POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - uredbe i zaključci - program aktivnosti alineje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, rješavajući o ustavnoj tužbi K. R. iz B. kraj N. na sjednici održanoj dana 18. svibnja 1993. godine, donio je
ODLUKU

  1. Odbija se ustavna tužba.
  2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama", službenom glasilu Republike Hrvatske.

Obrazloženje
K. R. je 12. listopada 1992. godine pravodobno podnijela ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske u kojoj navodi da je rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske Klasa br. UP/II-944-11/91-01/0020 Ur. br. 524-05-04/1-91-2 od 15. listopada 1991. godine i presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-1563/92 od 9. srpnja 1992. povrijeđeno njeno "materijalno pravo a time i sloboda". Povredu prava tužiteljica nalazi u odbijanju nadležnog organa uprave da joj se u skladu s parcelacionim elaboratom prizna pravo na dodjelu još dva gradilišta, i to kao prvenstveno pravo korištenja građevinskog zemljišta na temelju Zakona o građevinskom zemljištu. Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske odbijena je njena tužba kojom je ustala protiv citiranog rješenja. Iz sadržaja spisa i presude Upravnog suda Republike Hrvatske proizlazi da je rješenjem Komisije za građevinsko zemljište Skupštine općine N. od 8. svibnja 1989. deposedirana nekretnina k.č. 1364/2 k.o. N. Parcelacionim elaboratom nekretnina je parcelirana na više čestica, time da je pravo korištenja stekla Općina N. Tužiteljici je priznato prvenstveno pravo korištenja zemljišta na katastarskoj čestici broj 1364/5, površine 220 čhv, dok je prvostepeni organ zaključkom obustavio postupak, na temelju utvrđenja da tužiteljica ne može ostvariti pravo prvenstvenog korištenja na ioš dvije čestice jer je površina bivše vlasnice (tužiteljice) manja od 80o/o površine novoformiranih parcela. Ministarstvo pravosuđa i uprave odbilo je izjavljenu žalbu protiv ovog zaključka, te je tužiteljica pokrenula upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske koji je tužbu odbio. U obrazloženju presude Upravnog suda navedeno je da je prvostepeni organ pogriješio kad je obustavio postupak (trebalo je rješenjem odbiti zahtjev stranke) no obrazloženjem se sasvim odredeno ukazuje na činjenicu da je u skladu sa zahtjevom tužiteljice postupak vođen u pravcu utvrđenja da li je ona ostvarila pravo prvenstvenog korištenja na još dvije parcele, a ne o ostvarivanju prava koje regulira odredba članka 4a, odnosno članka 60. Zakona o građevinskom zemljištu. Ostvarivanje prava iz članka 4a. i članka 60. cit. Zakona ovisi o određenim činjenicama. o čemu je obrazloženjem osporenog rješenja i presudom Upravnog suda i dana uputa tužiteljici.
Ustavna tužba nije osnovana.
O zahtjevu tužiteljice za priznavanje prvenstvenog prava korištenja građevinskog zemljišta meritorno je rješavao nadležni organ uprave, i u upravnom sporu Upravni sud Republike Hrvatske. Iz predmeta zahtjeva proizlazi da je odlučeno na temelju zakona, dakle u skladu s načelom i jamstvom utvrđenim člankom 18. Ustava Republike Hrvatske. Iz sadržaja ustavne tužbe proizlazi da tužiteljica u osnovi smatra da je i u upravnom postupku i u upravnom sporu pogrešno primijenjeno materijalno pravo, pa izvodi zaključak o povredi ustavnih prava u smislu članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. U konkretnom slučaju nadležna tijela uprave kao ni Upravni sud Republike Hrvatske nisu povrijedili ustavna prava i slobode tužiteljice, jer je ona u zaštiti pretpostavljenog osobnog prava koristila dopuštena pravna sredstva te je i donesena konačna odluka. Tužiteljica nastupa u ostvarivanju svojih temeljnih prava u skladu s načelom iz članka 14. Ustava Republike Hrvatske, u položaju slobodnog građanina pred zakonom jednakog ostalima Iako je ustavna tužba usmjerena na zaštitu ustavnih prava i sloboda u smislu članka 14. Ustava Republike Hrvatske, tužiteljica i pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske traži ostvarenje upravo prvenstvenog prava korištenja građevinskog zemljišta, a ne prava vlasništva. Prvenstveno pravo korištenja građevinskog zemljišta nije ustavno pravo. Tužiteljica je obrazloženjem presude Upravnog suda Republike Hrvatske i upućena na okolnosti pod kojima može ostvariti svoja prava (a posebno pravo vlasništva) u skladu s odredbom članka 4a. Zakona o građevinskom zemljištu. Iz prethodno navedenoga proizlazi da u opisanim postupcima nije povrijedeno ni eventualno pravo vlasništva tužiteljice čime se ustavna tužba ukazuje neosnovanom. Rješenje o objavljivanju odluke zasniva se na odredbi članka 2o. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci.
Broj: U-III-304/ 1992.
Zagreb, 18. svibnja 1983.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti