dodanog šećera ili
drugih tvari za zaslađivanje:
0402.10 -U prahu,granulama i drugim
krutim oblicima, s udjelom
masti do 1,5% po masi 9.015 (4,91)
0402.2 -U prahu,granulama i drugim
krutim oblicima, s udjelom
masti više od 1,5% po masi 10.208 (5,56)

04.03 Mlaćnica,kiselo mlijeko,vrhnje,
jogurt,kefir i ostalo fermentira-
no ili zakiseljeno mlijeko i
vrhnje,koncentrirani ili nekon-
centrirani,s udjelom dodanog
šećera ili drugih tvari za zasla-
đivanje,aromatizirani ili doda-
nim voćem ili kakaom:
0403.10 -jogurt u čašicama 0,2 l 2.258 (1,23)
0403.90 -ostalo (vrhnje iznad 12%) 3.488 (1,90)

04.05 0405.00 Maslac i ostale masti i ulja,do-
biveni od mlijeka:
0405.001 ---svježi maslac 10.961 (5,97)

04.06 Sir i urda:
0406.101 ---svježi sir,nefermentirani 4.939 (2,69)
0406.30 -Sir topljeni,osim struganog ili
u prahu 10.153 (5,53)
0406.40 -Sir prošaran plavom plijesni 12.687 (6,91)
-Sir prošaran bijelom plijesni 12.044 (6,56)
0406.90 -Sir ostali :
-polutvrdi 14.798 (8,06)
-tvrdi 16.616 (9,05)

04.07 0407.00 Jaja peradi i ptičja jaja,u ljusci,
svježa,konzervirana ili skuhana:
0407.002 ----kokošja jaja za priplod (TL) 532 (0,29)
----kokošja jaja za priplod (LL) 826 (0,45)
0407.105 ----kokošja jaja,ostala (na bazi
"B" klase) 275 (0,15)

04.08 Jaja peradi i ptičja jaja bez ljus-
ke i žumanjci jaja,svježi,sušeni,
kuhani u vodi ili pari,oblikova-
ni,smrznuti ili na drugi način
konzervirani,s udjelom ili bez
udjela šećera ili drugih tvari za
zaslađivanje:
0408.1 -Žumanjci:
0408.11 --sušeni 18.176 (9.90)

_ ________________________________
1 2 3 4 5
_ ________________________________
0408.19 --ostali (smrznuti) 5.141 (2,80)
0408.9 -ostalo:
0408.91 --sušeno
-jaja u prahu 17.626 (9,60)
-bjelanjak u prahu 31.028 (16,90)
0408.99 --ostalo
-melanž smrznuti 3.305 (1,80)
-bjelanjak smrznuti 5.141 (2,80)

10.01 Pšenica i napolica:
1001.90 -Ostalo:
1001.901 ---sjemenska pšenica 900 (0,49)
1001.902 ---ostala pšenica 496 (0,27)

10.03 1003.00 Ječam:
1003.002 ---pivarski 496 (0,27)
1003.003 ---za stočnu hranu 441 (0,24)

10.05 Kukuruz:
1005.90 -Ostali:
1005.901 ---bijeli 441 (0,24)
1005.902 ---žuti 441 (0,24)

11.01 1101.00 Brašno od pšenice ili napolice:
1101.001 ---pšenično 826 (0,45)

11.02 Brašno od žitarica, osim od pšenice ili napolice:
1102.20 -Kukuruzno brašno 716 (0,39)

11.03 Prekrupa od žitarica, krupica i petate:
1103, 13 --kukuruza 753 (0.41 )

11.07 Slad, prženi ili neprženi:
1107.20 -Neprženi 1.010 (0,55)

12.01 1201.00 Soja u zrnu, uključujući i lomljenu ili
drobljenu 1.028 (0,56)

12.05 1205.00 Sjeme uljane repice, uključujući
lomljeno 991 (0,54)

12.06 1206.00 Suncokretovo sjeme, uključujući lomljeno
ili drobljeno 1.028 (0,56)

15.01 1501.00 Masti i ostale masti od svinja i
peradi dobivene topljenjem,
prešanjem ili solventnom ekstrakcijom:
1501.002 ---jestiva svinjska mast 3.176 (1,73)

15.07 Sojino ulje i njegove frakcije,
pročišćeni, ili nepročišćeni, ali
kemijski nemodificirani:
1507.10 -sirovo ulje, uključujući degumirano
(bez smole) 3.103 (1,69)
1507.90 -ostalo (rafinirano ulje) 3.378 (1,84)

15.09 Maslinovo ulje (dobiveno mehaničkim
postupkom) i njegove frakcije, pročišćeni
ili nepročišćeni ali kemijski nemodificirani:
1509.10 -Iz prvog prešanja 7.840 (4,27)
1509.90 -Ostalo 7.344 (4,00)

15.10 1510.00 Ostala ulja dobivena isključivo od masline
solventnom estrakcijom i njihove frakcije,
pročišćeni ili nepročišćeni, ali kemijski
nemodificirani, uključujući mješavine tih
ulja ili frakcija s uljima ili frakcijama iz tar. br.
15.09 6.683 (3,64)


_ ________________________________
1 2 3 4 5
_ ________________________________
15.12 Ulje od sjemena suncokreta,
šafranike i pamuka te njihove frakcije,
pročišćeni ili nepročišćeni, ali kemijski
nemodificirani:
1512.1 -Ulje od suncokreta šafranike i
njihove frakcije:
1512.11 -sirovo ulje 2.570 (1,40)
1512.19 -ostalo (rafinirano ulje) 3.543 (1,93)
1512.30 -rafinirano ambalažirano ulje 4.039 (2,20)

15.14 Ulje od repice ili ulje od slačice i
njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani,
ali kemijski nemodificirani:
1514.10 Sirovo ulje:
1514.101 ---od repice 2.956 (1,61)
1514.90 -Ostalo
1514.901 ---od repice (rafinirano ulje) 3.378 (1,84)

15.17 Margarin, mješavine ili preparati od masti
ili ulja životinjskog ili biljnog porijekla ili
od frakcija različitih masti ili ulja iz ove
glave prikladni za jelo, osim jestivih masti
ili ulja i njihovih frakcija iz tar br.15.16:
1517.10 -Margarin (2,30)
1517.10 -stolni 4.223 (3,10)
1517.10 -mazivi 5.692

16.01 1601.00 Kobasice i slični proizvodi od mesa, drugih
klaoničkih jestivih proizvoda ili od krvi,
složeni prehrambeni proizvodi na bazi
tih proizvoda:
1601.001 ---trajni 21.793 (11,87)
1601.002 ---polutrajni 11.200 (6,10)
1601.009 --- ostalo 6.701 (3,65)

16.02 Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi
od mesa, drugih klaoničnih proizvoda ili od
krvi:
1602.10 -Homogenizirani proizvodi 14.045 (7,65)
1602.20 -Od jetre bilo koje životinje 11.604 (6,32)
1602.3 -Od peradi iz tar. br. 01.05:
1602.31 --pureći :
-trajni 15.055 (8,20)
-polutrajni 17.699 (9,64)
-bareni 12.632 (6,88)
1602.39 --ostalo:
-pileći polutrajni 8.262 (4,50)
-pileći bareni 7.711 (4,20)
-pileći panirani 5.104 (2,78)
1602.4 -Svinjski:
1602.41 -šunke i odresci šunki 21.977 (11,97)
1602.42 -lopatice i odresci lopatica 18.305 (9,97)
1602.49 -ostalo, uključujući mješavine 9.143 (4,98)
1602.50 -Goveđi 10.373 (5,65)
1602.90 -Ostalo, uključujući prerađevine od krvi
bilo kojih životinja 8.060 (4,39)

17.01 Šećer od šećerne trske i šećerne
repe i kemijski čista saharoza u
krutom stanju:
1701.9 -Ostalo:
1701.991 ---šećer od šećerne trske, rafinirani 1.836 ( 1,00)
_ ________________________________
1 2 3 4 5
_ ________________________________
1701.992 ---šećer od šećerne repe, rafinirani 1.836 ( 1,00)
18.06 Čokolada i ostali prehrambeni
proizvodi koji sadrže kakao:
1806.3 -Ostalo u pločama ili šipkama:
1806.31 ----punjeni 21.757 (11,85)
1806.32 ----nepunjeni 23.225 (12,65)
1806.90 -Ostalo 15.018 (8,18)

19.02 Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena
(mesom ili drugim tvarima) ili drugačije
pripremljena, kao što su špageti, makaroni,
rezanci, lazanji, njoki, ravijoli, kaneloni,
kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni:
1902.1 -Tjestenina nekuhana i nepunjena niti
drugačije pripremljena:
1902.11 ----s dodatkom jaja 2.258 (1,23)
1902.19 ----ostala 2.093 ( 1,14)

20.05 Ostalo povrće, pripremljeno ili
konzervirano na drugi način osim u octu
i octenoj kiselini,nesmrznuto:
2005.70 -Masline 1.340 (0,73)

22.03 2203.00 Pivo dobiveno od slada 1.836 (1,00)

22.04 Vino od svježeg grožda uključujući pojačana
vina, mošt od grožđa osim mošta iz tar.
br. 20.09:

2204.2. -Ostala vina, mošt od grožđa s fermentacijom
zaustavljenom dodavanjem alkohola:
2204.29 --ostalo:
2204.291 ---stolno vino 1.285 (0,70)
2204.292 ---kvalitetno vino:
2204.2925 ----bijelo 1.836 (1,00)
2204.2929 ----ostalo 1.652 (0,90)

23.04 2304.00 Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni
pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni,
mljeveni ili peletizirani:
2304.001 ---sojini 1.120 (0,61)
2304.002 ---suncokretovi 698 (0,38)
2304.003 ---repičini 643 (0,35)

III.
Prosječne cijene na domaćem tržištu iz točke II. ove naredbe revaloriziraju se indeksom promjene vrijednosti hrvatskog dinara prema njemačkoj marki (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uvoza.

IV.
Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-02/93-01 /110
Urbroj : 528-01 /93-0002
Zagreb, 2. srpnja 1993.

Ministar gospodarstva
Ivan Čermak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti