POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravilnik i obrazac - ispravak odluke alineje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o usmjerenom obrazovanju
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o usmjerenom obrazovanju, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 24. ožujka i993.
Broj: PA4-6/ 1-93.
Zagreb, 31. ožujka 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. rZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o usmjerenom obrazovanju
Članak 1.
U Zakonu o usmjerenom obrazovanju ("Narodne novine", br.11/91 - pročišćeni tekst) u članku 16. stavku 3. riječi: "Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" brišu se.
Članak 2.
Članak 18. mijenja se i glasi: "Sredstva za financiranje javnih potreba u području visokog obrazovanja osiguravaju se u državnom proračunu i izdvajaju se na račun Ministarstva kulture i prosvjete koje raspolaže tim sredstvima."
Članak 3.
U članku 19. stavku 1. alineji 4. riječi: "u Republičkom fondu" zamjenjuju se riječima: "sredstvima državnog proračuna".
Članak 4.
Članak 20. mijenja se i glasi: "Organizacije visokog obrazovanja stječu sredstva iz članka 18. ovoga Zakona na osnovi vrednovanja njihovoga cjelokupnoga odgojno-obrazovnoga, stručnog ili umjetničkog rada. Organizacije visokog obrazovanja mogu stjecati srestva i prodajom usluga i roba na tržištu i iz drugih izvora.
Članak 5.
Članci 21. i 22. brišu se.
Članak 6.
Članak 23. mijenja se i glasi: "Ministarstvo kulture i prosvjete jedanput godišnje dostavlja Saboru Republike Hrvatske izvješće o raspolaganj sredstvima iz članka 18. ovoga Zakona."
Članak 7.
U članku 35. stavku 4. i članku 156. stavku 1. riječi: "Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" zamjenjuju se riječima: "Republike Hrvatske".
Članak 8.
U članku 71. stavak 3. mijenja se i glasi: "Sadržaj i oblik indeksa i diplome propisat će minista kulture i prosvjete na prijedlog Zajednice sveučilišta Republike Hrvatske."
Članak 9.
U članku 72. stavku 2. riječi: "naroda i narodnosti Jugoslavije" zamjenjuju se riječima: "etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj".
Članak 10.
U članku 79. stavku 4. riječ: "jugoslavenski" zamjenju se riječju: "hrvatski".
Članak 11.
Članak 127. mijenja se i glasi: "Odgojno-obrazovni rad u znanstveno-nastavnoj organizaciji ne može obavljati osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora za kaznena djela počinjena proti dostojanstva osobe i morala ili joj je izrečena mjera sigu nosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja odgojno - obrazovnog rada"
Članak 12.
Članak 155. briše se.
Članak 13.
U članku 160. stavku 4. alineji 16. riječi: "i Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji" brišu še.
Članak 14.
U svim odredbama ovoga Zakona riječi: "Ministarstvo prosvjete i kulture" i riječi: "Republički fond usmjereng obrazovanja" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo kulture i prosvjete" u odgovarajučim padežima.
Članak 15.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dar objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-03/92-01/03
Zagreb, 24. ožujka 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti