POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - cd objave - dopuna popisa akcija ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenogosiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90),Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatskena 13. sjednici održanoj 30. lipnja 1993. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine iznosasredstava koja Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatskeosigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanatau zdravstvenim ustanovama
I.
U Odluci o utvrđivanju visine iznosa sredstava koja Republički fondzdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaćazdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama("Narodne novine" broj: 13/93, 29/93 i 51/93) u točki III. pod:
1. a) iza riječi: "lipanj 1993. godine", dodaju se riječi:"305.136 HRD za srpanj, 379.800 HRD za kolovoz i 472.752 HRD za rujan1993. godine",
b) iza riječi: "lipanj 1993. godine<, dodaju se riječi: "254.280HRD za srpanj, 316.500 HRD za kolovoz i 393.960 HRD za rujan 1993. godine",
c) iza riječi: "lipanj 1993. godine", dodaju se riječi: "186.472HRD za srpanj, 232.100 HRD za kolovoz i 288.904 HRD za rujna 1993. godine",
2. iza riječi: "lipanj 1993. godine", dodaju se riječi: "440.752HRD za srpanj, 548.600 HRD za kolovoz i 682.864 HRD za rujan 1993. godine".
II.
Iza stavke 2. dodaje se nova stavka 3. koja glasi: "Ovlašćuje seIzvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstvaHrvatske da, uzimajući u obzir procijenjeni prosječni mjesečni tečaj Narodnebanke Hrvatske donosi Odluku o utvrđivanju visine iznosa sredstava kojaRepublički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osiguravaza isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanatau zdravstvenim ustanovama. Dosadašnje stavke 3. i 4. postaju stavke 4.i 5.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"a primjenjuje se od 1. srpnja 1993. godine.
Klasa: 025-04/93-01/72
Urbroj: 338-24-93-1
Zagreb, 30. lipnja 1993.
Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti