POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - dnevni pregled - ispravak programa hrvatske ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 49. Zakona o financiranju javnih potreba ("Narodne novine", br. 58/90), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. lipnja 1993., donio je

ZAVRŠNI RAČUN
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu

Članak 1.
Završni račun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu ("Narodne novine", br. 18/92. i 83/92. - u daljnjem tekstu: Račun) sadrži:
- ukupnu svotu planiranih prihoda................................................................... 572.341,619.000 HRD
- ukupnu svotu izvršenih rashoda .................................................................... 572.341,619.000 HRD

Članak 2.
Pregled izvršenja Bilance prihoda i rashoda Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu sastavni je dio Računa.

PREGLED IZVRŠENJA
BILANCE PRIHODA I RASHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1992. GODINU
A-PRIHODI
_ ________________________________
B r o j Predviđeno
P R I H O D I Predviđeno naknadnim Ostvareno
grupe računa proračunom izmjenama
računa
_ ________________________________
1 2 3 4 5 6
_ ________________________________
PRIHODI OD POREZA IZ DOBITI
_ ________________________________
71. 710 porez na dobit pravnih osoba 3.400,000.000 16.400,000.000 14.145,956.830
_ ________________________________
ukupno grupa 71. 3.400,000.000 16.400,000.000 14.145,956.830
_ ________________________________
PRIHODI OD POREZA IZ PLAĆA
_ ________________________________
72. 720 porez iz plaća djelatnika 30.000,000.000 53.000,000.000 48.305,028.053
_ ________________________________
720-1 porez iz neto plaća i drugih
osobnih primanja 14.000,000.000 23.000,000.000 21.547,571.669
_ ________________________________
ukupno grupa 72. 44.000,000.000 76.000,000.000 69.852,599.722
_ ________________________________
PRIHODI OD POREZA NA PROMET
PROIZVODA I USLUGA I POREZA NA
PROMET NEKRETNINA I PRAVA
_ ________________________________
73. 730 porez na promet proizvoda i
usluga 87.250,000.000 295.600,000.000
316.332,340.307
_ ________________________________
735 porez na promet nekretnina 400,000.000 1.500,000.000 1.835,625.514
_ ________________________________
ukupna grupa 73. 87.650,000.000 297.100,000.000
318.167,965.821
_ ________________________________
PRIHODI OD DRŽAVNIH PRISTOJBI
_ ________________________________
75. 752 republičke pristojbe 1.400,000.000 2.800,000.000 2.788,795.958
_ ________________________________
752-1 posebne republičke pristojbe
na imovinu - 10.213,000.000 481,089.166
_ ________________________________
ukupno grupa 75. 1.400,000.000 13.013,000.000 3.269,885.124
_ ________________________________
PRIHODI OD CARINE
_ ________________________________
76. 760 carina 8.602,000.000 11.000,000.000 10.278,299.580
_ ________________________________
761 posebne uvozne pristojbe 14.398,000.000 85.000,000.000 89.144,776.921
_ ________________________________
ukupno grupa 76. 23.000,000.000 96.000,000.000 99.423,076.501
_ ________________________________
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA,
PRIHODI KOJE OSTVARUJU KORISNICI
PRORAČUNA I OSTALI PRIHODI
_ ________________________________
77. 770 prihodi po posebnim propisima
(novčane kazne) 200,000.000 600,000.000 488,960.063
_ ________________________________
771 prihodi koje ostvaruju korisnici
državnog proračuna 150,000.000 1.700,000.000 823,052.021
_ ________________________________
778 ostali prihodi 124,413.000 1.428,619.000 1.095,709.152
_ ________________________________
778-1 prihodi od državnog zajma po
osnovi prodaje obveznica 12.000,000.000 10.000,000.000 9.200,356.501
_ ________________________________
778-2 prihodi od zajma iz
amortizacije 5.000,000.000 6.100,000.000 6.062,663.824
_ ________________________________
778-3 dio prihoda od prodaje stanova
u društvenom vlasništvu 27.700,000.000 2.000,000.000 320,825.474
_ ________________________________
778-4 prihodi od emisijske dobiti
Narodne banke Hrvatske 24.000,000.000 48.000,000.000 39.780,321.693
_ ________________________________
778-5 sredstva od ino-kredita 36.000,000.000 - -
_ ________________________________
778-6 sredstva od financijske pomoći
iz inozemstva 5.000,000.000 - -
_ ________________________________
778-7 prihodi od prodaje društvenih
poduzeća - 4.000,000.000 9.710,246.274
_ ________________________________
ukupno grupa 77. 110.174,413.000 73.828,619.000 67.482,135.002
_ ________________________________
ukupno prihodi 269.624,413.000 572.341,619.000
572.341,619.000
_ ________________________________

B-RASHODI
_ ________________________________
B r o j Predviđeno
RASHODI Predviđeno naknadnim Ostvareno
grupe računa proračunom izmjenama
računa
_ ________________________________
1 2 3 4 5 6
_ ________________________________
SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA
DRŽAVNOG PRORAČUNA
_ ________________________________
40. 400 sredstva za plaće djelatnika 71.000,000.000 126.221,814.575
126.221,814.575
_ ________________________________
401 sredstva za materijalne
troškove 18.508,523.000 21.623,480.802 21.623,480.802
_ ________________________________
402 sredstva za amortizaciju 200,000.000 - -
_ ________________________________
ukupno grupa 40. 89.708,523.000 147.845,295.377
147.845,295.377
_ ________________________________
SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NA-
MJENE KORISNIKA DRŽAVNOG PRO-
RAČUNA
_ ________________________________
41. 412 sredstva za naknade po osnovi
otpremnina i dokupa staža 60.000.000 33,911.660 33,911.660
_ ________________________________
415 sredstva za investicije u osnovna
sredstva 2.319,000.000 7.349,000.000 7.349,000.000
_ ________________________________
416 sredstva za investicije u objekte
i opremu 13.527,000.000 5.739,000.000 5.739,000.000
_ ________________________________
418 sredstva za ostale potrebe za rad
korisnika državnog proračuna44.769,565.000 187.347,633.000
187.347,633.000
_ ________________________________
ukupno grupa 41. 60.675,565.000 200.469,544.660
200.469,544.660
_ ________________________________
SREDSTVA ZA POTICANJE RAZVOJA I
INTERVENCIJE U GOSPODARSTVU
_ ________________________________
43. 431 sredstva za kompenzacije,
premije,regrese i naknade 19.938,000.000 55.359,000.000 55.359,000.000
_ ________________________________
433 ostale potrebe i intervencije
u gospodarstvu 56.701,000.000 91.412,496.169 91.412,496.169
_ ________________________________
ukupno grupa 43. 76.639,000.000 146.771,496.169
146.771,496.169
_ ________________________________
PRENESENA SREDSTVA LOKALNIM
UPRAVAMA I SAMOUPRAVAMA
_ ________________________________
44. 445 dopunska sredstva proračunima
općina 1.654,225.000 4.296,250.000 4.296,250.000
_ ________________________________
ukupno 44. 1.654,225.000 4.296,250.000 4.296,250.000
_ ________________________________
SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
_ ________________________________
45. 450 sredstva za odgoj i
obrazovanje 2.440,000.000 4.800,000.000 4.800,000.000
_ ________________________________ 451 sredstva za znanost 5.800,000.000 7.700,000.000 7.700,000.000
_ ________________________________ 452 sredstva za kulturu 950,000.000 1.400,000.000 1.400,000.000
_ ________________________________ 453 sredstva za šport 60,000.000 180,000.000 180,000.000
_ ________________________________ 454 sredstva za socijalnu skrb 19.400,000.000 47.200,000.000 47.200,000.000
_ ________________________________
456 sredstva za zdravstvenu
zaštitu 210,000.000 2.310,000.000 2.310,000.000
_ ________________________________
457 sredstva za mirovinsko i
invalidsko osiguranje 7.300,000.000 3.020,000.000 3.020,000.000
_ ________________________________
458 sredstva za zaštitu vojnih
i civilnih invalida rata 1.100,000.000 2.127,000.000 2.127,000.000
_ ________________________________ ukupno grupa 45. 37.260,000.000 68.737,000.000 68.737,000.000
_ ________________________________
SREDSTVA ZA OSTALE DRUŠTVENE POTREBE
_ ________________________________
46. 461 sredstva za udruženja građana
i političke stranke 250,000.000 372,000.000 372,000.000
_ _______________________________ ukupno grupa 46. 250,000.000 372,000.000 372,000.000
_ ________________________________ IZDVAJANJA SREDSTVA REZERVI
_ ________________________________
47. 470 izdvajanje u Stalnu rezervu
Republike 1.000,000.000 1.150,000.000 1.150,000.000
_ ________________________________ ukupno grupa 47. 1.000,000.000 1.150,000.000 1.150,000.000
_ ________________________________ OSTALI RASHODI
_ ________________________________
48. 481 naknade za bankarske usluge
i troškove platnog prometa 2,000.000 - -
_ ________________________________
482 otplata kredita i zajmova 50,000.000 47,320.572 47,320.572
_ ________________________________ 483 rashodi za obveze iz
prethodne godine 385,100.000 374,344.274 374,344.274
_ ________________________________ 488 ostali rashodi
(Tekuća rezerva Proračuna) 2.000,000.000 2.278,367.948 2.278,367.948
_ ________________________________
ukupno grupa 48. 2.437,100.000 2.700,032.794 2.700,032.794
_ ________________________________ ukupno rashodi 269.624,413.000 572.341,619.000
572.341,619.000
_ _______________________________


Članak 3.
Ovaj Račun stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 400-06/93-01/04
Zagreb, 30. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti