POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - brza tražilica - obvezatne upute vi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 13. i 67. stavka 1. točke 9) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92., 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 16. studenoga 1993. godine, donio je slijedeću

ODLUKU
o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

I.
Narodna banka Hrvatske izdavat će, radi reguliranja količine novca u opticaju, prenosive blagajničke zapise
II.
Blagajničke zapise mogu zapisivati kod Narodne banke Hrvatske banke u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za tuđi račun, na Način i uvjete koji su utvrđeni ovom odlukom.
Blagajničke zapise Narodna banka Hrvatske će izdavati sukladno Projekciji monetarne politike i tekućim monetarnim kretanjima.

III.
Narodna banka Hrvatske prodavat će blagajničke zapise bankama na aukcijama što ih sama organizira na temelju odluke guvernera Narodne banke Hrvatske.
U razdoblju između dvije aukcije Narodna banka Hrvatske prodavat će blagajničke zapise na međubankarskom tržištu novca ili putem direktne ponude bankama.
Uvjeti pod kojima će Narodna banka Hrvatske prodavati blagajničke zapise na pojedinoj aukciji, a koje odredi Guverner Narodna banke Hrvatske, poslovna su tajna Narodne banke Hrvatske i ne smiju se priopćavati drugim osobama.

IV.
Blagajničke zapise koje je Narodna banka Hrvatske prodala prema ovoj Odluci, banke ne mogu podnijeti na naplatu prije isteka roka na koji su upisani.
Izuzetno od odredbi stavka 1. ove točke. odlukom guvernera Narodne banke Hrvatske može otkupiti vlastite blagajničke zapise i prije isteka roka na koji su upisani zavisno od tekućih monetarnih kretanja i stanja likvidnosti banaka.

V.
Obveze po osnovi kamate, koje proizlaze iz blagajničkih zapisa izdanih po odredbama ove odluke, Narodna banka Hrvatske izvršava mjesečno odnosno o roku dospijeća, uz primjenu konformne stope za broj dana za koji se obračunava kamata.

VI.
Narodna banka Hrvatske će, po potrebi, bankama izdavati potvrde o upisu blagajničkih zapisa.
Ukoliko banka ili druga pravna osoba proda blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske prije roka dospijeća drugoj banci ili pravnoj osobi mora o tome, odmah a najkasnije u roku od dva radna dana izvijestiti Narodnu banku Hrvatske.

VII.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluke o izdavanju blagajničkih zapisa. Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 50/93.).

VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 181/93.
Zagreb, 16. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti