POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - uredbe i zakoni - priopćenje o iznosu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici 18. svibnja 1993. godine donio je
RJEŠENJE

  1. Obustavlja se postupak po prijedlogu Skupštine Mjesne zajednice Posedarje za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke Skupštine Općine Zadar o stavljanju van snage Odluke o donošenju PUP-a zone "lvandić - Svrdlac" kod Posedarja ("Službeni vjesnik" općine Benkovac. Biograd n/m, Obrovac i Zadar, broj 10/90).
  2. Ne prihvaća se prijedlog Građevinskog poduzeća "Gortan" iz Zagreba za pokretanje postupka radi ocjene ustavnosti i zakonitosti odluke navedene u točki 1. rješenja.
  3. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Skupština općine Zadar donijela je odluku navedenu u točki 1 rješenja na zahtjev građana Mjesne zajednice Posedarje i to na sjednici održanoj 16. svibnja 1990. godine, kako to proizlazi iz izvoda zapisnika navedene Skupštinske sjednice općine Zadar.
Prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporene odluke podnijela je najprije Mjesna zajednica Posedarje temeljem zaključka svoje skupštine od 25. svibnja 1990 godine.
U toku postupka Mjesna zajednica Posedarje podneskom broj 26/90 od 10. prosinca 1990. godine povukla je svoj prijedlog za ocjenu sporne odluke.
Sud je, stoga, obustavio postupak po prijedlogu Mjesne zajednice Posedarje.
Građevno poduzeće "Gortan" iz Zagreba u prijedlogu za pokretanje postupka radi ocjene ustavnosti i zakonitosti ošporene odluke ističe da je to poduzeće potencijalni investitor predmetnog projekta pa predlaže da Sud nastavi postupak i nakon provedenog postupka donese odluku u skladu sa zakonom.
Sud nije prihvatio prijedlog Građevinskog poduzeća "Gortan" iz Zagreba.
U vrijeme donošenja osporene Odluke, prava i obveze mjesne zajednice u postupku donošenja provedbenih urbanističkih planova regulirao je Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", broj 54/80, 16/86, 18/89, 47/89, 34/91 i 61/91), Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92) odredbom članka 89. utvrdio je da danom stupanja na snagu toga zakona prestaje važiti Zakon o mjesnim zajednicama ("Narodne novine", broj 19/83). U međuvremenu je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o prostornom uređenju u ratom zahvačenim područjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 44/92). Prema odredbama članka 19. Uredbe. danom stupanja na snagu uredbe, na područjima iz članka 1. Uredbe, pa i na području Općine Zadar prestaje se primjenjivati Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora.
Odredbom članka 2. Uredbe propisano je da, na područjima zahvaćenim ratom, skupština.općine odnosno povjerenik vlade, donose odluku o prostornom uređenju općine, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša. Tom odlukom uređuje se (članak 3) između ostalog i postupak i način donošenja te postupak izmjena i dopuna prostornih planova. Budući je ovom uredbom propisan način donošenja, te izmjene i dopune urbanističkih planova na ratnom podrućčju to više nije moguće na tom području donositi i mijenjati urbanističke planove na način propisan Zakonom. Iz ovih razloga Sud nije prihvatio prijedlog.
Odluka o objavljivanju ovoga rješenja temelji se na odredbi stavka 1. članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Hepublike Hrvatske.
Broj: U-I-171 /1990.
Zagreb, 18. svibnja 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti