POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravna biblioteka - dopune programa građenja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbe čl. 105. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i točke Vlll. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini ("Narodne novine" broj 13/93, 29/93, 51/93 i 65/93), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda na 26. sjednici, održanoj 2. rujna 1993 godine, donio je

ODLUKU
o utvrđivanju vrijednosti timova primarne zdravstvene zaštite

I.
Vrijednost timova primarne zdravstvene zaštite, sukladno odredbama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini ("Narodne novine" broj 13/93, 29/93, 51/93 i 65/93), utvrđuju se u slijedećim iznosima:

Osnove za sklapanje Ugovora za provođenje primarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. listopada 1993. do 31. prosinca 1993. godine
Red. Sastav liječničkog Godišnja vrijednost tima u HRD
broj Djelatnost tima od 1. 10. 93. od 1. 11. 93. od 1. 12. 93.
0 1 2 3 4 5
1. Opća medicina
a) zaštita odraslih 1 liječnik 75.015.441 91.838.148 112.566.996
1 med. sestra SSS
b) zaštita osoba starije
dobi 1 liječnik 75.015.441 91.838.148 112.566.996
1 med. sestra SSS
2. Zdravstvena zaštita 1 liječnik pedijatar 75.015.441 91.838.148 112.566.996
predškolske djece (0-6)
1 med. sestra SSS
3. Zdravstvena zaštita školske
1 liječnik škol. med. 75.015.441 91.838.148 112.566.996
djece (7-18) 1 med. sestra SSS
4. Primarna zdravstvena
1 liječnik ginekolog 71.981.247 88.123.516 108.013.932
zaštita žena 1 med sestra SSS
5. Patronaža (1 patro. sest. VŠS
1 med. sestra VŠS 32.228.685 39.456.180 48.361.860
na 3 tima opće med.)
6. Stomatološka zdravstvena
zaštita
a) - opća stom. zdr. zaštita
1 liječnik stomat. 90.995.016 111.401.248 136.545.696
1 med. sestra SSS
- poliv. opća stom. zdr. zašt.
1 liječnik stomat. 118.726.317 145.351.476 178.158.852
(s protetikom iznad 18 god.)
1 med. sestra SSS
1/2 zub. tehnič. SSS
b) - zaštita predškolske
1 liječnik stomat. 90.995.016 111.401.248 136.545.696
djece 1 med. sestra SSS
c) - zaštita školske djece
1 liječnik stomat. 90.995.016 111.401.248 136.545.696
1 med. sestra SSS
d) - protetika 1 liječnik stomat. 193.583.887 236.996.350 290.488.950
(iznad 18 god.) 1 med. sestra
1 zubni teh. VŠS
1 zubni teh. SSS
e) - ortodoncija 1 liječnik spec. 148.413.672 181.696.416 222.707.232
ortodont
1 med. sestra
2 zubna teh. VŠS
7. Epidemiologija 1 liječnik spec. 121.155.982 148.326.010 181.804.770
epidemiolog
1 sanit. tehn. VŠS
1 sanit. tehn. SSS
8. Hitna medicin. pomoć
a) pri stanici hitne medicin.
- liječnik 91.915.285 112.527.894 137.926.638
pomoći - med. tehnič. SSS 21.547.398 26.379.544 32.333.688
- vozač 18.867.450 23.098.600 28.312.200
u prijavno-dojavnoj
jedinici:
- liječnik 47.569.077 58.236.756 71.381.412
- med. sestra SSS 21.547.398 26.379.544 32.333.688
b) pri medicinskom centru i
- liječnik 86.012.469 105.301.332 129.068.964
DZ - med. tehnič. SSS 18.343.782 22.457.496 27.526.392
- vozač 15.666.834 19.176.552 23.504.904
u prijavno-dojavnoj
jedinici:
- med. sestra SSS 32.813.961 40.172.708 49.240.116
9. Sanitetski prijevoz
a) pri stanici hitne med.
- medicinski teh. SSS 49.013.014 60.004.506 73.548.162
pomoći - vozač 46.333.066 56.723.562 69.526.674
b) pri medicinskom centru i
- medicinski teh. SSS 45.809.398 56.082.458 68.740.866
DZ - vozač 43.129.450 52.801.514 64.719.378
10. Dežurstvo
a) opća medicina 1 liječnik 141.425.014 173.140.506 212.220.162
1 med. sestra SSS
1 vozač
b) opća stomatol. zaštita
1 liječnik 105.488.298 129.144.744 158.294.088
1 med. sestra SSS
c) ljekarna 1 farmaceut 64.842.420 79.383.760 97.301.520
11. Pripravnost
a) opća medicina - liječnik 31.127.442 38.107.976 46.709.352
b) ljekarna - farmaceut 31.127.442 38.107.976 46.709.352
12. Njega u stanu bolesnika
- 1 med. sestra SSS 16.172 19.799 24.268
po satu
13. Laboratorij po osiguraniku
1 zdrav. teh. lab. 11.551 14.142 17.334
smjera na 3 liječnika
1 viši zdrav. teh. lab.
smjera na 4 SSS
zdrav. teh. lab. smjera
1 dipl. ing. med. biokem.
na 7-10 zdrav. teh.
lab. smjera
II.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01/89
Urbroj: 338-24-93-1
Zagreb, 2. rujna 1993.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti