POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - uredbe i sporazumi - pravilnik o dozvolama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici 5. svibnja 1993. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Odbacuje se prijedlog ing. Ivana Peića iz Novske za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članka 204. Općih uvjeta za vršenje PTT usluga. koje je utvrdio Upravni odbor Hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća 22. listopada 1991. godine.
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Člankom 204. Općih uvjeta za vršenje PTT usluga (dalje Opći uvjeti) određeno je da telefonski pretplatnici plačaju, osim cijene za telefonske usluge i određen iznos pretplate i to mjesečno unaprijed. Telefonska pretplata je iznos koji se od telefonskih pretplatnika naplaćuje kao naknada za stavljanje telefonskih sredstava na raspolaganje telefonskim pretplatnicima, bez obzira da li ih upotrebljavaju ili ne. Ing. Ivan Peić smatra da je navedena odredba nesuglasna Zakonu o obveznim odnosima, te da proizlazi iz monopolskog položaja Hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća (dalje HPT). HPT u svom odgovoru na prijedlog iznosi stajalište prema kojem Opći uvjeti nisu propis, već su to uvjeti, koji su sastavni dio ugovora između HPT i telefonskog pretplatnika, pa ne podliježu ustavnosudskoj kontroli. Ustavni sud Republike Hrvatske je ocijenio da nije nadležan postupati po prijedlogu. Pri tome je polazio od odredbe članka 125. al. 2. Ustava Republike Hrvatske, prema kojoj je Ustavni sud nadležan ocjenjivati suglasnost drugih propisa s Ustavom i zakonom. U konkretnom slučaju, međutim, prema mišljenju ovog Suda, osporeni akt nema osobine drugog propisa iz članka 125. al. 2. Ustava Republike Hrvatske i to iz ovih razloga: Opći uvjeti, čiji članak 204. je osporen doneseni su još 1988. godine u obliku samoupravnog sporazuma. zaključenog između ondašnjih radnih organizacija PTT, a donošenjem odluke Upravnog odbora HPT 22. listopada 1991. godine o preuzimanju, Opći uvjeti su utvrđeni kao interni akt HPT-a. Opći uvjeti razrađuju uvjete za vršenje PTT usluga, uvjete pod kojima će HPT vršiti pojedine vrste usluga, postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obveza HPT i telefonskog pretplatnika, a u svezi s pružanjem odnosno korištenjem tih usluga. Po svom sadržaju Opći uvjeti su, utvrđujući odnose između HPT i pretplatnika. sastavni dio njihovog ugovornog odnosa o zasnivanju pretplatničkog odnosa. Na zaključak da su Opći uvjeti sastavni dio ugovora, pored činjenice što su interni akti poduzeća i pored njihovog sadržaja, upućuje i članak 2. Zakona o PTT uslugama, koji je preuzet Zakonom o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hzvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/1991). Prema ovoj zakonskoj odredbi PTT usluge se obavljaju na temelju ugovora. a ugovorne odredbe su uvjetovane i odredbama Općih uvjeta. Budući da Opći uvjeti nemaju pravnu narav drugog propisa iz članka 125. al. 2. Ustava Republike Hrvatske, već je njihova primjena prepuštena dispoziciji stranaka (članak 142. Zakona o obveznim odnosima. koji je preuzet i primjenjuje se kao Zakon Republike Hrvatske, temeljem članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", broj 53/1991), koje ih potpisivanjem ugovora prihvaćaju, Ustavni sud Republike Hrvatske nije nadležan da ih ocjenjuje. Iz ovih razloga, a primjenom Članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, prijedlog je zbog nenadležnosti odbačen. Odluka o objavljivanju zasnovana je na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991).
Broj : U-II-196/ 1992.
Zagreb, 5. svibnja 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti