POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravila - ispravak stope porasta ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na osnovi članka 49. stavak 4. i članka 70. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91, 73/91, 18/92, 25/93, 57/93, 63/93, 73/93 i 81/93) ministar financija donosi
PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.
U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91) iza članka 37. dodaje se novi naslov i članci 37a, 37b i 37c.
"Evidentiranje prometa preko registar blagajne
Članak 37a.
Porezni obveznik - pravna i fizička osoba koja promet proizvoda i usluga naplaćuje u gotovom novcu dužna je promet evidentirati preko registar blagajne.
Od obveze evidentiranja prometa preko registar blagajne izuzimaju se obveznici koji pretežni dio prometa obavljaju na tržnicama i drugim slobodnim prostorima.
U registar blagajni moraju biti evidentirani podaci koji su istovjetni na isječku vrpce. Porezni obveznik dužan je izdati isječak vrpce svakom kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluge.
Članak 37b.
Porezni obveznik mora u registar blagajni evidentirati:
- naziv pravne i fizičke osobe koja vrši prodaju,
- broj računa - isječka vrpce,
- datum kada je proizvod prodan i mjesto gdje je proizvod prodan, odnosno usluga obavljena,
- jediničnu cijenu prodanog proizvoda i količinu prodanog proizvoda, odnosno obavljene usluge,
- stopu poreza prema Tar. br. Tarife po vrsti prodanog proizvoda, odnosno obavljene usluge,
- iznos poreza prema Tar. br. Tarife po prodanom proizvodu i obavljenoj usluzi.
Porezni obveznik dužan je evidentirati zaduženje prodajnog mjesta po vrsti proizvoda i iznosu poreza.
Porezni obveznik mora dnevno zaključiti evidentirani promet i porez prema Tar. br. Tarife po vrsti prodanih proizvoda, odnosno obavljenih usluga, i sastaviti rekapitulaciju poreza po računima.
Članak 37c.
Porezni obveznik dužan je za prodane proizvode, odnosno obavljene usluge kupcu obvezatno izdati odgovarajući isječak registarske vrpce, bez obzira na to da li je kupac to posebno zahtijevao ili ne.
Rekapitulacije računa iz registar blagajne služit će kao dokumentacija za utvrđivanje ostvarenog prometa poreznog obveznika".

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnini novinama".
Od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31. prosinca 1994. godine porezni obveznici mogu koristiti postojeće registar blagajne.
Ako porezni obveznik ne može u postojećoj registar blagajni evidentirati sve podatke iz čl. 37b. Pravilnika, dužan ih je voditi u izvanknjigovodstvenoj evidenciji
Od 1. siječnja 1995. godine svi porezni obveznici koji su dužni voditi registar blagajnu moraju evidentirati promet preko registar blagajne koja osigurava podatke iz čl. 37b. ovog Pravilnika.

Klasa: 410-14/93-01
Urbroj: 513-07/93-1
Zagteb, 3. rujna 1993.

Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti