POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - uređeni odnosi - odluku o razrješenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na osnovi članka VI Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 71/91) ministar financija donosi

RJEŠENJE
o obliku i temeljnim obilježjima novčanice od 50000 hrvatskih dinara

1 Novčanice hrvatskog dinara izdaju se u novom apoenu od 50000 hrvatskih dinara.

2. Novčanica od 50000 hrvatskih dinara je veličine 67 mm x 130 mm.

3. Novčanica od 50000 hrvatskih dinara tiskat će se na bijelom zaštićenom papiru s ugrađenim vodenim znakom i zaštitnom niti, tehnikom reljefnog tiska i linijskog dubokog tiska.
Novčanica od 50000 hrvatskih dinara izgleda ovako:
1) S lica: zaštitni motivi tiskani su reljefnim tiskom te tehnikom peterobojnog linijskog dubokog tiska. Dvije od boja na licu reflektira se žuto pod ultraljubičastim zracima.
Na lijevoj strani novčanice je na bijeloj površini, u gornjem kutu, oznaka vrijednosti "50000" tiskana reljefnom tehnikom. Na margini novčanice je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA" tiskan reljefnom tehnikom.
Ispod teksta "REPUBLIKA HRVATSKA" je u nizu, mikro pismom, tiskan natpis "NARODNA BANKA HRVATSKE".
U donjem dijelu novčanice, na jednobojnoj linijskoj podlozi, nalazi se faksimil potpisa ministra financija Dr. Zorana Jašića. Potpis je reproduciran u crnoj boji koja se reflektira zeleno pod ultraljubičastim zracima. Ispod faksimila potpisa ispisan je u dva retka tekst "MINISTAR" "FINANCIJA".
U lijevom donjem kutu tiskana su reljefnom tehnikom dva usporedna pravokutnika postavljena paralelno u odnosu na lijevu marginu novčanice. Stranice pravokutnika tiskane su u negativu. Unutar pravokutnika, u negativu, tiskana je oznaka vrijednosti "50000" i to na način da je u lijevom pravokutniku oznaka vrijednosti tiskana odozgo prema dolje gdje je brojka pet okrenuta prema lijevoj margini novčanice, dok je u desnom pravokutniku oznaka vrijednosti tiskana odozdo prema gore a brojka pet je okrenuta prema središnjem dijelu novčanice.
Između pravokutnika je razmak unutar kojeg je, u negativu, tiskana šara u obliku brojke osam čije su elipse postavljene prema stranicama pravokutnika i međusobno se isprepleću devet puta.
U dijelu bijele površine novčanice, u papiru, ugrađen je vodeni znak s motivom krstionice (Višeslavova krstionica).
Motiv vodenog znaka krstionice ugrađen je u okomitom nizu tako da je u cijelosti iskazan u središnjem bijelom dijelu novčanice a ponavlja se djelomično ili u cijelosti u gornjem i donjem bijelom dijelu novčanice.
U središnjem dijelu bijele površine novčanice tiskan je grb Republike Hrvatske nevidljivom tintom koja fluorescira pod ultraljubičastim zracima.
U sredini novčanice je gravira lika Ruđera Boškovića hrvatskog znanstvenika iz oblasti astronomije, matematike, fizike i filozofije. Lik je tiskan u reljefnoj tehnici. S desne strane gravire lika, u visini brade, tiskano je u tri retka ime i prezime znanstvenika "RUĐER"; "BOŠKOVIĆ" te godina njegova rođenja i smrti "1711-1787".
Na donjoj margini gravire tiskan je, u negativu, reljefnom tehnikom u dva retka natpis "PEDESET TISUĆA"; "HRVATSKIH DINARA".
Na desnoj strani novčanice, u gornjem dijelu, tiskana je crnom bojom numeracija koja sadrži jedno slovo i sedam znamenki. Crna boja numeracije reflektira zeleno pod ultravioletnim zracima.
Ispod numeracije je giljoširana rozeta tiskana tehnikom višebojnog linijskog dubokog tiska. Na rozeti te na njenom obodu tiskan je dio formula iz znanstvene studije Ruđera Boškovića koja nosi naziv "Teorija prirodne filozofije svedene na jedinstven zakon sila koje djeluju u prirodi".
Na ostalom dijelu novčanice su giljoširani tonovi tiskani višebojnim linijskim tiskom.
U donjem dijelu novčanice nastavak je višebojne linijske podloge na kojoj je reljefnom tehnikom tiskana oznaka vrijednosti 50000 i koja završava uz desnu marginu novčanice.
U gornjem desnom kutu novčanice je tiskan reljefnom tehnikom, u negativu, grb Republike Hrvatske. Grb je omeđen pravokutnim poljem čiji su rubovi tiskani u negativu.
Pravokutnik s grbom tiskan je unutar gravire tiskane reljefnom tehnikom koja se proteže uz desnu marginu novčanice a do gornjeg ruba linijske podloge na kojoj je tiskana oznaka vrijednosti.
Unutar gravire se nalazi skrivena slika koja je vidljiva kad se novčanica dijagonalno nagne, a koja daje natpis "N B H".
2) S naličja: zaštitna tonska podloga tiskana je višebojnim linijskim dubokim tiskom. Na lijevoj strani novčanica su dvije giljoširane rozete čije središnjice su smještene uz gornju i donju marginu novčanice tako da su otisnuta dva polukruga čiji obodi prolaze središnjim dijelom lijeve strane novčanice. U središnjem dijelu lijeve strane otisnuti su giljoširanim tonovima portali zgrade Rektorata Sveučilišta Republike Hrvatske u Zagrebu. U gornjem lijevom kutu tiskana je oznaka vrijednosti 50000 a u donjem dijelu novčanice, u dva retka, natpis "PEDESET TISUĆA"; "HRVATSKIH DINARA".
U sredini novčanice je u graviri motiv spomenika "Povijest Hrvata", lik žene s rupcem na glavi i pločom s glagoljičkim natpisom na koljenima, autora Ivana Meštrovića.
Na desnoj strani dominira fragment spomenika, dio glave žene s rupcem, tiskan litografskom tehnikom sa neprekinutim višebojnim linijama.
U srednjem dijelu tonske podloge u samom papiru je ugrađen vodeni znak s motivom krstionice.
Motiv vodenog znaka krstionice ugrađen je u okomitom nizu tako da je u cijelosti iskazan u središnjem svjetlo crvenom dijelu novčanice a ponavlja se djelomično ili u cijelosti u gornjem i donjem svijetlo crvenom dijelu novčanice.
Na margini novčanice, iz gornjeg desnog kuta, počinje natpis u dva retka "REPUBLIKA HRVATSKA", "ZAGREB, 30. SVIBNJA 1993."
U donjem dijelu novčanice, u istoj ravnini, otisnut je grb Republike Hrvatske te oznaka vrijednosti "50000".
Na naličju novčanice u donjem dijelu, linijska podloga razdvojena je bijelom trakom koja je vidljiva na lijevoj strani od ruba novčanice do oboda rozete te na desnoj strani od fragmenta spomenika do ruba novčanice. Unutar bijele trake tiskana je u nizu oznaka vrijednosti "50000". Oznake vrijednosti međusobno su odvojene točkom.

4. Na licu novčanice lik Ruđera Boškovića tiskan je u crvenoj boji a tonska podloga u duginim bojama - crveno, svijetlo žuto, tamno žuto, zeleno i plavo. Na naličju novčanice motiv spomenika "Povijest Hrvata" tiskan je u tamno crvenoj boji a tonska podloga u duginim bojama - crveno, plavo, zeleno, maslinasto zeleno, i tamno crveno.

5. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/93-01/33
Urbroj: 513-04/93-2
Zagreb, 31. svibnja 1993.

Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti