POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - usklađivanja - statut savjeta za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 1993. godine donijela
UREDBU
o oslobađanju plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednoga zemljišta
Članak 1.
Oslobođeni su plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednoga zemljišta za izgradnju stambenih, gospodarskih, poslovnih ili javnih objekata, i to:
- 100% kad zahtjev podnose

  1. građani kojima su takvi objekti uništeni, u mjestima u kojima su uništeni, ako nisu sudjelovali u neprijateljskoj djelatnosti protiv Republike Hrvatske;
  2. malodobno dijete kao i dijete na redovnom školovanju, čija su oba roditelja poginula u obrani suverenosti Republike Hrvatske ili su smrtno stradali kao žrtve u toj oružanoj agresiji:
  3. osoba koja je ratni vojni ili civilni invalid domovinskog rata I., II. i III. grupe oštećenja organizma;
  4. pravne i fizičke osobe kod izgradnje objekata za smještaj prognanika i izbjeglica;
  5. pravne i fizičke osobe za izgradnju javnih objekata škole, knjižnice, zdravstvene ustanove, sakralni objekti, domovi kulture i sl.) u mjestima u kojima su ti objekti uništeni u oružanoj agresiji;

- 75% kad zahtjev podnosi

  1. osoba kojoj su poginula dva ili više članova obiteljskoga domaćinstva;
  2. osoba čiji supružnik je poginuo u toj oružanoj agresiji, ako živi u obiteljskom domaćinstvu s predškolskim djetetom (usvojenikom), djetetom (usvojenikom) na redovnom školovanju ili s djetetom (usvojenikom) nositeljem obiteljske mirovine;

- 50% kad zahtjev podnosi

  1. osoba čiji supružnik je poginuo u obrani suverenosti Republike Hrvatske ili je smrtno stradao kao žrtva u toj oružanoj agresiji;
  2. ratrki vojni ili civilni invalid domovinskoga rata IV., V. i VI. grupe oštečenja organizma;
  3. roditelj kojemu je dijete s kojim je živio u obiteljskom domaćinstvu poginulo u obrani suverenosti Republike Hrvatske ili je smrtno stradalo kao žrtva u toj oružanoj agresiji;

- 25% kad zahtjev podnosi ratni vojni ili civilni invalid domovinskoga rata VII., VIII., IX. i X. grupe oštećenja organizma.
Članak 2.
Osobe iz članka 1. ove Uredbe, oslobođene su plaćanja naknade i kod izdavanja građevinske dozvole za objekte bespravno izgrađene poslije 1. sijećnja 1985. godine.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju se primjenjivati odredbe članka 23. stavaka 7. i 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 34/91).
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje vrijediti Uredba o oslobađanju plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednoga zemljišta ("Narodne novine", br.40/92).
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 320-02/93-01 /02
Urbroj : 5030105-93-2
Zagreb, 4. lipnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti