POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - uputstva - priopćenje ustavnog suda ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju lanka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) i članka 204. stavka 1. u vezi s člankom 195 stavkom 3 Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. lipnja 1993 godine donijela
ODLUKU
o koeficijentima za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima i tijelima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu
I.
Koeficijenti za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima i tijelima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu, određuju se sljedećim vrijednostima:

  1. predsjednik HAZU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.50
  2. rektor sveučilišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,80
  3. ravnatelj: Arhiva Hrvatske, Leksikografskog zavoda, Nacionalne

i Sveučilišne biblioteke i intendant HNK Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50
4 prorektor, dekan fakulteta, ravnatelj instituta . . . . . .. . . . . . . . . . .5,20
5 redovni profesor. znanstveni savjetnik, intendan kazališta HNK Split, Osijek i Rijeka, te ravnatelj ustanove u kulturi od nacionalnoga značenja i direktor fonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,50
6. izvanredni profesor, viši znanstveni suradnik . . . . . . . . . . . . . . . .4,00
7 ravnatelj Restauratorskog zavoda Hrvatske, Zavoda za restauraciju umjetnina,
taljnik sveučilišta, ravnatelj zavoda za zaštitu spomenika kulture . . . . . . 3,70
8. docent, viši lektor, znanstveni suradnik, tajnik fakulteta, šef kabineta ministra,
načelnik odjela u ministarstvu ili drugom orgarku središnje državnevlasti . . . . . . . . 3,55
9. ravnatelj osnovne i srednje škole, viši stručni savjetnik, viši upravni savjetnik, viši
savjetnik za AOP, viši inspektor, ravnatelj kazneno-popravne ustanove, viši stručni suradnik
u središnjem upravnsudnom organu, inspektor u organima uprave, , savjetnik konzervator-restaurator,
arhivski, bibliotečni i muzejski savjetnik ,ravnatelj ustanova kulturi, športu i socijalnoj skrbi . . . . . . . 3,30
10. ravnatelj osnovne i srednje škole, đačkoga doma i predškolske ustanove, ustanove u kulturi, športu
i socijalnoj skrbi, profesor savjetnik u srednjoj i osnovnoj školi, stručni savjetnik i specijalist u kulturi i športu,
viši kustos, viši konzervator-restaurator, stručni savjetnik, upravni savjetnik stručni suradnik u srednjem pravosudnom
organu, asistent s doktoratom, viši predavač. . . . 2,90
11. asistent s magisterijem, lektor, viši bibliotekar, predavač,
profesor mentor u osnovnoj i srednjoj školi, mlađi istraživač s magisterijem, rukovoditelji tehničkih i sličnih službi . . 2,60
12. profesor u osnovnoj i srednjoj školi, odgajatelj inastavnik mentor u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj
školi, arhivist, bibliotekar, kustos, konzervator-restaurator, stručni suradnik, sarnostalni upravni referent i stručni suradnik
AOP-a u organima uprave, socijalni djelatnik, defektolog, pedagog i logoped u ustanovi socijalne skrbi, rukovoditelji
tehničkih i sličnih službi. 2.45
13. asislent bez magisterija, mlađi istraživač bez magisterija, asistent, profesor početnik
u osnovnoj i srednjoj školi, učitelj i nastavnik u osnovnoj i srednjoj školi, djelatnici u državnoj upravi, pravosuđu,
prosvjeti, kulturi, znanosti, tehničkoj kulturi i športu za koje je propisana VSS ili VKV
specijalist, rukovoditelj tehničkih i sličnih službi. . 2.25
I4. odgajatelj, učitelj i nastavnik u predškolskoj ustanovi,
đačkom domu, osnovnoj i srednjoj školi i njegovatelj u ustanovi socijalne skrbi i organizator AOP-a, rukovoditelj
tehničkih i sličnih službi 2.15
15. odgajatelj, učitelj i nastavnik početnik u predškolskoj ustanovi, đačkom domu,
osnovnoj i srednoj školi, njegovatelj u ustanovi socijalne skrbi, viši upravni referent, viši administrativni tajnik,
viši stručni referent, programer AOP-a i ostali djelatnici za koje je propisana viša školska sprema i VKV djelatnici .1.85
16 upravni referent, administrativni referent, administrativni tajnik, tehničar AOP-a i ostali djelatnici za koje je propisana srednja ili KV sprema 1.55
17. djelatnici koji obavljaju poslove i zadatke za koje je propisana III. kategorija u organima uprave, pravosudnim organima i u službi izvršenja krivičnih sankcija, prosvjeti, kulturi, znanosti i drugim djelatnostima . . . . . . 1,40
18. djelatnici koji obavljaju opće i pomoćno-tehnićke poslove kao i poslove za koje je propisana niža i PKV stručna sprema . . 1,15
19. nekvalificirani djelatnici. . . . . . . 1,00
II.
Nadležni ministri posebnim će aktom utvrditi primjenu odgovarajučeg koeficijenta za zvanja koja se pojavljuju u više podtočaka točke I. ove odluke.
III.
Iznos plaće utvrđen u skladu s točkama I. i II. ove odluke, uvećava se za 0,5o/o za svaku godinu rada, a najviše do 20o/o.
IV.
Stuparnjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka radnika zaposlenih u organima kojima se sredstva za rad osiguravaju u Budžetu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 42/90 i 8/91), i Odluka o utvrđivanju kalkulativnih elemenata za obračun plaća djelatnika u organima i organizacijama prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa u kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 9/91)
V.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se na isplate plaća za mjesec veljaču 1993. godine i daljnje isplate.
Klasa:120-02/93-01/07
Urbroj : 5030104-93-16
Zagreb, 1. lipnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti