POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravilnici - ispravak podataka projekti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se ureduju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 1993. donijela
UREDBU
o mogućnosti korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeća i drugih pravnih osoba u državnom i pretežito državnom vlasništvu

Članak 1.
Javno poduzeće ili drkiga prevna osoba u državnom ili pretežno državnom vlasništvu i društveni fondovi smiju koristiti financijske kredite i zajmove od drugih pravnih osoba ili odobravati financijske kredite odnosno zajmove tim pravnim osobama samo putem banaka.
Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na odobravanje financijskih kredita odnosno zajmova između javnih poduzeća i pravnih osoba u državnom ili pretežno državnom vlasništvu i društvenih fondova.

Članak 2.
Novčanom kaznom u protuvrijednosti od 10.000 do 40.000 DEM u hrvatskim dinarima kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako odobri ili koristi kredit odnosno zajam suprotno odredbama ove Uredbe.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe u protuvrijednosti od 2.000 do 10.000 DEM u hrvatskim dinarima.
Iznosi novčanih kazni iz stavka 1. i 2. ovoga članka izriću se u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju Narod ne banke Hrvatske za DEM na dan izricanja kazne.

Članak 3.
Ministar financija donijet će propise za provođenje ove Uredbe, osobito o bankama iz članka 1. ove Uredbe i visini bankovne provizije.

Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a počet će se primjenjivati osmog dana od dana njenog stupanja na snagu.

Klasa: 403-01/93-01/01
Urbroj: 5030105-93-4
Zagreb, 8. rujna 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti