POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - cd objave - pravilnik o stalnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92, 27/92 i 1/93) Izborna komisija Republike Hrvatske donosi
OBVEZATNE UPUTE BR. XI -
Rok i način dostave izbornog materijala

  1. Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu dana 7. veljače 1993. godine, zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom za izbore zastupnikau Županijski dom Sabora Republike Hrvatske dužan je dostaviti županijskoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 12 sati od sata zatvaranja birališta, dakle, najkasnije do 7:00 sati 8. veljače 1993. godine.
  2. Birački odbori na biračkim mjestima na kojima glasuju birači na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske i osobe lišene slobode, nakon što utvrde rezultate glasovanja zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske (jer oni glasuju samo za zastupnike a ne i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave) dostavit će županijskoj izbornoj komisiji, koja će potom zbrojiti rezultate glasovanja za svaku županiju posebno, te pribrojiti glasove birača sa prebivalištem u svojoj županiji rezultatima glasovanja u toj županiji, dok će rezultate glasovanja za druge županije dostaviti Izbornoj komisiji Republike Hrvatske.
  3. Kako birački odbori na pomorskim i riječnim brodovima Hrvatske trgovačke mornarice koji se zateknu na dan izbora izvan granica Republike Hrvatske, u pravilu, nisu u mogućnosti dostaviti u određeno vrijeme izborni materijal županijskim izbornim komisijama, to će ti birački odbori najkraćim podesnim putem (telefax, telegram, radio-veza i dr.) o rezultatu glasovanja na brodovima obavijestiti upravu poduzeća - vlasnika broda koji će te rezultate dostaviti županijskoj izbornoj komisiji, koja će potom zbrojiti rezultate glasovanja za svaku županiju posebno, te pribrojiti glasove birača sa prebivalištem u svojoj županiji rezultatima glasovanja u toj županiji, dok će rezultate glasovanja za druge županije dostaviti Izbornoj komisiji Republike Hrvatske.
  4. Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu dana 7. veljače 1993. godine, zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom za izbore članova predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave (općinsko odnosno gradsko vijeće, kotarska skupština, županijska skupština i Skupština grada Zagreba) dužan je dostaviti nadležnoj općinskoj, gradskoj i kotarskoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 12 sati od sata zatvaranja birališta, dakle najkasnije do 7:00 sati 8. veljače 1993
  5. Općinske izborne komisije odnosno gradske izborne komisije dostavit će rezultate glasovanja za izbor zastupnika županijske skupštine na svom području nadležnoj županijskoj izbornoj komisiji zajedno sa zapisnikom o svom radu i zapisnicima o radu biračkih odbora te sa izvodima iz popisa birača na način i u roku koji im odredi Županijska izborna komisija (članak 50. stavak 2. Zakona o izborirna članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave).
  6. Nadležna županijska izborna komisija zbrojit će rezultate glasovanja za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta, dakle, najkasnije do 19:00 sali 8. veljače 1993 godine.
  7. Županijska izborna komisija dostavit će rezultate glasovanja za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske na svom području Izbornoj komisiji Republike Hrvatske zajedno sa zapisnikom o svom radu i zapisnicima o radu biračkih odbora, te sa izvodima iz popisabirača najkasnije do 12:00 sati 9. veljače 1993. godine.
  8. Izborni materijal iz točke 7. ovih Obvezatnih uputa dužan je Izbornoj komisiji Republike Hrvatske neposredno predati predsjednik, član ili zamjenik predsjednika odnosno člana županijske izborne komisije.

Klasa: 013-01/92-01/08
Urbroj: 56605/93-107
Zagreb, 21. siječnja 1993.
Predsjednik
Milan Vuković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti