POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - brza tražilica - zakon o minimalnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o oružju ("Narodne novine", broj 69/92), ministar unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK
o programu i načinu provedbe osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se program i način provedbe osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja djelatnika koji obavljaju zaštitu imovine i građana koji podnose zahtjev za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja (u daljnjem tekstu: djelatnici i građani).

Članak 2.
Program osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja sastoji se iz teoretskog i praktičnog dijela.
Teoretski dio programa osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja sadrži:

 1. upoznavanje s propisima koji se odnose na pravilnu uporabu vatrenog oružja (nužna obrana, krajnja nužda, korištenje oružja);
 2. mjere sigurnosti prilikom čuvanja, držanja i nošenja oružja i streljiva;
 3. čuvanje, držanje i nošenje oružja i streljiva.

Praktični dio programa osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja sadrži:

 1. namjenu, borbene osobine, pravilno rukovanje, rastavljanje i sastavljanje, glavni dijelovi (pištolja i revolvera), zastoji i način njihova otklanjanja;
 2. namjenu, borbene osobine, pravilno rukovanje, taktičko-tehnički podaci, zastoji i način njihova otklanjanja, rastavljanje i sastavljanje pušaka koje su namijenjene za rad djelatnika koji obavljaju zaštitu imovine;
 3. pripremu za praktičnu obuku s vatrenim oružjem (psihološka priprema za gađanje, tehnika nišanjenja i okidanja);
 4. mjere sigurnosti prilikom gađanja iz oružja;
 5. praktično izvođenje gađanja.


Članak 3.
Praktično izvođenje gađanja propisano člankom 2. stavka 3. točka 5. ovog pravilnika obavlja se s kratkim i dugim vatrenim oružjem.

Članak 4.
Praktično izvođenje gađanja s kratkim vatrenim oružjem (pištoljem) obavlja se pod slijedećim uvjetima:

 1. gađanje se izvodi sa 8 metaka (od toga su 3 probna) u stojećem stavu;
 2. udaljenost od strijelca do mete iznosi 10 m;
 3. veličina mete je 50 x 50 cm kružnog oblika;
 4. strijelac od 5 metaka mora pogoditi u metu propisanu točkom 3. ovog članka najmanje 2 metka.


Clanak 5.
Praktično izvođenje gađanja s dugim vatrenim oružjem (puškama) obavlja se pod slijedećim uvjetima:

 1. gađanje se izvodi sa 8 metaka (od toga su 3 probna) u stojećem stavu;
 2. udaljenost od strijelca od mete za pušku 5 užlijebljenom cijevi iznosi 50 m;
 3. udaljenost od strijelca do mete za pušku s neužlijebljenom cijevi (punjeno s krupnom sačmom) iznosi 30 m;
 4. veličina mete je 50 x 50 cm kružnog oblika;
 5. strijelac od 5 metaka mora pogoditi u metu propisanu točkom 4. ovog članka najmanje 3 metka.


Članak 6.
Odredbe članka 2. stavka 3. točka 2. te članka 5. ovog pravilnika, ne primjenjuju se u slučajevima kada se obavlja osposobljavanje za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja građana.

Članak 7.
Program osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja propisan ovim pravilnikom traje za djelatnike 12 sati, a za građane 6 sati.

Članak 8.
Djelatnici su obvezni jedanput godišnje izvršiti praktično izvođenje gađanja propisano člankom 4. i 5. ovog pravilnika.

Članak 9.
Prijavu za polaganje ispita o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja djelatnici i građani podnose nadležnom tijelu prema mjestu prebivališta.
Uz prijavu za polaganje ispita djelatnici i građani moraju priložiti "Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti", propisano člankom 18. Zakona o oružju, bez kojeg ne mogu pristupiti ispitu.

Članak 10.
Osposobljavanje djelatnika i građana za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja mogu obavljati policijske uprave prema mjestu prebivališta, Obrazovni centar Ministarstva unutarnjih poslova i pravne osobe po odobrenju ministra unutarnjih poslova.
Za osposobljavanje djelatnika i građana pravne osobe moraju imati osposobljenu osobu za pravilnu uporabu i praktično rukovanje oružjem.

Članak 11.
Osobe koje kod pravnih osoba obavljaju osposobljavanje obvezne su po Programu za osposobljavanje djelatnika i građana za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja propisanog ovim pravilnikom položiti ispit u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Ispit propisan u stavku 1. ovog članka osobe polažu pred komisijom Obrazovnog centra Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 12.
Zahtjev za osposobljavanje djelatnika i građana za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja pravne osobe podnose Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 13.
Ispit o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja organiziraju i provode komisije policijskih uprava prema mjestu prebivališta i Obrazovni centar Ministarstva unutarnjih poslova.
Ako za to postoje opravdani razlozi, ispit o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja može obaviti i komisija Ministarstva unutarnjih poslova.
Komisiju policijske uprave imenuje načelnik policijske uprave, komisiju Obrazovnog centra načelnik Obrazovnog centra, a komisiju Ministarstva unutarnjih poslova ministar unutarnjih poslova.

Članak 14.
Rezultate koje djelatnici i građani postignu na praktičnom izvođenju gađanja propisano člankom 4. točka 4. i člankom 5. točka 5. ovog pravilnika čine sastavni dio ispita.

Članak 15.
Djelatnik i građanin može ispit o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja polagali više puta.
Ponovnom polaganju ispita djelalnik i građanin može pristupiti najranije nakon 30 dana od dana zadnjeg polaganja.

Članak 16.
O položenom ispitu o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja izdaje se potvrda.

Članak 17.
Troškove osposobljavanja i ispita snose djelatnici i građani.

Članak 18.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti članak 14. i 15. Pravilnika o vrsti oružja, načinu nabavljanja, nošenja i čuvanja oružja te načinu obuke o nošenju, rukovanju i upotrebi oružja za obavljanje poslova neposredne fizičke zaštite ("Narodne novine", broj 16/87).

Članak 19.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-43-1770/1-1993.
Zagreb, 20. siječnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti