POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - zaštita zakona - odluka o postavljaenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 9. lipnja 1993. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Obustavlja se postupak za ocjenu ustavnosti odredbe članka 12. stavak 1. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85, 42/86 i 22/92).
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Odredba navedena u izreci ovog rješenja, a čiju ustavnost osporava Davor Vrankić iz Osijeka glasi: "Članovima porodičnog domaćinstva stanara, prema ovom zakonu. smatraju se bračni drug te osobe koje zajedno s njim stanuju posljednje dvije godine, i to: srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, braća i sestre, pastorčad i usvojenici, djeca bez roditelja uzeta na uzdržavanje, očuh i maćeha, usvojilac i osobe koje je stanar dužan po zakonu uzdržavati, osoba koja s njim živi u izvanbračnoj zajednici, ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom, te osoba koja nije određena stanarom na stanu u kojem stanuje zbog primjene odredbe iz članka 67. stava 3. i 4. ovoga zakona." Ustavni sud Republike Hrvatske je rješenjem br. U/1266/88 od 9. svibnja 1991. godine pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti osporene odredbe zbog osnovane sumnje da su njome - u slučaju kad stanuju zajedno sa stanarom - potomci usvojenika u neravnopravnom položaju u odnosu na rođene potomke. U ovom rješenju Sud je izrazio pravno stajalište da iz odredaba članka 61. stavka 1. i članka 63. Ustava Republike Hrvatske proizlazi da nema razlike izmedu porodica i njezinih članova, glede činjenice da li su njezini članovi vezani krvnim srodstvom ili usvojenjem. U tom smislu i Zakon o braku i porodičnim odnosima ("Narodne novine", broj 51/89 - pročišćeni tekst i 58/80) ne pravi razliku, te propisuje da se između usvojitelja i usvojenika stvara odnos roditelja i djeteta. Ustavni sud Republike Hrvatske je obustavio postupak iz ovih razloga: Ocjenjujući rezultate provedenog postupka Ustavni sud je - ostavši kod navedenog pravnog stajališta - utvrdio da razlozi zbog kojih je pokrenut postupak ne stoje. Ne stoji, naime, osnovanost sumnje u suprotnost osporene odredbe s Ustavom Republike Hrvatske. Ovo iz razloga što osporena odredba ne isključuje potomke usvojenika iz kruga Elanova koji čine porodično domaćinstvo. Propušteno je, međutim. i izrijekom ih navesti. Propuštanje eksplicitnog navođenja potomaka usvojenika kao članova porodičnog domaćinstva, prema mišljeu ovog Suda ne čini osporenu odredbu neustavnom, ali je čini nedostatnom. Zakonska praznina nastala nedostatnošću ove odredbe popunjena je praksom Upravnog suda i tijela državne uprave, a prema kojoj se potomci usvojenika smatraju članovima porodičnog domaćinstva sa svim pravnim posljedicama koje proizlaze iz takvog statusa. Slijedom navedenog, primjenom članka 27. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja. Na temelju odredbe članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, riješeno je kao u točki 2. izreke.
Broj : U/I-266/1988.
Zagreb, 9. lipnja 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti