POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - uredbe i pravilnici - odluka o razrješennju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 64. Zakona o stavljanju lijekova u promet ("Narodne novine", br. 53/91), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
RJEŠENJE
o visini troškova postupka za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za uporabu u veterini
I.
Utvrđuje se visina troškova postupka u svezi s izdavanjem odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za uporabu u veterini, u iznosu

  1. za gotovi lijek 500 DEM
  2. za pomoćno ljekovito sredstvo 400 DEM
  3. za obnovu odobrenja:

- za gotovi lijek 250 DEM
- za pomoćno ljekovito sredstvo 200 DEM
4. za uvoz gotovih lijekova radi stavljanja u promet 100 DEM
5. za stavljanje u prornet određene količine gotovog lijeka prema odredbi članka 31. stavka 3. Zakona o stavljanju lijekova u promet 100 DEM.
II.
Troškove postupka iz točke I. podtočke 1 do 5. ovoga rješenja snosi proizvođač odnosno uvoznik lijeka i uplačuju se na poseban račun pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva za zdravstvenu zaštitu životinja.
III.
Visina troškova postupka iskazana u DEM iz točke I. ovoga rješenja naplačuje se u hrvatskim dinarima (HRD). Dinarska protuvrijednost uplate izračunava se primjenom srednjeg tečaja DEM iz tečajne liste Narodne banke Hrvatske važeče na dan podnošenja zahtjeva.
IV.
Danom primjene ovoga rješenja prestaje vrijediti Rješenje o visini troškova postupka za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog Ijekovitog sredstva za uporabu u veterini ("Narodne novine", br. 50/92).
V.
Ovo se rješenje primjenjuje od 1. lipnja 1993., i objavljuje se u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/93-01/42
Urbroj : 525-01-93-1
Zagreb, 24. svibnja 1993
Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti