POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - upoznavanje pravila - pravilnik o izobrazbi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi članka 101. stavke 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine",broj 12/91- pročišćeni tekst,19/91, 53A/91,18/92 i 69/92) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 12. sjednici održanoj 20. svibnja 1993. godine, donijela je
ODLUKU
o dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite
I.
U Odluci o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 29/93) u točki XVI. iza točke 12. dodaje se nova točka 12 a) koja glasi: "12. a) Osiguranici - korisnici naknade za socijalni minimum i članovi njihovih obitelji ako su zdravstveno osigurani kao članovi obitelji."
II.
U točki XVII. u točki 2. a) na kraju rečenice dodaju se riječi: "te u svezi s liječenjem od malignih bolesti i šećerne bolesti i komplikacija u svezi tih bolesti."
III.
U točki XXI. stavci 1. iza broja "10" umjesto slova "i" upisuje se zarez, a iza broja "13" dodaju se riječi "i 14." Iza stavke 1. dodaje se nova stavka 2. koja glasi: "Osiguranici kojl su prema odredbi točke 12. a) točke XVI. ove odluke oslobođeni od plaćanja učešća, oslobodeni su od plaćanja učešća za sve vrijeme dok vrijedi ovjera socijalne iskaznice izdane sukladno Pravilniku o sadržaju, uvjetima i načinu izdavanja, te uporabi socijalne iskaznice ("Narodne novine" broj 21/93), što dokazuju predočenjem navedene socijalne iskaznice." U stavci 3. umjesto broja "2" upisuje se broj "3". Dosadašnje stavke 2. i 3. postaju stavke 3. i 4.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa : 025-04/93-01 /56
Urbroj : 338-24-93-1
Zagreb, 20. svibnja 1993.
Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti