POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - zakonske odluke - metodologija praćenja ostvarivanja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hevatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 1993. godine donijela

UREDBU
o izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba.
Članak 1.

Domaće i strane fizičke osobe mogu slobodno unositi i primati iz inozemstva, odnosno iznositi i slati u inozemstvo predmete osobne prtljage, predmete za osobne potrebe i potrebe članova obitelji (lijekovi i medicinska pomagala, predmeti za potrebe obrazovanja i razonodu), predmete za potrebe svojega domaćinstva, uključujući osobne automobile i plovila, a i životinje, u količinama koje nisu namijenjene preprodaji. Predmeti naslijeđeni u inozemstvu mogu se slobodno unositi, a iznositi - uz uvjete reciprociteta. Predmeti predviđeni međudržavnim ugovorima mogu se slobodno unositi i iznositi u skladu s tim ugovorima.

Članak 2.
Domaće i strane fizičke osobe mogu iznositi i slati u inozemstvo robu odnosno predmete što imaju povijesnu, umjetnićku ili kulturnu vrijednost na temelju suglasnosti Ministarstva kulture i prosvjete.

Članak 3.
Domaće fizičke osobe koje za obavljanje svoje gospodarske ili druge djelatnosti nisu osnovale radnju ili poljoprivredno gospodarstvo sa svojstvom pravne osobe, mogu za obavljanje djelatnosti osobnim radom, odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu građana, kupovati sredstva za rad, uključujući i plovila, te domaće životinje, sirovine, reprodukcijski materijal, rezervne dijelove, ambalažu, potrošni i reklamni materijal sa konsignacijskih skladišta strane robe ili uvoziti putem poduzeća upisanog u sudski registar za obavljanje poslova vanjskotrgovinskog prometa ili neposredno, u skladu s propisanim oblicima uvoza.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu za obavljanje svoje djelatnosti slobodno uvoziti motorna vozila, u pogledu propisanih oblika uvoza.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu, u okviru zakonom dopuštene djelatnosti, obavljati vanjsko trgovinsko poslovanje za svoje potrebe (izvoz vlastitih proizvoda i usluga, uvoz opreme i reprodukcijskog materijala za vlastitu proizvodnju i obavljanje usluga, kooperacija, investicijski radovi i dr.).

Članak 4.
Domaće fizičke osobe koje su na privremenom radu u inozemstvu provele najmanje dvije godine neprekidno odnosno boravile najmanje četiri godine po bilo kojoj osnovi, kao i strani državljani koji su dobili odobrenje za trajno nastanjenje u Hrvatskoj, mogu u roku od jedne godine od dana povratka iz inozemstva, odnosno dana dobivanja odobrenja, slobodno uvoziti robu iz članka 1. i 3. ove uredbe uključujući motorna vozila i plovila.

Članak 5.
Rabljena motorna vozila koje osobe iz članka 1., 3. i 4. ove uredbe uvoze neposredno, putem poduzeća ili kupuju s konsignacijskih skladišta strane robe u Hrvatskoj, moraju zadovoljavati propise o tehničkoj ispravnoski vozila.

Članak 6.
Pod rabljenim osobnim automobilima razumijevaju se osobni automobili s četverotaktnim motorom ne starijim od sedam godina od dana prve registracije, te osobni automobili s dvotaktnim motorom ne starijim od tri godine od dana prve registracije.

Članak 7.
Ukoliko osobe iz članka 1., 3. i 4. ove uredbe kupuju uvezena rabljena motorna vozila, putem poduzeća ili ukoliko ih kupuju s konsignacijskoga skladišta strane robe u Hrvatskoj, poduzeće mora osigurati servis, pribor, potrošni materijal i rezervne dijelove nužne za tehničko održavanje tih motornih vozila.

Članak 8.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 100 DEM do 550 DEM, kaznit će se za prekršaj fizičke osobe iz članka 1., 3. i 4. ove uredbe, ako postupe suprotno odredbi članka 5. ove uredbe.

Članak 9.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 100 DEM do 550 DEM kaznit će se za prekršaj poduzeće ako postupi suprotno odredbi članka 7. ove uredbe.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u poduzeću novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 50 DEM.

Članak 10.
Za vrijeme važenja ove uredbe ne primjenjuju se odredbe članka 118. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 11.
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje vrijediti Uredba o izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba ("Na rodne novine", br. 65/92).

Članak 12.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:331-02/93-01/05
Urbroj : 5030114 -93-1
Zagreb, 23. lipnja 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti